Dokumenty LGD

DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE:

 

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2024 rok

 

Harmonogram naboru wniosków – aktualizacja 02.10.2023 r.

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 – aktualizacja  29.08.2023 r.

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 – aktualizacja  11.07.2023 r.

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2023 rok – aktualizacja 05.06.2023 r.

Plan szkoleń dla członków rady i pracowników biura – aktualizacja 05.06.2023 r.

Statut Stowarzyszenia LGD „Zapiecek” – aktualizacja 04.05.2023 r.

Harmonogram naboru wniosków – aktualizacja 23.02.2023 r.

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych

 

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 – aktualizacja  20.12.2022 r.

Plan szkoleń dla członków rady i pracowników biura – aktualizacja 28.12.2022 r.

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2022 rok – aktualizacja 15.12.2022 r.

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2023 rok

Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów – po zmianach z 12.08.2022 r.

Załączniki do Kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów:

 1. Deklaracja bezstronności i poufności
 2. Rejestr interesów członka Rady
 3. Karta oceny formalnej operacji
 4. Karta oceny zgodności operacji z PROW – po zmianach z 12.08.2022 r.
 5. Karta oceny zgodności operacji z LSR
 6. Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działania Podejmowanie działalności gospodarczej
 7. Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działania Rozwijanie działalności gospodarczej
 8. Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla operacji o wartości powyżej 50 tys. zł realizujących cel 6B PROW 2014-2020
 9. Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działania – operacje własne
 10. Karta oceny wykonawcy

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR – po zmianach z 12.08.2022 r.

Harmonogram naboru wniosków – aktualizacja 12.08.2022 r.

Plan szkoleń dla członków rady i pracowników biura – aktualizacja 06.06.2022 r.

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2022 rok – aktualizacja 06.06.2022 r.

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 – aktualizacja  24.02.2022 r.

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2022 rok

 

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2021 rok – aktualizacja 01.12.2021 r.

Harmonogram naboru wniosków – aktualizacja 01.12.2021 r.

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR – po zmianach z 20.10.2021 r.

Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli – po zmianach z 20.10.2021 r.

Załączniki do Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli

1. Wniosek o powierzenie grantu

2. Umowa o powierzenie grantu

3. Wniosek o rozliczenie grantu – sprawozdanie

4. Wzór weksla in blanco wraz ze wzorem deklaracji wekslowe

 

Procedury wyboru i oceny operacji własnych LGD – po zmianach z 20.10.2021 r.

Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów – po zmianach z 20.10.2021 r.

Załączniki do Kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów:

 1. Deklaracja bezstronności i poufności
 2. Rejestr interesów członka Rady
 3. Karta oceny formalnej operacji
 4. Karta oceny zgodności operacji z PROW – po zmianach z 20.10.2021 r.
 5. Karta oceny zgodności operacji z LSR
 6. Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działania Podejmowanie działalności gospodarczej
 7. Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działania Rozwijanie działalności gospodarczej
 8. Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla operacji o wartości powyżej 50 tys. zł realizujących cel 6B PROW 2014-2020
 9. Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działania – operacje własne
 10. Karta oceny wykonawcy

Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów – po zmianach z 20.10.2021 r.

Załączniki do Kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów:

 1. Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działania – Projekty grantowe

Statut Stowarzyszenia LGD „Zapiecek” – aktualizacja 23.09.2021 r.

Harmonogram naboru wniosków – aktualizacja 17.06.2021 r.

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2021 rok – aktualizacja 17.06.2021 r.

 

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2020 rok – aktualizacja 15.12.2020 r.

Plan szkoleń dla członków rady i pracowników biura – aktualizacja 15.12.2020 r.

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2021 rok

Harmonogram naboru wniosków – aktualizacja 15.11.2020 r.

Harmonogram naboru wniosków – aktualizacja 21.10.2020 r.

Plan szkoleń dla członków rady i pracowników biura – aktualizacja 25.06.2020 r.

Harmonogram naboru wniosków – aktualizacja 01.06.2020 r.

Harmonogram naboru wniosków – aktualizacja 21.01.2020 r.

 

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2020 rok

Harmonogram naboru wniosków – aktualizacja 28.11.2019 r.

Plan szkoleń dla członków rady i pracowników biura – aktualizacja 28.11.2019 r.

Harmonogram naboru wniosków – aktualizacja 29.07.2019 r.

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2019 rok – aktualizacja 12.07.2019 r.

Plan szkoleń dla członków rady i pracowników biura – aktualizacja 12.06.2019 r.

Plan szkoleń dla członków rady i pracowników biura – aktualizacja 06.05.2019 r.

Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli – po zmianach z 24.01.2019 r.

Załączniki do Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli

1. Wniosek o powierzenie grantu

2. Umowa o powierzenie grantu

3. Wniosek o rozliczenie grantu – sprawozdanie

4. Wzór weksla in blanco wraz ze wzorem deklaracji wekslowej

Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (umowa ramowa)

Aneks nr 1 do Umowy Ramowej_03.10.2016 r.

Aneks nr 2 do Umowy Ramowej_12.06.2017 r.

Aneks nr 3 do Umowy Ramowej_30.03.2018 r.

Aneks nr 4 do Umowy Ramowej_31.01.2019 r.

Aneks nr 5 do Umowy Ramowej_08.07.2019 r.

Aneks nr 6 do Umowy Ramowej_03.09.2020 r.

Aneks nr 7 do Umowy Ramowej_22.10.2020 r.

Aneks nr 8 do Umowy Ramowej_05.11.2021 r.

Aneks nr 9 do Umowy Ramowej_21.03.2022 r.

Aneks nr 10 do Umowy Ramowej_24.05.2022 r.

Aneks nr 11 do Umowy Ramowej_03.02.2023 r.

Harmonogram naboru wniosków – aktualizacja 24.01.2019 r.

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2019 rok

Harmonogram naboru wniosków – aktualizacja 27.03.2018 r.

Harmonogram naboru wniosków – aktualizacja 05.01.2018 r.

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych

Harmonogram naboru wniosków – aktualizacja 22.12.2017 r.

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2018 rok

Uszczegółowienie opisu kryteriów do Karty oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnym dla działania Podejmowanie działalności gospodarczej – po zmianach z 28.11.2019 r.

Uszczegółowienie opisu kryteriów do Karty oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnym dla działania Rozwijanie działalności gospodarczej – po zmianach z 28.11.2019 r.

Harmonogram naboru wniosków – aktualizacja 25.08.2017 r.

Plan szkoleń dla członków rady i pracowników biura – aktualizacja 22.06.2017 r.

Sprawozdanie z realizacji planu komunikacji za rok 2016 r.

Regulamin Rady – po zmianach z 11.10.2016 r.

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych

Zestawienie rzeczowo-finansowe

Ankieta monitorująca proces wdrażania LSR Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Procedura udostępniania informacji

Deklaracja członkowska

Zasady wizualizacji logotypu LGD Zapiecek

Logotypy LGD Zapiecek:

logo (kolor) – plik .cdr
logo (szarości) – plik .cdr
logo (monochromatyczne) – plik .cdr
księga znaku – kolorystyka
księga znaku – wykaz logotypów

 

DOKUMENTY ARCHIWALNE:

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 – aktualizacja 17.06.2021 r.

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 – aktualizacja 12.06.2019 r.

 

Statut LGD „Zapiecek”

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 – aktualizacja 10.09.2020 r.

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 – po aktualizacji z 26.02.2018 r.

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 – po aktualizacji z 24.05.2016 r.

Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów – po zmianach z 10.09.2020 r.

Załączniki do Kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów:

 1. Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działania – Projekty grantowe

Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów – po zmianach z 10.09.2020 r.

Załączniki do Kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów:

 1. Deklaracja bezstronności i poufności
 2. Rejestr interesów członka Rady
 3. Karta oceny formalnej operacji
 4. Karta oceny zgodności operacji z PROW
 5. Karta oceny zgodności operacji z LSR
 6. Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działania Podejmowanie działalności gospodarczej
 7. Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działania Rozwijanie działalności gospodarczej
 8. Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla operacji o wartości powyżej 50 tys. zł realizujących cel 6B PROW 2014-2020
 9. Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działania – operacje własne
 10. Karta oceny wykonawcy

Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów – po zmianach z 22.11.2017 r.

Załączniki do Kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów:

 1. Deklaracja bezstronności i poufności
 2. Rejestr interesów członka Rady
 3. Karta oceny formalnej operacji
 4. Karta oceny zgodności operacji z PROW
 5. Karta oceny zgodności operacji z LSR
 6. Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działania Podejmowanie działalności gospodarczej
 7. Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działania Rozwijanie działalności gospodarczej
 8. Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla operacji o wartości powyżej 50 tys. zł realizujących cel 6B PROW 2014-2020
 9. Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działania – operacje własne
 10. Karta oceny wykonawcy

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR – po zmianach z 13.09.2017 r.

Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów – po zmianach z 4.11.2016 r.

Załączniki do Kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów:

 1. Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działania – Projekty grantowe

Uszczegółowienie opisu kryteriów do Karty oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnym dla działania Podejmowanie działalności gospodarczej

Uszczegółowienie opisu kryteriów do Karty oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnym dla działania Rozwijanie działalności gospodarczej

Procedury wyboru i oceny operacji własnych LGD – po zmianach z 13.09.2017 r.

Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli – po zmianach z 13.09.2017 r.

Załączniki do Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli

1. Wniosek o powierzenie grantu

2. Umowa o powierzenie grantu

3. Wniosek o rozliczenie grantu – sprawozdanie

4. Wzór weksla in blanco wraz ze wzorem deklaracji wekslowej

Harmonogram naboru wniosków – aktualizacja 22.06.2017 r.

Harmonogram naboru wniosków – aktualizacja 31.05.2017 r.

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR – po zmianach z 4.01.2017 r.

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2017 rok

Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów – po zmianach z 4.11.2016 r.

Załączniki do Kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów:

 1. Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działania – Projekty grantowe

 

Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli – po zmianach z 4.11.2016 r.

Załączniki do Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli

1. Wniosek o powierzenie grantu

2. Umowa o powierzenie grantu

3. Wniosek o rozliczenie grantu – sprawozdanie

 

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR – po zmianach z 12.10.2016 r.

Kryteria wyboru operacji wraz z procedura ustalania lub zmiany kryteriów – po zmianach z 11.10.2016 r.

Załączniki do Kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów:

 1. Deklaracja bezstronności i poufności
 2. Rejestr interesów członka Rady
 3. Karta oceny formalnej operacji
 4. Karta oceny zgodności operacji z PROW
 5. Karta oceny zgodności operacji z LSR
 6. Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działania Podejmowanie działalności gospodarczej
 7. Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działania Rozwijanie działalności gospodarczej
 8. Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla operacji o wartości powyżej 50 tys. zł realizujących cel 6B PROW 2014-2020

Regulamin Rady – po zmianach z 06.09.2016 r.
Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2016 rok

Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura
Harmonogram naboru wniosków

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020
Regulamin Rady (18.12.2015) z załącznikami – karta oceny formalnej operacji, karta zgodności z PROW, karta oceny zgodności operacji z LSR, karta oceny zgodnie z kryteriami lokalnymi

Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych z załącznikami
Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR
Procedury wyboru i oceny operacji własnych LGD

Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

Kryteria wyboru operacji własnych wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów
Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów