Wzory kart ocen

 

Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – obowiązuje od 01.12.2020 r.

Karta weryfikacji zgodności Grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – obowiązuje od 01.12.2020 r.

  1. Karta oceny formalnej operacji
  2. Karta oceny zgodności operacji z PROW
  3. Karta weryfikacji zgodności Grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  4. Karta oceny zgodności operacji z LSR
  5. Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działania Podejmowanie działalności gospodarczej
  6. Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działania Rozwijanie działalności gospodarczej
  7. Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla operacji o wartości powyżej 50 tys. zł realizujących cel 6B PROW 2014-2020
  8. Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działania – Projekty grantowe
  9. Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działania – operacje własne
  10. Karta oceny wykonawcy

Uszczegółowienie opisu kryteriów do Karty oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnym dla działania Podejmowanie działalności gospodarczej – po zmianach z 28.11.2019 r.

Uszczegółowienie opisu kryteriów do Karty oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnym dla działania Rozwijanie działalności gospodarczej – po zmianach z 28.11.2019 r.

Uszczegółowienie opisu kryteriów do Karty oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnym dla działania Podejmowanie działalności gospodarczej

Uszczegółowienie opisu kryteriów do Karty oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnym dla działania Rozwijanie działalności gospodarczej