Członkowie

Charakterystykę członków LGD z określeniem sektora z jakiego pochodzą poszczególni członkowie, rodzaju prowadzonej przez nich działalności i funkcji jaką pełnią w strukturze LGD zawiera Załącznik nr 1. do LSR Wykaz członków Stowarzyszenie LGD „Zapiecek”. Podstawowym zadaniem, jakie stoi przed LGD „Zapiecek” jest aktywizacja mieszkańców obszaru objętego niniejszą strategią w celu ich angażowania w realizację poszczególnych przedsięwzięć stymulujących rozwój lokalny.

Aby skutecznie wywiązywać się z tego zadania, konieczne jest stałe powiększanie grupy osób, które współpracują przy realizacji projektów poprzez włączanie ich do stowarzyszenia jako członków. W tym celu władze LGD będą identyfikować osoby i organizacje, których działalność w wysokim stopniu przyczynia się do realizacji celów LGD.

Następnie władze będą występować do tych osób i organizacji z propozycją przyłączenia się do partnerstwa. W celu zachowania właściwej reprezentacji poszczególnych sektorów LGD będzie dążyło do zwiększenia liczby osób wywodzących się z sektora gospodarczego i społecznego.

Sposób przyjmowania kandydata w poczet członków LGD określa § 11 Statutu Stowarzyszenia LGD „Zapiecek” (stanowiący Załącznik nr 1. do wniosku o wybór LGD do realizacji LSR). Kandydat, który wyraża chęć wstąpienia do Stowarzyszenia jako członek, składa deklarację członkowską Zarządowi LGD. Zarząd, po sprawdzeniu czy kandydat spełnia warunki określone statutem (§4 Statutu), tj.: – spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach – działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich – w przypadku osób prawnych zarekomendowano osobę do reprezentacji.

Liczba członków LGD może się zmieniać poprzez nabycie i utratę członkostwa, która następuje w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów Zarządu Stowarzyszenia. Członkowie Stowarzyszenia LGD „Zapiecek” dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

W § 10 Statutu (Załącznik nr 1. do wniosku o wybór LGD do realizacji LSR) podano definicje członków LGD „Zapiecek”, natomiast w Załączniku nr 2 niniejszego dokumentu przedstawiono Wzór deklaracji członkowskiej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”.

Wypełnione deklaracje zawierające oświadczenia i zobowiązania każdego z członków zostały złożone w Biurze LGD „Zapiecek”.

Sektor publiczny – 12 członków:

 • Radosław Sałata (Gmina Borki)
 • Teresa Bajda (Gmina Czemierniki)
 • Zbigniew Ładny (Gmina Kąkolewnica)
 • Ireneusz Demianiuk (Gmina Komarówka Podlaska)
 • Wiesław Mazurek (Gmina Radzyń Podlaski
 • Jarosław Koczkodaj (Gmina Ulan-Majorat)
 • Tomasz Jurkiewicz (Gmina Wohyń)
 • Jerzy Bajda (Powiat Radzyński)
 • Bogdan Fijałek (Miasto Radzyń Podlaski)
 • Bożena Adamowicz (Gminny Ośrodek Kultury w Kąkolewnicy)
 • Zofia Jakimowicz (Gminne Centrum Kultury w Komarówce Podlaskiej)
 • Krystyna Maksymiuk (Gminna Biblioteka Publiczna w Borkach)

Sektor społeczny – 119 członków

 • Agnieszka Wadowska (Ochotnicza Straż Pożarna Czemierniki)
 • Paweł Niebrzegowski (Ochotnicza Straż Pożarna w Bedlnie)
 • Wojciech Książek (Ochotnicza Straż Pożarna w Bełczącu)
 • Leszek Adamczyk (Ochotnicza Straż Pożarna w Borkach)
 • Waldemar Czuba (Ochotnicza Straż Pożarna w Branicy Radzyńskiej)
 • Waldemar Kożuch (Ochotnicza Straż Pożarna w Nowinach)
 • Jan Salamończyk (Ochotnicza Straż Pożarna w Sobolach)
 • Ryszard Baryła (Ochotnicza Straż Pożarna w Stoczku)
 • Andrzej Cap (Ochotnicza Straż Pożarna w Wygnance)
 • Zofia Kamińska (Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzewie)
 • Wojciech Ochal (Ochotnicza Straż Pożarna w Żakowoli Starej)
 • Felicja Rymuszka (Osoba fizyczna)
 • Emilia Kramer (Osoba fizyczna)
 • Jadwiga Cisak (Osoba fizyczna)
 • Magdalena Domańska (Osoba fizyczna)
 • Zbigniew Smółko (Osoba fizyczna)
 • Kazimierz Brudkowski (Osoba fizyczna)
 • Teresa Niewęgłowska (Osoba fizyczna)
 • Barbara Olszewska (Osoba fizyczna)
 • Zofia Kowalczuk (Osoba fizyczna)
 • Wiesław Orsik (Osoba fizyczna)
 • Ryszard Chwalczuk (Osoba fizyczna)
 • Urszula Struk (Osoba fizyczna)
 • Ireneusz Kaczorek (Czemiernickie Towarzystwo Regionalne)
 • Jerzy Kułak (Radzyński Klub Jeździecki)
 • Agnieszka Gątarczyk (Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych)
 • Katarzyna Krupska-Grudzień (Radzyńskie Towarzystwo Regionalne)
 • Eulalia Mikołajuk (Stowarzyszenie „Ulańskie Forum Inicjatyw Społecznych”)
 • Dorota Golec (Stowarzyszenie „Kołowrotek”)
 • Mirosława Piasko (Stowarzyszenie Białe Róże)
 • Daniel Grochowski (Stowarzyszenie dla Zabiela „Zaścianek”)
 • Anna Mackiewicz (Stowarzyszenie Jedności Wsi Branica Suchowolska)
 • Elżbieta Zienkiewicz (Stowarzyszenie Nadzieja i Przyszłość – Komarówka Podlaska)
 • Grzegorz Kułak (Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Wohyń Echo)
 • Anna Abramek (Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Czemierniki Natura 2000 Plus Współczesność)
 • Joanna Ptaszyńska (Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Sitno)
 • Kazimierz Michalski (Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Tchórzew Kolonia)
 • Zygmunt Rogoza (Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krasew)
 • Anna Mróz (Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Turów)
 • Władysława Skwara (Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Melodia”)
 • Anna Michalak (Stowarzyszenie Ziemi Branickiej)
 • Hanna Gołoś (Towarzystwo Regionalne w Woli Osowińskiej)
 • Waldemar Cholewa (Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Czemiernikach)
 • Iwona Karczmarz (Osoba fizyczna)
 • Adrian Gdela (Osoba fizyczna)
 • Kazimierz Szabrański (Osoba fizyczna)
 • Wojciech Cieślak (Osoba fizyczna)
 • Radosław Bącik (Osoba fizyczna)
 • Andżelika Dutkowska (Osoba fizyczna)
 • Eżbieta Kulenty (Osoba fizyczna)
 • Eliza Filip (Osoba fizyczna)
 • Katarzyna Filip (Osoba fizyczna)
 • Bożena Górska (Osoba fizyczna)
 • Marek Piłat (Osoba fizyczna)
 • Agata Fijałek (Osoba fizyczna)
 • Radosław Fijałek (Osoba fizyczna)
 • Michał Zając (Osoba fizyczna)
 • Anna Kudzio (Osoba fizyczna)
 • Jolanta Fijałek (Osoba fizyczna)
 • Iwona Skowron (Osoba fizyczna)
 • Jadwiga Domańska (Osoba fizyczna)
 • Zygmunt Niewęgłowski (Osoba fizyczna)
 • Marek Korulczyk (Osoba fizyczna)
 • Barbara Budzyńska-Korulczyk (Osoba fizyczna)
 • Elżbieta Korulczyk (Osoba fizyczna)
 • Ewelina Wierzchowska (Osoba fizyczna)
 • Witold Rola (Osoba fizyczna)
 • Jacek Zabielski (Osoba fizyczna)
 • Mariola Mazur (Osoba fizyczna)
 • Angelika Mazur (Osoba fizyczna)
 • Paweł Walczyna (Osoba fizyczna)
 • Piotr Bosko (Osoba fizyczna)
 • Andrzej Niedziułka (Osoba fizyczna)
 • Monika Smogorzewska (Osoba fizyczna)
 • Agnieszka Zientara (Osoba fizyczna)
 • Renata Świderska (Osoba fizyczna)
 • Ewa Dyjak (Osoba fizyczna)
 • Lidia Wierzchowska (Osoba fizyczna)
 • Agnieszka Niebrzegowska (Osoba fizyczna)
 • Sylwia Osińska (Osoba fizyczna)
 • Sławomir Żyłka (Osoba fizyczna)
 • Magdalena Niebrzegowska (Osoba fizyczna)
 • Mariola Ostrzyżek (Osoba fizyczna)
 • Kinga Wierzchowska (Osoba fizyczna)
 • Aniela Wierzchowska (Osoba fizyczna)
 • Lidia Wierzchowska (Osoba fizyczna)
 • Beata Grochowska (Osoba fizyczna)
 • Jadwiga Droś (Osoba fizyczna)
 • Beata Cieślak (Osoba fizyczna)
 • Zygmunt Adamczyk (Osoba fizyczna)
 • Agnieszka Mazur (Osoba fizyczna)
 • Zenon Nowosielski (Osoba fizyczna)
 • Magdalena Pomorska (Osoba fizyczna)
 • Krystyna Pomorska (Osoba fizyczna)
 • Anna Wiącek (Osoba fizyczna)
 • Mariusz Antol (Osoba fizyczna)
 • Wilczek Zofia (Osoba fizyczna)
 • Anna Kocyła-Grabowska (Osoba fizyczna)
 • Ewa Marcinkowska (Osoba fizyczna)
 • Piotr Mackiewicz (Osoba fizyczna)
 • Anna Szymala (Osoba fizyczna)
 • Rafał Wdowiak (Osoba fizyczna)
 • Andrzej Pawlina (Osoba fizyczna)
 • Andrzej Marek Kotyła (Osoba fizyczna)
 • Katarzyna Skrzeczkowska (Osoba fizyczna)
 • Janusz Niewęgłowski (Osoba fizyczna)
 • Jadwiga Borychowska (Osoba fizyczna)
 • Beata Cedro (Osoba fizyczna)
 • Anna Kozieł (Osoba fizyczna)
 • Maria Agnieszka Burczaniuk (Osoba fizyczna)
 • Edyta Zabielska (Osoba fizyczna)
 • Marek Makosz (Osoba fizyczna)
 • Małgorzata Makosz (Osoba fizyczna)
 • Krzysztof Karczmarz (Osoba fizyczna)
 • Marta Skarżycka (Osoba fizyczna)
 • Wojciech Sikora (Stowarzyszenie Nasza Wspólna Sprawa (NWS) Stara Wieś)
 • Adam Król (Stowarzyszenie „Razem Dla Wrzosowa”)
 • Zenon Matejek (Klub Sportowy GROM Kąkolewnica)
 • Marek Król (Łukowskie Stowarzyszenie Razem dla Przyszłości)
 • Beata Myszkowiec Fundacja Monumentis (Zofia Łączek Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Bełcząc)

Sektor gospodarczy – 34 członków

 • Paweł Brodecki (AUTONAPRAWA Paweł Brodecki)
 • Cezary Mikołajuk (Firma Handlowa Cezary Mikołajuk)
 • Paulina Mateuszuk (Gospodarstwo rolno-sadownicze)
 • Jan Brożek (Górnicza Fabryka Narzędzi)
 • Witold Osak (INEK-TRANS Witold Osak)
 • Julian Bober (Julian Bober, Sitno 24)
 • Marek Osak (Studio krajobrazu)
 • Marek Ostaszewski (Tartak)
 • Adam Mikołajuk (TD-KM Usługi Transportowe)
 • Mateusz Orzechowski (Wydawnictwo „Wspólnota”)
 • Mirosław Bartoś (Zakład Wulkanizacyjny „WULKAN” Bartoś Mirosław)
 • Jakub Jakubowski (3J-Studio Grafiki i Ilustracji Justyna Jakubowska)
 • Marcin Trościańczyk (Usługi Rolnicze)
 • Agnieszka Grochowska (Firma Transportowa „AGATRANS”)
 • Piotr Świerczewski („PS PHU”)
 • Kazimierz Piątek (rolnik)
 • Krzysztof Kurowski (rolnik)
 • Przemysław Górny (DOMINO Przemysław Górny)
 • Mirosław Szymanek (PHU „SPAWEX” Mirosław Szymanek)
 • Andrzej Kosek (rolnik)
 • Grzegorz Domański (Animal Agro Grzegorz Domański)
 • Daniel Król (SOBOLEX S.C. Urszula Król Daniel Król)
 • Adam Mazurek (Gminna Spółdzielnia „SAMOPOMOC CHŁOPSKA”)
 • Sławomir Karwowski (ARX-MERITUM Sławomir Karwowski)
 • Jerzy Szczygielski (Usługi Pogrzebowe LAUR Jerzy Szczygielski)
 • Marcin Snuzik (Lubelskie Centrum Inicjatyw Tanecznych Sp. z o.o.)
 • Cieślak Mariusz (rolnik)
 • Cieślak Piotr (rolnik)
 • Jaszczuk Marcin (rolnik)
 • Jezierski Piotr (rolnik)
 • Kudzio Michał (rolnik)
 • Latoch Aneta (rolnik)
 • Piłat Jerzy (rolnik)
 • Andrzej Borychowski (Andrzej Borychowski Usługi Transportowe)

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.