Członkowie

Charakterystykę członków LGD z określeniem sektora z jakiego pochodzą poszczególni członkowie, rodzaju prowadzonej przez nich działalności i funkcji jaką pełnią w strukturze LGD zawiera Załącznik nr 1. do LSR Wykaz członków Stowarzyszenie LGD „Zapiecek”. Podstawowym zadaniem, jakie stoi przed LGD „Zapiecek” jest aktywizacja mieszkańców obszaru objętego niniejszą strategią w celu ich angażowania w realizację poszczególnych przedsięwzięć stymulujących rozwój lokalny.

Aby skutecznie wywiązywać się z tego zadania, konieczne jest stałe powiększanie grupy osób, które współpracują przy realizacji projektów poprzez włączanie ich do stowarzyszenia jako członków. W tym celu władze LGD będą identyfikować osoby i organizacje, których działalność w wysokim stopniu przyczynia się do realizacji celów LGD.

Następnie władze będą występować do tych osób i organizacji z propozycją przyłączenia się do partnerstwa. W celu zachowania właściwej reprezentacji poszczególnych sektorów LGD będzie dążyło do zwiększenia liczby osób wywodzących się z sektora gospodarczego i społecznego.

Sposób przyjmowania kandydata w poczet członków LGD określa § 11 Statutu Stowarzyszenia LGD „Zapiecek” (stanowiący Załącznik nr 1. do wniosku o wybór LGD do realizacji LSR). Kandydat, który wyraża chęć wstąpienia do Stowarzyszenia jako członek, składa deklarację członkowską Zarządowi LGD. Zarząd, po sprawdzeniu czy kandydat spełnia warunki określone statutem (§4 Statutu), tj.: – spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach – działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich – w przypadku osób prawnych zarekomendowano osobę do reprezentacji.

Liczba członków LGD może się zmieniać poprzez nabycie i utratę członkostwa, która następuje w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów Zarządu Stowarzyszenia. Członkowie Stowarzyszenia LGD „Zapiecek” dzielą się na:

  1. członków zwyczajnych,
  2. członków wspierających,
  3. członków honorowych.

W § 10 Statutu (Załącznik nr 1. do wniosku o wybór LGD do realizacji LSR) podano definicje członków LGD „Zapiecek”, natomiast w Załączniku nr 2 niniejszego dokumentu przedstawiono Wzór deklaracji członkowskiej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”.

Wypełnione deklaracje zawierające oświadczenia i zobowiązania każdego z członków zostały złożone w Biurze LGD „Zapiecek”.

Sektor publiczny – 13 członków:

Sałata Radosław Gmina Borki
Bajda Teresa Gmina Czemierniki
Ładny Zbigniew Gmina Kąkolewnica
Demianiuk Ireneusz Gmina Komarówka Podlaska
Mazurek Wiesław Gmina Radzyń Podlaski
Koczkodaj Jarosław Gmina Ulan- Majorat
Jurkiewicz Tomasz Gmina Wohyń
Maksymiuk Krystyna Gminna Biblioteka Publiczna w Borkach
Jakimowicz Zofia Gminne Centrum Kultury w Komarówce Podlaskiej
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Borkach z/s w Woli Osowińskiej
Adamowicz Bożena Gminny Ośrodek Kultury w Kąkolewnicy
Fijałek Bogdan Miasto Radzyń Podlaski
Bajda Jerzy Powiat Radzyński

 

Sektor społeczny – 123 członków:

Abramek Anna Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Czemierniki Natura 2000 Plus Współczesność
Adamczyk Leszek Ochotnicza Straż Pożarna w Borkach
Adamczyk Zygmunt osoba fizyczna
Antol Mariusz osoba fizyczna
Baryła Ryszard Ochotnicza Straż Pożarna w Stoczku
Bącik Radosław osoba fizyczna
Bączek Marek Ochotnicza Straż Pożarna w Skokach
Borychowska Jadwiga osoba fizyczna
Bosko Piotr osoba fizyczna
Brudkowski Kazimierz osoba fizyczna
Budzyńska-Korulczyk Barbara osoba fizyczna
Burczaniuk Maria Agnieszka osoba fizyczna
Cap Andrzej Ochotnicza Straż Pożarna w Wygnance
Cedro Beata osoba fizyczna
Cholewa Waldemar Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Czemiernikach
Chwalczuk Ryszard osoba fizyczna
Cieślak Beata osoba fizyczna
Cieślak Wojciech osoba fizyczna
Cisak Jadwiga osoba fizyczna
Czuba Waldemar Ochotnicza Straż Pożarna w Branicy Radzyńskiej-Kolonii
Domańska Jadwiga osoba fizyczna
Domańska Magdalena osoba fizyczna
Droś Jadwiga osoba fizyczna
Dutkowska Andżelika osoba fizyczna
Dyjak Ewa osoba fizyczna
Fijałek Agata osoba fizyczna
Fijałek Jolanta osoba fizyczna
Fijałek Radosław osoba fizyczna
Filip Eliza osoba fizyczna
Filip Katarzyna osoba fizyczna
Gątarczyk Agnieszka Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
Gdela Adrian osoba fizyczna
Golec Dorota Stowarzyszenie „Kołowrotek”
Gołoś Hanna Towarzystwo Regionalne im. Wacława Tuwalskiego w Woli Osowińskiej
Górska Bożena osoba fizyczna
Grochowska Beata osoba fizyczna
Grochowski Daniel Stowarzyszenie dla Zabiela „Zaścianek”
Kaczorek Ireneusz Czemiernickie Towarzystwo Regionalne
Kamińska Zofia Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzewie
Karczmarz Iwona osoba fizyczna
Karczmarz Krzysztof osoba fizyczna
Kocyła-Grabowska Anna osoba fizyczna
Korulczyk Elżbieta osoba fizyczna
Korulczyk Marek osoba fizyczna
Kotyła Andrzej Marek osoba fizyczna
Kowalczuk Zofia osoba fizyczna
Kozieł Anna osoba fizyczna
Kożuch Waldemar Ochotnicza Straż Pożarna w Nowinach
Kramer Emilia osoba fizyczna
Król Adam Stowarzyszenie „Razem Dla Wrzosowa”
Król Marek Łukowskie Stowarzyszenie Razem dla Przyszłości
Krupska-Grudzień Katarzyna Radzyńskie Towarzystwo Regionalne
Książek Wojciech Ochotnicza Straż Pożarna w Bełczącu
Kudzio Anna osoba fizyczna
Kulenty Elżbieta osoba fizyczna
Kułak Grzegorz Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Wohyń Echo
Kułak Jerzy Radzyński Klub Jeździecki
Łączek Zofia Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Bełcząc
Mackiewicz Anna Stowarzyszenie Jedności Wsi Branica Suchowolska
Mackiewicz Piotr osoba fizyczna
Makosz Małgorzata osoba fizyczna
Makosz Marek osoba fizyczna
Marcinkowska Ewa osoba fizyczna
Matejek Zenon Klub Sportowy GROM Kąkolewnica
Mazur Agnieszka osoba fizyczna
Mazur Angelika osoba fizyczna
Mazur Mariola osoba fizyczna
Michalak Anna Stowarzyszenie Ziemi Branickiej
Michalski Kazimierz Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Tchórzew-Kolonia
Mikołajuk Eulalia Ulańskie Forum Inicjatyw Społecznych
Mróz Anna Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Turów
Myszkowiec Beata Fundacja Monumentis
Niebrzegowska Agnieszka osoba fizyczna
Niebrzegowska Magdalena osoba fizyczna
Niebrzegowski Paweł Ochotnicza Straż Pożarna w Bedlnie
Niedziułka Andrzej osoba fizyczna
Niewęgłowska Teresa osoba fizyczna
Niewęgłowski Janusz osoba fizyczna
Niewęgłowski Zygmunt osoba fizyczna
Nowosielski Zenon osoba fizyczna
Ochal Wojciech Ochotnicza Straż Pożarna w Żakowoli Starej
Olszewska Barbara osoba fizyczna
Orsik Wiesław osoba fizyczna
Osińska Sylwia osoba fizyczna
Ostrzyżek Mariola osoba fizyczna
Pawlina Andrzej osoba fizyczna
Piasko Mirosława Stowarzyszenie „Białe Róże”
Piłat Marek osoba fizyczna
Pomorska Krystyna osoba fizyczna
Pomorska Magdalena osoba fizyczna
Ptaszyńska Joanna Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Sitno
Rogoza Zygmunt Stowarzyszenie Rozwoju Wsi  Krasew
Rola Witold osoba fizyczna
Rymuszka Felicja osoba fizyczna
Salamończyk Jan Ochotnicza Straż Pożarna w Sobolach
Sikora Wojciech Stowarzyszenie Nasza Wspólna Sprawa (NWS) Stara Wieś
Skarżycka Marta osoba fizyczna
Skowron Iwona osoba fizyczna
Skrzeczkowska Katarzyna osoba fizyczna
Skwara Władysława Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Melodia”w Domaszewnicy
Smogorzewska Monika osoba fizyczna
Smółko Zbigniew osoba fizyczna
Struk Urszula osoba fizyczna
Szabrański Kazimierz osoba fizyczna
Szymala Anna osoba fizyczna
Świderska Renata osoba fizyczna
Wadowska Agnieszka Ochotnicza Straż Pożarna w Czemiernikach
Walczyna Paweł osoba fizyczna
Warzywoda Agnieszka osoba fizyczna
Wdowiak Rafał osoba fizyczna
Wiącek Anna osoba fizyczna
Wierzchowska Aniela osoba fizyczna
Wierzchowska Ewelina osoba fizyczna
Wierzchowska Kinga osoba fizyczna
Wierzchowska Lidia osoba fizyczna
Wierzchowska Lidia osoba fizyczna
Wilczek Zofia osoba fizyczna
Zabielska Edyta osoba fizyczna
Zabielski Jacek osoba fizyczna
Zając Michał osoba fizyczna
Zienkiewicz Elżbieta Stowarzyszenie „Nadzieja i Przyszłość”
Zientara Agnieszka osoba fizyczna
Żyłka Sławomir osoba fizyczna

 

Sektor gospodarczy – 34 członków:

Bartoś Mirosław Zakład Wulkanizacyjny „WULKAN” Mirosław Bartoś
Bober Julian Julian Bober
Borychowski Andrzej Andrzej Borychowski Usługi Transportowe
Brodecki Paweł Auto Naprawa Brodecki Paweł
Brożek Jan Górnicza Fabryka Narzędzi Sp. z o.o.
Cieślak Mariusz rolnik
Cieślak Piotr rolnik
Domański Grzegorz Animal-Agro Grzegorz Domański
Górny Przemysław DOMINO Przemysław Górny
Grochowska Agnieszka Firma Transportowa „AGATRANS” Grochowska Agnieszka
Jakubowski Jakub 3J-Studio Grafiki i Ilustacji Justyna Jakubowska
Jaszczuk Marcin rolnik
Jezierski Piotr rolnik
Karwowski Sławomir ARX-MERITUM Sp. z o.o. Sławomir Karwowski
Kosek Andrzej rolnik
Król Daniel SOBOLEX S.C. Urszula Król  Daniel Król
Kudzio Michał rolnik
Kurowski Krzysztof rolnik
Latoch Aneta rolnik
Mateuszuk Paulina Paulina Mateuszuk Gospodarstwo Rolno – Sadownicze
Mazurek Adam Gminna Spółdzielnia „SAMOPOMOC  CHŁOPSKA”
Mikołajuk Adam „TD-KM” Adam Mikołajuk
Mikołajuk Cezary Firma Handlowa Cezary Mikołajuk
Orzechowski Mateusz Wydawnictwo „Wspólnota” Orzechowski Mateusz
Osak Marek Studio Krajobrazu Osak Marek
Osak Witold INEK-TRANS Witold Osak
Ostaszewski Marek Tartak Marek Ostaszewski
Piątek Kazimierz rolnik
Piłat Jerzy rolnik
Snuzik Marcin Lubelskie Centrum Inicjatyw Tanecznych Sp. z o.o.
Szczygielski Jerzy Szczygielski Jerzy Usługi Pogrzebowe „LAUR”
Szymanek Mirosław PHU „SPAWEX” Mirosław Szymanek
Świerczewski Piotr Piotr Świerczewski „PS PHU”
Trościańczyk Marcin Usługi rolnicze Marcin Trościańczyk

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.