Zapytania ofertowe

Wynik zapytania ofertowego – zakup szafy

Informujemy, że na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu szafy biurowej aktowej metalowej wraz z dostawą do biura LGD „Zapiecek” http://lgdzapiecek.pl/zapytanie-ofertowe-na-zakup-i-dostawe-szafy-aktowej-biurowej-2/ wpłynęły trzy oferty. Najniższą ofertę cenową złożyła firma EMI PLUS Sp. J. Maciej Dobrowolski i Mirosław Topolski za cenę 1768,99 zł

Protokół z dnia 27 lipca 2021

Zapytanie ofertowe – koordynator projektu

Zapytanie ofertowe – koordynator projektu – zmienione wymagania

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” zwraca się z prośbą o składanie ofert na wykonanie usługi zarządzania projektem współpracy (koordynator projektu) pn. „Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening” (akronim START) współfinansowanego ze środków UE w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.