Aktualności

ILOŚĆ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE NR 1/2022

Informujemy, że w dniu 18 stycznia 2022 r. zakończyliśmy nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Podejmowanie działalności gospodarczej.

UWAGA Beneficjenci naborów! – Informacja Monitorująca realizację biznesplanu/Informacja po realizacji operacji

Przypominamy, iż Beneficjenci którzy zakończyli realizację operacji w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zobowiązani są do złożenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/Informacji po realizacji operacji. Beneficjenci realizujący operację w zakresach: podejmowanie działalności gospodarczej oraz rozwijanie działalności gospodarczej, Informację monitorującą z realizacji biznesplanu składają w terminie do końca kwartału następującego po pierwszym roku liczonym od dnia wypłaty przez Agencję płatności końcowej/drugiej transzy. Za dzień dokonania płatności końcowej/płatności drugiej transzy należy uznać dzień, w którym ARiMR wypłaciła środki na rzecz Beneficjenta. Beneficjenci realizujący operację w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego i budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,  IPRO/IMRB składają w terminie od 1 stycznia do 31 stycznia drugiego roku kalendarzowego liczonego od roku otrzymania płatności końcowej lub od 1 do 30 dnia roboczego po zakończeniu roku obrachunkowego następującego po roku obrachunkowym, w którym Beneficjent otrzymał płatność końcową.

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (pdf)
Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (excel)
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji

Przypominamy o naborze wniosków na „Podejmowanie działalności gospodarczej”

Przypominamy o ogłoszonym naborze wniosków w zakresie „Podejmowanie działalności gospodarczej”!

Wnioski o przyznanie pomocy na podjęcie działalności gospodarczej przyjmujemy od 3 do 18 stycznia 2022 r. W przypadku tej samej liczby punktów przyznanych w ocenie dla kilku wniosków, o miejscu na liście decyduje data i godzina wpływu wniosku do biura LGD „Zapiecek”. Więc nie warto zwlekać ze złożeniem wniosku do ostatniego dnia naboru!

Informujemy także o możliwości konsultacji wniosków/biznesplanów. Z doradztwa można skorzystać drogą telefoniczną – tel. 83 352 16 00, drogą e-mailową: biuro@lgdzapiecek.pl oraz bezpośrednio w biurze LGD „Zapiecek” od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.
W OSTATNIM DNIU NABORU NIE BĘDZIE JUŻ MOŻLIWOŚCI KONSULTACJI, DLATEGO BARDZO PROSIMY OSOBY PRZYGOTOWUJĄCE DOKUMENTY O DOKŁADNE SPRAWDZENIE Z OGŁOSZENIEM O NABORZE I/LUB KONSULTACJE DO PIĄTKU 14 STYCZNIA WŁĄCZNIE!!!
Link do ogłoszenia o naborze

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2022

Nasze nowe miejsca rekreacji!

Miło nam pochwalić się, że w tym roku oddaliśmy do użytku w sześciu gminach nowe miejsca rekreacji i wypoczynku – mała architektura i infrastruktura turystyczno-rekreacyjna przy szlaku Greenways. W Radzyniu stanęły trzy ławeczki solarne z możliwością ładowania przez USB, w Wohyniu, Stanisławowie i Żakowoli Radzyńskiej drewniane wiaty z infrastrukturą dla rowerów, w Stoczku i Przegalinach Dużych zaś nowe place zabaw. Infrastruktura została sfinansowana w ramach realizacji projektu współpracy z Lokalną Grupą Działania „Razem ku Lepszej Przyszłości” z Łukowa, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w ramach współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dziękujemy za współpracę Miastu Radzyń Podlaski oraz Gminom Czemierniki, Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Ulan Majorat i Wohyń.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

Niech święta Bożego Narodzenia będą dla nas wszystkich czasem spokoju, odprężenia, radości z przyjścia na świat Jezusa ale też z bliskości Rodziny i Przyjaciół. Zostawcie i dla nas kawałek opłatka. Wszystkiego najlepszego!

W Wigilię biuro nieczynne

Informujemy, że w dniu 24.12.2021 r. biuro  LGD „Zapiecek” będzie nieczynne w zamian za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021 r.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Nabór wniosków na Podejmowanie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od 3 do 18 stycznia 2022 r. na operacje w zakresie Podejmowanie działalności gospodarczej.

Szczegóły w zakładce Nabory / Ogłoszenia.

Spotkanie informacyjne

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie pomocy na podjęcie działalności gospodarczej (planowany termin naboru: 03.01.2022 – 18.01.2022 r.), zapraszamy wnioskodawców na spotkanie informacyjne z zakresu zasad ubiegania się o dofinansowanie w LGD „Zapiecek”.

Miejsce szkolenia: biuro LGD „Zapiecek”
Termin szkolenia: 16.12.2021 r. (czwartek), godz. 10:00

Szkolenie skierowane jest do osób, które są uprawnione do aplikowania o premię na podjęcie działalności gospodarczej.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Z uwagi na ograniczenia epidemiologiczne obowiązuje limit osób. W związku z tym prosimy o wcześniejsze zgłoszenie się pod adresem e-mail biuro@lgdzapiecek.pl lub pod nr telefonu 83 352 16 00 w terminie do 15 grudnia 2021 r. do godz. 13.00.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Podczas szkolenia obowiązuje zasłanianie ust i nosa, a przed wejściem do budynku – dezynfekcja rąk.

Termin naboru wniosku

Informujemy, iż nabór wniosków na realizację operacji w zakresie „Podejmowanie działalności gospodarczej” zostanie przeprowadzony w dniach 03.01.2022-18.01.2022. Ogłoszenie o naborze wkrótce na naszej stronie internetowej.

Innowacyjne materiały promocyjne promujące walory szlaku Greenway

 W ramach realizacji projektu współpracy pt. „Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening” akronim „START” wydane zostały innowacyjne materiały promocyjne: gra typu Dobble oraz kolorowanki dla najmłodszych mieszkańców w których ilustracje w formie rysunków nawiązują do walorów kulturowych, historycznych i przyrodniczych Szlaku Greenway. Zakupiono również gadżety promocyjne: bidony turystyczne i powerbanki.