Aktualności

Innowacje szansą na rozwój obszarów wiejskich – wyjazd studyjny

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Zapiecek”, Lubelskim Stowarzyszeniem Miłośników Cydru oraz Lokalną Grupą Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina”  zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym „Hortiterapia  -innowacyjna terapia oparta na zasobach obszarów wiejskich”  w ramach operacji  pn. „Innowacyjność w rolnictwie drogą do sukcesu” w dniach 12-14 września 2019 roku.

Projekt „Lokalne Grupy Działania woj. lubelskiego – szanse i wyzwania w perspektywie okresu 2019-2023”

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” wraz z partnerami Lokalną Grupą Działania Ziemi Kraśnickiej, Lokalną Grupą Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina Wokół Lublina” oraz Lokalną Grupą Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zaprasza przedstawicieli lokalnych grup działania z terenu województwa lubelskiego do udziału w operacji pn. Lokalne Grupy Działania woj. lubelskiego – szanse i wyzwania w perspektywie okresu 2019-2023.

Zakończenie naboru

Informujemy, że w dniu 21 czerwca 2019 r.  zakończyliśmy nabór  wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na operacje w zakresie Podejmowanie działalności gospodarczej – utworzenie nowego przedsiębiorstwa w obszarze turystyki. 

Podpisanie umowy na realizację operacji w ramach KSOW

W dniu 18 czerwca 2019 r. Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” podpisała umowę na realizację operacji pt. „Lokalne Grupy Działania woj. lubelskiego – szanse i wyzwania w perspektywie okresu 2019-2023” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Kwota przyznanego wsparcia wynosi 40 000 zł.

II Forum Przedsiębiorczości „Rafałki Biznesu”

5 czerwca 2019 r. w Sitnie w gm. Borki odbyło się II Forum Przedsiębiorczości „Rafałki Biznesu” – wydarzenie skierowane do przedsiębiorców i osób planujących założenie własnej działalności.

Szlak kulinarny – spotkanie informacyjne

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane tworzeniem szlaku kulinarnego na obszarze powiatu radzyńskiego na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w środę 5 czerwca 2019 r. o godz. 15:00 w biurze LGD „Zapiecek” (ul. Warszawska 35/4, 21-300 Radzyń Podlaski).

Wyniki posiedzenia Rady

W dniu 31 maja 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek” dotyczące oceny i wyboru do finansowania wniosków – operacji własnej złożonej przez Zarząd LGD „Zapiecek” oraz wniosków, które wpłynęły w naborze nr 1/2019 „Rozwijanie działalności gospodarczej”.

Poniżej publikujemy listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju, listy operacji wybranych oraz protokół.

Drugi termin posiedzenia Rady

Informujemy, iż na podstawie rozdziału IV pkt 20 Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR posiedzenie Rady LGD Zapiecek odbędzie się w drugim terminie tj. 31 maja 2019 r. o godz. 12.00 w biurze LGD Zapiecek.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD „ZAPIECEK”

W imieniu Zarządu LGD „Zapiecek” zapraszamy na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 12 czerwca 2019 r. o godz. 17.00 w Domu Biesiadnym Biały Zakątek w Radzyniu Podlaskim, ul. Lubelska 7a.