Uniwersytet Obywatelski – operacja własna

Dlaczego warto było utworzyć Uniwersytet Obywatelski

Podejmując inicjatywę zaprojektowania i przeprowadzenia cyklu zdarzeń nazywanych łącznie Uniwersytetem Obywatelskim Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” odwoływała się do doświadczeń innych podmiotów, które funkcjonując poza środowiskiem akademickich zaproponowały liderom społecznym możliwość podnoszenia swoich kompetencji, zdobywania wiedzy i doświadczeń w sposób maksymalnie im przyjazny, łatwy i nie powodujący potrzeby ponoszenia znaczących kosztów i dalekich podróży.

Uniwersytet Obywatelski – podsumowanie realizacji operacji własnej

W dniu 15 czerwca odbyło się podsumowanie realizacji operacji własnej pn. „Utworzenie i prowadzenie Uniwersytetu Obywatelskiego”.

Prezes LGD „Zapiecek” Pan Jarosław Koczkodaj pogratulował słuchaczom Uniwersytetu, wręczył dyplomy oraz w imieniu pomysłodawców, organizatorów, wykładowców i partnerów Uniwersytetu Obywatelskiego podziękował za okazane zaufanie, poświęcony czas, życzliwość, cierpliwość i miłą atmosferę.

Wyzwania gospodarcze na przykładach lokalnych – wykład X

22 maja 2023 r. odbyło się ostatnie spotkanie w ramach Uniwersytetu Obywatelskiego. Gospodarzem Inspiratorium pt. „Wyzwania gospodarcze na przykładach lokalnych” był p. Paweł Gaca, Prezes Zarządu SM Spomlek. Moderatorem spotkania był p. Mateusz Orzechowski.

Rola mediów w życiu współczesnego człowieka, na przykładzie mediów lokalnych – wykład IX

18 maja 2023 r. odbyło się kolejne Inspiratorium w ramach Uniwersytetu Obywatelskiego  pt. „Rola mediów w życiu współczesnego człowieka, na przykładzie mediów lokalnych”. Prelegentem spotkania był p. Piotr Piotrowicz, prezes renomowanego wydawnictwa prasy lokalnej które od lat odgrywa kluczową rolę w dostarczaniu aktualnych informacji i budowaniu społeczności lokalnej. Ponadto, Piotr Piotrowicz pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia Mediów Lokalnych, gdzie angażuje się w promowanie i ochronę roli prasy lokalnej. Moderatorem spotkania był p. Mateusz Orzechowski.

Różnice kulturowe w dobie globalizacji -wykład VIII

11 maja 2023 r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach Uniwersytetu Obywatelskiego. Gospodynią Inspiratorium pt. „Różnice kulturowe w dobie globalizacji” była p. dr. Ewelina Bańka z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Kultura wobec wyzwań XXI wieku – wykład VI

Nowoczesna opowieść o świecie, którego nie ma
 
Inspiratorium „Kultura wobec wyzwań XXI wieku” 21 kwietnia miało charakter wyjazdowy i odbyło się w Lublinie w Ośrodku Brama Grodzka Teatr NN. W pierwszej części spotkania p. dr Joanna Zętar w trakcie spaceru wokół Zamku Lubelskiego zaprezentowała topografię Starego Miasta tak, jak wyglądała ona przed II wojną światową, miejsca związane ze śladami pamięci po lubelskich Żydach.

„Historia magistra vitae est” – wykład V

W dniu 17.04.2023r. odbyło się kolejne Inspiratorium w ramach Uniwersytetu Obywatelskiego.

Prelegentem był dr Andrzej Szabaciuk historyk i politolog związany z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Instytutem Europy Środkowo-Wschodniej, specjalistą od historii Kościoła, stosunków międzynarodowych w Europie Wschodniej, wykładowca i autor wielu cenionych publikacji.   

Aktualne wyzwania dla państwa prawa – wykład IV

W dniu 25.03.2023 r.  odbyło się kolejne spotkanie w ramach Uniwersytetu Obywatelskiego. Uczestników wykładu powitał Prezes LGD ,,Zapiecek” Pan Jarosław Koczkodaj. Gospodarzem Inspiratorium był Pan Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości.