Aktualności

Zapraszamy na szkolenie on-line dla członkiń/ów Kół Gospodyń Wiejskich

W imieniu  Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Obserwatorium Rozwoju i Dziedzictwa Kulturowego Regionów zapraszamy na szkolenie on-line w ramach realizacji operacji  „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW)”.

Szkolenie są bezpłatne dla uczestników i skierowane do 200 osób będących członkami Kół Gospodyń Wiejskich. O kwalifikacji decyduje wiek oraz kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo będą miały osoby do 35 roku życia.

Operacja „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW) współfinansowana przez „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

NATURA OD KUCHNI – Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

Startuje ogólnopolski konkurs Lasów Państwowych „Natura od kuchni” skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich. Granty w wysokości do 5 tys. zł trafią do organizacji, które przygotują najciekawsze propozycje wypromowania zdrowej żywności z polskich lasów. Zaś dla wszystkich miłośników „dobrego z lasu” powstanie książka kucharska z regionalnymi, domowymi przepisami.

Smakuj Lubelskie i nakręć film!

Smakuj Lubelskie i nakręć film! Przed nami kolejna, druga edycja Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego „Lubelskie. Smakuj życie!” na najlepszy film promujący region lubelski.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety

Lokalna Grupa Działania  „Zapiecek” zaprasza do wypełnienia ankiety skierowanej do mieszkańców powiatu radzyńskiego.

Ankieta bada poziom satysfakcji mieszkańców z efektów wdrażania LSR oraz jakość życia na terenie gminy – jest częścią ewaluacji LSR LGD „Zapiecek” na lata 2014-2020.
Ankieta jest krótka i anonimowa.

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=ea03bc1f&&b=42b5103cc0&&c=db152a07

Dziękujemy za pomoc i współpracę.

Umowa na „Wsparcie przygotowawcze” podpisana!

21 czerwca 2022 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie została podpisana umowa o przyznaniu pomocy działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
w ramach poddziałania Wsparcie przygotowawcze
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dzięki pozyskanym środkom rozpoczynamy pracę nad przygotowaniem strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – LSR na lata 2023 – 2027 dla obszaru LGD „Zapiecek”.

Wkrótce zaprosimy Państwa na spotkania konsultacyjne!

Umowa

Wyniki posiedzenia Rady

W dniu 2 czerwca 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek” dotyczące oceny i wyboru do finansowania wniosków, które wpłynęły w naborze nr 2/2022, 3/2022 oraz operacji własnych złożonych przez Zarząd LGD „Zapiecek” 

Poniżej publikujemy listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju,  listy operacji wybranych, listę rankingową wniosków o powierzenie grantu oraz protokół z posiedzenia Rady.