Aktualności

Wyzwania gospodarcze na przykładach lokalnych – wykład X

22 maja 2023 r. odbyło się ostatnie spotkanie w ramach Uniwersytetu Obywatelskiego. Gospodarzem Inspiratorium pt. „Wyzwania gospodarcze na przykładach lokalnych” był p. Paweł Gaca, Prezes Zarządu SM Spomlek. Moderatorem spotkania był p. Mateusz Orzechowski.

Znaczenie i rola prasy lokalnej – wykład IX

18 maja 2023 r. odbyło się kolejne Inspiratorium w ramach Uniwersytetu Obywatelskiego  pt. „Znaczenie i rola prasy lokalnej”. Prelegentem spotkania był p. Piotr Piotrowicz, prezes renomowanego wydawnictwa prasy lokalnej które od lat odgrywa kluczową rolę w dostarczaniu aktualnych informacji i budowaniu społeczności lokalnej. Ponadto, Piotr Piotrowicz pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia Mediów Lokalnych, gdzie angażuje się w promowanie i ochronę roli prasy lokalnej. Moderatorem spotkania był p. Mateusz Orzechowski.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD „ZAPIECEK”

W imieniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek”, na podstawie § 18 ust. 3 pkt 4 Statutu LGD „Zapiecek”, zwołuję Walne Zebranie Członków LGD „Zapiecek” na dzień 5 czerwca 2023 r. (poniedziałek) na godz. 10:00 w siedzibie LGD „Zapiecek” w Radzyniu Podlaskim, ul. Ostrowiecka 17/21.

Spotkanie regionalne dla sołtysek z lubelskiego

W imieniu organizatorów zapraszamy 10 czerwca do Urzędu Gminy Jabłonna, gdzie spotka się 30 sołtysek z woj. lubelskiego, aby wzmacniać się w swojej roli, uczyć się i inspirować!

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, natomiast liczba miejsc ograniczona!

Wyniki posiedzenia Rady

W dniu 17 maja 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek” dotyczące oceny i wyboru do finansowania wniosków, które wpłynęły w naborze nr 1/2023.

Poniżej publikujemy listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju, listę operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków lub PROW lub LSR,  listy operacji wybranych oraz protokół z posiedzenia Rady.

Różnice kulturowe w dobie globalizacji -wykład VIII

11 maja 2023 r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach Uniwersytetu Obywatelskiego. Gospodynią Inspiratorium pt. „Różnice kulturowe w dobie globalizacji” była p. dr. Ewelina Bańka z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Ankieta do Planu Komunikacji

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZAPIECEK” tworzy nową Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2023-2027 oraz Plan komunikacji ze społecznością lokalną.
Zależy nam na jak najlepszej komunikacji z Państwem podczas wdrażania Strategii, na przekazywaniu Państwu rzetelnych informacji w sposób najbardziej dopasowany do Państwa potrzeb.
Z tego względu bardzo prosimy o wypełnienie  poniższej ankiety.
Z góry dziękujemy za poświęcony czas!

„Mapa zasobów obszaru LSR”

„Mapa zasobów obszaru LSR” to projekt, który został zrealizowany jako operacja własna przez LGD „Zapiecek” w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Mapa ma wspierać diagnozę i planowanie różnego typu projektów społecznych i kulturalnych. Dzięki wizualizacji na mapie bazy danych zawierających informacje o różnorodnych podmiotach, pozwala zorientować się w istniejących zasobach instytucjonalnych i doświadczenia aktywności społecznej na terenie LGD “Zapiecek”.