Aktualności

Podsumowanie wyjazdu studyjnego 7-8.12.2018

O tym, że podróże kształcą nie trzeba nikogo przekonywać. W dniach 7-8 grudnia 2018 r. odbył się drugi wyjazd studyjny organizowany w ramach realizacji operacji własnej, poświęcony tematyce produktów lokalnych i tradycyjnych.

Spotkanie informacyjne dla KGW – podsumowanie

6 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie informacyjne dla przedstawicieli kół gospodyń wiejskich zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania „Zapiecek” we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Biuro Powiatowe w Radzyniu Podlaskim. Tematem spotkania było omówienie możliwości rejestracji Kół Gospodyń Wiejskich w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich, na mocy której koła zyskają osobowość prawną.

Zapraszamy na wyjazd studyjny 7-8 grudnia 2018 r.

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” zaprasza mieszkańców powiatu radzyńskiego zainteresowanych tematyką wytwarzania i sprzedaży produktów lokalnych i tradycyjnych do udziału w bezpłatnym wyjeździe studyjnym w dniach 7-8 grudnia 2018 r.

Umowy na realizację projektów grantowych podpisane

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 07 listopada 2018 r. Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” podpisała z Województwem Lubelskim 2 umowy na realizację projektów grantowych, w ramach których zostaną wydane publikacje dotyczące obszaru działania LGD „Zapiecek” oraz zostaną przeprowadzone działania międzypokoleniowe służące integracji.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.