Komisja rewizyjna

Skład komisji rewizyjnej:

  • Mirosława Piasko – Przewodnicząca
  • Jadwiga Cisak,
  • Kazimierz Brudkowski.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.