Książka kucharska – operacja własna

ZAPIECEK OD KUCHNI – HISTORIA Z GARNKAMI W TLE

Miło nam poinformować, iż w  ramach realizacji operacji własnej LGD „Zapiecek” wydała książkę kucharską „ZAPIECEK OD KUCHNI – HISTORIA Z GARNKAMI W TLE”. W publikacji przedstawiono 41 typowych i charakterystycznych potraw i produktów lokalnej kuchni oraz przetwórstwa spożywczego z terenu obszaru działania LGD „ZAPIECEK” w powiązaniu z autorami przepisów, miejscami pamięci, kultury, działalności społecznej i innymi elementami krajobrazu kulturowego oraz funkcjonującymi w ich otoczeniu aktywnymi środowiskami, stowarzyszeniami, grupami nieformalnymi. Prace nad powstaniem książki polegały na odbyciu w każdej gminie spotkań podczas których mogliśmy zdobyć wiedzę i porozmawiać o kuchni regionalnej, potrawach i związanych z nimi tradycjami i znaczeniami. 

„Zapiecek od kuchni – historia z garnkami w tle” podsumowanie

Miło nam poinformować, że prace nad książką „Zapiecek od kuchni – historia z garnkami w tle” wchodzą w końcową fazę. Autor książki kucharskiej Zbigniew Smółko odbył 41 spotkań w miejscach naszego powiatu, które zostały szczególnie naznaczone przez historię. Spotkał się tam z ludźmi aktywnymi społecznie, Kołami Gospodyń Wiejskich, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, klubami piłkarskimi, stowarzyszeniami, grupami nieformalnymi i rozmawiał z nimi o kulturze kulinarnej regionu. W efekcie takich spotkań zapisał przepisy dań, które same społeczności uznały za ważne i którymi chciały się pochwalić. Autorką zdjęć jest Aneta Sarna-Blachani.

Tak powstawała książka kucharska!

Głównym elementem tworzenia autorskiej książki kucharskiej, mającej również walor przewodnika po miejscach pamięci i kultury oraz prezentującej związane z nimi środowiska, grupy i stowarzyszenia były spotkania z przedstawicielami tych społeczności. W publikacji zostaną przedstawione  41 typowe i charakterystyczne potrawy i produkty lokalnej kuchni oraz przetwórstwa spożywczego z terenu obszaru działania LGD „Zapiecek”  w powiązaniu z autorami przepisów, miejscami pamięci, kultury, działalności społecznej i innymi elementami krajobrazu kulturowego.

Powstaje kolejna publikacja – książka kucharska obszaru LGD „Zapiecek”

W dniu trzeciego listopada 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego LGD „Zapiecek” podpisała umowę na realizację operacji własnej pn. „Wydanie publikacji – książki kucharskiej obszaru LGD „Zapiecek”, która współfinansowana jest ze środków EFRROW w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.