Aktualności

 

Zapytanie ofertowe „Mała architektura i infrastruktura turystyczno-rekreacyjna przy Szlaku Greenways”

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZAPIECEK”

zaprasza do złożenia oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, dotyczącego budowy 8 miejsc rekreacji i wypoczynku – dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowych, placów zabaw, altan oraz pozostałych miejsc wyposażenia miejsc rekreacji i wypoczynku – koszy na śmieci, ławek, stojaków na rowery w tym 3 ławek z innowacyjnym rozwiązaniem – ławki solarne z wejściami na USB, z akumulatorami żelowymi, stojaki na rowery w 6 miejscowościach z obszaru działania LGD Zapiecek.

Ważne

Uprzejmie informujemy Państwa, że w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenieniem się choroby COVID – 19, a także zaleceniami Ministra Zdrowia dot. pracy zdalnej, biuro LGD „Zapiecek” od dnia 29.03.2021 r. do 09.04.2021 r. będzie czynne w godzinach  7.30 -10.30. Kontakt z pracownikami LGD w późniejszych godzinach możliwy jest pod numerem telefonu 83 352 16 00 lub adresem poczty e-mail biuro@lgdzapiecek.pl.

 

 

 

 

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Zachęcamy wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich z województwa lubelskiego do udziału w Konkursie o nagrodę Małżonki Prezydenta RP – organizowanym przez Kancelarię Prezydenta RP.
Głównym celem Konkursu jest ukazanie różnorodnej działalności Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym, a także przekazywanie zainteresowania twórczością ludową kolejnym pokoleniom i wychowanie młodzieży w duchu poszanowania tradycyjnych wartości.

Posiedzenie Rady

Informujemy, że 12 marca 2021 r. o godzinie 8.00 w biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek”.

Konkurs na wielkanocne rękodzieła

Jesteś członkiem Koła Gospodyń Wiejskich województwa lubelskiego? Weź udział w konkursach na wielkanocne rękodzieła i wygraj atrakcyjne nagrody!

Mając na celu kultywowanie i upowszechnianie zwyczajów oraz tradycji Świąt Wielkiej Nocy, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego serdecznie zaprasza mieszkańców obszarów wiejskich, działających w Kołach Gospodyń Wiejskich do udziału w konkursach wielkanocnych:

Wyniki posiedzenia Rady

W dniu 15 lutego 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek” dotyczące oceny i wyboru do finansowania wniosków, które wpłynęły w naborach nr 1/2021, 2/2021 oraz 3/2021.

Poniżej publikujemy listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju, listę operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków lub PROW lub LSR,  listy operacji wybranych, listę operacji niewybranych oraz protokół z posiedzenia Rady.

Posiedzenie Rady LGD „ZAPIECEK”

Informujemy, że 15 lutego 2021 r. o godzinie 16.00 w biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek” dotyczące oceny wniosków, które wpłynęły w naborach nr 1/2021, 2/2021 oraz 3/2021.

Wyniki posiedzenia Rady

W dniu 1 lutego 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek” dotyczące oceny i wyboru do finansowania wniosków: operacji własnej złożonej przez Zarząd LGD „Zapiecek” oraz wniosków, które wpłynęły w naborze nr 2/2020 Pasje naszych mieszkańców.

Poniżej publikujemy listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju, listę operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków lub PROW lub LSR,  listy operacji wybranych, listę rankingową wniosków o powierzenie grantu oraz protokół z posiedzenia Rady.

Informacja dla beneficjentów działania „Podejmowanie działalności gospodarczej”

Lokalna Grupa Działania „ZAPIECEK” informuje o możliwości aneksowania umowy o przyznaniu pomocy w zakresie uwzględniającym zmiany wprowadzone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–202 (Dz.U.2019 poz. 664 ze zm.).