Aktualności

Odeszła Katarzyna Krupska-Grudzień – Prezes LGD „ZAPIECEK”

W niedzielę po długiej chorobie odeszła nasza prezes i dyrektor biura a przede wszystkim Przyjaciółka Katarzyna Krupska –  Grudzień. Założycielka LGD Zapiecek, jego  szefowa, największa siła i dobry duch, do końca starająca się nas wspierać swoją wiedzą, pracowitością i dobrocią. Nie potrafimy opowiedzieć co czujemy ani się w tym odnaleźć.

Pogrzeb odbędzie się we wtorek 22 czerwca o godzinie 10.00 w kościele św. Trójcy w Radzyniu Podlaskim.

Rodzina prosi, żeby zamiast kwiatów dokonać wpłat na konto stowarzyszenia Ósmy Kolor Tęczy.

 

 

 

Konkurs „Ryba na talerzu”

Województwo Lubelskie ogłasza konkurs dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat na opis własnych produktów, potraw i dań kulinarnych przygotowanych z wykorzystaniem ryb słodkowodnych.

Celem konkursu „Ryba na talerzu” jest promowanie dziedzictwa kulinarnego regionu oraz odkrywanie, poznawanie i prezentowanie kulinarnych tradycji ziemi lubelskiej związanej z rybami słodkowodnymi.

WAŻNA INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW

Ostateczny termin na uzupełnienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach PROW 2014 – 2020 i pozostawionych bez rozpatrzenia w związku z Covid-19 upływa w dniu 14 lipca 2021r.

W dniu 14 maja 2021 r. opublikowana została ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. poz. 904), która weszła w życie w dniu 15 maja 2021 r. z wyjątkiem art. 2, który wchodzi w życie z dniem 12 czerwca 2021 r.

Zaproszenie na warsztaty zielarskie „Innowacje w zielarstwie i kosmetyce naturalnej”

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, serdecznie zaprasza na warsztaty zielarskie  pt. „Innowacje w zielarstwie i kosmetyce naturalnej”

Data i miejsce warsztatów: 16-17 czerwca 2021 r. –  Pensjonat Uroczysko Zaborek, Kolonia Janów Podlaski 28, 21-505

Do udziału w warsztatach zapraszamy rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, osoby zainteresowane tematyką z terenu województwa lubelskiego.

Walne Zebranie Członków LGD „Zapiecek”

W imieniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek”, na podstawie § 18 ust. 3 pkt 4 Statutu LGD „Zapiecek”, zwołuję Walne Zebranie Członków LGD „Zapiecek” na dzień 17 czerwca 2021 r. (czwartek) na godz. 16:00 w Restauracji MANHATAN, ul. Warszawska 37.

Wojewódzkie spotkania z organizacjami obywatelskimi

Zapraszamy przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich oraz obywatelki i obywateli oraz samorządowców zaangażowanych w sprawy społeczne na otwarte spotkanie z organizacjami obywatelskimi z województwa lubelskiego.

Termin: 01.06.2021 r., godz. 17:00-20:00 na platformie zoom.

Zaproszenie na warsztaty winiarskie „Innowacje w winiarstwie”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, serdecznie zaprasza na warsztaty winiarskie  pt. „Innowacje w winiarstwie”.

Data i miejsce warsztatów:

7-8 czerwca 2021 r. –  Dwór Sanna Wierzchowiska Drugie 16, 23-310 Modliborzyce

Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)

W związku z prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi procedurą zmian w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020, w ramach której planuje się zwiększenie budżetu działania Leader i podwyższenie wysokości środków finansowych na poddziałania 19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  oraz 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji, Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” rozpoczyna proces konsultacji społecznych mających na celu dokonanie zmian w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania „ZAPIECEK” w perspektywie finansowej 2014-2020.

Konkurs Kobieta Gospodarna Wyjątkowa

Zachęcamy wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenia z obszaru LGD „ZAPIECEK” do wzięcia udziału w organizowanej przez Województwo Lubelskie trzeciej edycji Konkursu Kobieta Gospodarna Wyjątkowa.

Smakuj Lubelskie i nakręć film!

Smakuj Lubelskie i nakręć film! Rusza I edycja Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego „Lubelskie. Smakuj życie!” na najlepszy film promujący region lubelski. Celem konkursu jest zachęcenie turystów do podróżowania po regionie lubelskim, utrwalania najpiękniejszych momentów i dzielenia się swoimi historiami z innymi.  Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody w postaci kart zakupowych o wartości: od 500 zł do 2000 zł.