Zapytania ofertowe

Wyniki zapytania ofertowego – „Mała architektura przy Szlaku Greenways”

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wykonania „Małej architektury przy Szlaku Greenways” zlokalizowanej na obszarze działania „LGD Zapiecek” w ramach realizacji projektu współpracy „Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka trening” finansowanego ze środków EFRROW w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wpłynęło 11 ofert.

Zapytanie ofertowe „Mała architektura przy Szlaku Greenways”

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZAPIECEK”

zaprasza do złożenia oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, dotyczącego budowy 4 miejsc rekreacji i wypoczynku – dostawa i montaż tzw. małej architektury (urządzenia placów zabaw/pozostałe elementy wyposażenia miejsc rekreacji i wypoczynku typu altana, kosze na śmieci, ławki, stojaki na rowery)  w 4 miejscowościach z obszaru działania LGD „Zapiecek”.

Zadanie „Mała architektura przy Szlaku Greenways” zlokalizowanym na obszarze działania „LGD Zapiecek” jest elementem projektu współpracy „Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka trening” realizowane jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” współfinansowanego ze środków PROW na lata 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi  do zapytania ofertowego

Uwaga! Przedłużenie terminu składania ofert do dnia 19 stycznia 2022 r. do godziny 13:00 – pismo

 

Wynik zapytania ofertowego – zakup szafy

Informujemy, że na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu szafy biurowej aktowej metalowej wraz z dostawą do biura LGD „Zapiecek” http://lgdzapiecek.pl/zapytanie-ofertowe-na-zakup-i-dostawe-szafy-aktowej-biurowej-2/ wpłynęły trzy oferty. Najniższą ofertę cenową złożyła firma EMI PLUS Sp. J. Maciej Dobrowolski i Mirosław Topolski za cenę 1768,99 zł

Protokół z dnia 27 lipca 2021