Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na organizację wyjazdu

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” kieruje zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na organizacji wyjazdu studyjno – szkoleniowego dotyczącego dobrych praktyk w zakresie wykorzystania potencjału lokalnego na przykładzie produktu lokalnego w dniach 7-8.12.2018 r. dla grupy 30 osób.

Zapytanie ofertowe na organizację wyjazdu

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” kieruje zapytanie ofertowe dotyczące organizacji jednodniowego wyjazdu studyjnego dotyczącego dobrych praktyk w zakresie wykorzystania potencjału lokalnego w dniu 27.09.2018 r. dla grupy 50 osób.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.