Aktualności

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD „ZAPIECEK”

W dniu 4 lipca 2024 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”. Podczas zebrania podsumowano poprzedni rok działalności LGD, przedstawiono sprawozdanie z działalności stowarzyszenia za rok 2023 oraz przyjęto sprawozdanie finansowe za rok 2023. Na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium Zarządowi. Przedstawiono również efekty realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 -2020 a także dokonano wyboru władz oraz organu LGD.

Komunikat dla Beneficjentów

W związku z wydaniem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2024 poz. 884) informujemy, że przepis wydłuża termin rozliczenia operacji z PROW 2014-2020, z obecnego 30 czerwca 2024 r. do 30 września 2024 r.

Rozporządzenie z 13 czerwca 2024 r.

Walne Zebranie Członków LGD „Zapiecek”

W imieniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” na podstawie § 18 ust. 3 pkt 4 Statutu LGD „Zapiecek” z/s w Radzyniu Podlaskim zwołuję Walne Zebranie Członków LGD „Zapiecek” na dzień 4 lipca 2024 r. (czwartek) na godz. 16.00 w Restauracji „Manhatan” w Radzyniu Podlaskim.

 

Biuro nieczynne

Informujemy, że w dniach 13-14 czerwca 2024 r. biuro LGD „Zapiecek” będzie nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy.

Publikacja „Trzy krainy rowerowe”

Z przyjemnością informujemy, że w ramach realizacji  międzynarodowego projektu współpracy pn. „Rozwój oraz promocja turystyki rowerowej na obszarach partnerskich LGD”, w partnerstwie z LGD „Nasze Roztocze” z powiatu zamojskiego oraz MAS „Horný Šariš – Minčol” ze Słowacji,  opracowano i wydano wspólną polsko-słowacką publikację prezentującą turystykę rowerową.

Biuro nieczynne

Informujemy, że w dniu 31 maja 2024 r. (piątek) biuro LGD „Zapiecek” będzie nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy.

Posiedzenie Rady

Informujemy, że 28 maja 2024 r. (wtorek) o godzinie 8.00 w biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek”.

Kobiety tworzą innowacje – konkurs organizowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursieKobiety tworzą innowacje”, organizowanym w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie.

Konkurs skierowany jest do:

  • przedstawicielek nauki, działających na rzecz rolnictwa, tj.  kobiet prowadzących badania naukowe oraz prace badawczo-wdrożeniowe, posiadające minimum status doktorantki,
  • a także kobiet wdrażających nowatorskie rozwiązania w prowadzonej przez siebie działalności, której celem jest wspieranie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, tj.: prowadzące lub współprowadzące gospodarstwo rolne na terenie RP, lub prowadzące lub współprowadzące na terenie RP działalność gospodarczą, której zakres bezpośrednio lub pośrednio obejmuje/wspiera produkcję zwierzęcą, roślinną oraz przetwórstwo rolno-spożywcze.

Biuro nieczynne

Informujemy, że w dniu 2 maja 2024 r. (czwartek) biuro LGD „Zapiecek” będzie nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy.