Uniwersytet Obywatelski – operacja własna

Wyzwania gospodarcze na przykładach lokalnych – wykład X

22 maja 2023 r. odbyło się ostatnie spotkanie w ramach Uniwersytetu Obywatelskiego. Gospodarzem Inspiratorium pt. „Wyzwania gospodarcze na przykładach lokalnych” był p. Paweł Gaca, Prezes Zarządu SM Spomlek. Moderatorem spotkania był p. Mateusz Orzechowski.

Znaczenie i rola prasy lokalnej – wykład IX

18 maja 2023 r. odbyło się kolejne Inspiratorium w ramach Uniwersytetu Obywatelskiego  pt. „Znaczenie i rola prasy lokalnej”. Prelegentem spotkania był p. Piotr Piotrowicz, prezes renomowanego wydawnictwa prasy lokalnej które od lat odgrywa kluczową rolę w dostarczaniu aktualnych informacji i budowaniu społeczności lokalnej. Ponadto, Piotr Piotrowicz pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia Mediów Lokalnych, gdzie angażuje się w promowanie i ochronę roli prasy lokalnej. Moderatorem spotkania był p. Mateusz Orzechowski.

Różnice kulturowe w dobie globalizacji -wykład VIII

11 maja 2023 r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach Uniwersytetu Obywatelskiego. Gospodynią Inspiratorium pt. „Różnice kulturowe w dobie globalizacji” była p. dr. Ewelina Bańka z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Kultura wobec wyzwań XXI wieku – wykład VI

Nowoczesna opowieść o świecie, którego nie ma
 
Inspiratorium „Kultura wobec wyzwań XXI wieku” 21 kwietnia miało charakter wyjazdowy i odbyło się w Lublinie w Ośrodku Brama Grodzka Teatr NN. W pierwszej części spotkania p. dr Joanna Zętar w trakcie spaceru wokół Zamku Lubelskiego zaprezentowała topografię Starego Miasta tak, jak wyglądała ona przed II wojną światową, miejsca związane ze śladami pamięci po lubelskich Żydach.

„Historia magistra vitae est” – wykład V

W dniu 17.04.2023r. odbyło się kolejne Inspiratorium w ramach Uniwersytetu Obywatelskiego.

Prelegentem był dr Andrzej Szabaciuk historyk i politolog związany z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Instytutem Europy Środkowo-Wschodniej, specjalistą od historii Kościoła, stosunków międzynarodowych w Europie Wschodniej, wykładowca i autor wielu cenionych publikacji.   

Aktualne wyzwania dla państwa prawa – wykład IV

W dniu 25.03.2023 r.  odbyło się kolejne spotkanie w ramach Uniwersytetu Obywatelskiego. Uczestników wykładu powitał Prezes LGD ,,Zapiecek” Pan Jarosław Koczkodaj. Gospodarzem Inspiratorium był Pan Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości.

Grafika użytkowa – wykład III

W dniu  16.03.3023r. gospodarzem Inspiratorium Uniwersytetu Obywatelskiego „Grafika użytkowa” był Adam Paluszkiewicz z Międzyrzeca Podlaskiego. Mówca jest graficznym freelancerem i animatorem społecznym. Ukończył studia podyplomowe z projektowania graficznego na Polsko Japońskiej Akademii Technik Komputerowych oraz Akademię 3D na Politechnice Warszawskiej. Specjalizuje się w działaniach na rzecz centrów nauki w Polsce. Zajęcia w pierwszej części miały charakter warsztatowy.