Pytania i odpowiedzi

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Najczęściej zadawane pytania – zaktualizowane na dzień 25 października 2018 r.otwórz

Najczęściej zadawane pytania – zaktualizowane na dzień 11 lipca 2017 r.otwórz

Najczęściej zadawane pytania – zaktualizowane na dzień 23 lutego 2017 r. – otwórz

Najczęściej zadawane pytania – zaktualizowane na dzień 16 grudnia 2016 rokuotwórz

 

Interpretacje Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

odnośnie warunków przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020:


Pismo dotyczące:

 • umów przedwstępnych,
 • kwoty wsparcia dla operacji realizowanych przez JSFP

Pobierz pismo


Pismo dotyczące:

 • podejmowania działalności w zakresie nauki jazdy,
 • realizacji operacji polegającej na budowie boisk sportowych, świetlic, placów zabaw,
 • wyposażenia świetlic bez ich budowy lub przebudowy.

Pobierz pismo


Pismo dotyczące kwalifikowalności kosztów operacji oraz kwoty dofinansowania dla JSFP.

Pobierz pismo


Pismo dotyczące wysokości dofinansowania – koszty kwalifikowalne (wnioskodawca: stowarzyszenie).

Pobierz pismo


Pismo dotyczące wsparcia gminnego zakładu komunalnego.

Pobierz pismo


Pismo dotyczące wsparcia transportu i gospodarki magazynowej.

Pobierz pismo


Pismo dotyczące gospodarki magazynowej jako sekcji kodów PKD wykluczonych ze wsparcia.

Pobierz pismo


Pismo dotyczące:

 • wkładu własnego JSFP,
 • wkład rzeczowy jako koszt kwalifikowalny,
 • remont jako koszt kwalifikowalny,
 • zatrudnianie pracowników przy rozwijaniu przedsiębiorczości,
 • rozliczanie kosztów operacji przez JSFP,
 • prawa autorskie jako koszt kwalifikowalny,
 • księgi rachunkowe.

Pobierz pismo


Pisma dotyczące zakupu środków transportu.

Pobierz pismo 1

Pobierz pismo 2


Pismo dotyczące ogłaszania postępowania przetargowego przez gminy przed podpisaniem umowy o przyznanie pomocy.

Pobierz pismo


Pisma dotyczące kosztów niekwalifikowalnych dla JSFP.

Pobierz pismo 1

Pobierz pismo 2


Pismo dotyczące zagadnień:

 • premia na podjęcie działalności – koszty przekraczające kwotę premii oraz poziom wykorzystania kwoty premii,
 • podejmowanie działalności gospodarczej przez osobę ubezpieczoną w KRUS,
 • możliwość zmiany umowy przyznania pomocy na rozwijanie działalności,
 • podjęcie działalności gospodarczej – koszty niekwalifikowalne,
 • rozwijanie działalności wg tego samego kodu PKD,
 • możliwość zawieszania działalności gospodarczej w przypadku działalności sezonowej,
 • utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w przypadku przyznania 25 000,00 zł kwoty pomocy,
 • poziom wkładu rzeczowego,
 • plan szkoleń dla pracowników LGD, członków Rady i Zarządu,
 • podejmowanie działalności gospodarczej przez rolnika,
 • wcześniejsze uzyskanie środków finansowych na podejmowanie działalności a możliwość ubiegania się o wsparcie na poddziałanie 19.2,
 • zawieszenie działalności gospodarczej,
 • możliwość ubiegania się o premię na podejmowanie działalności gospodarczej przez byłego wspólnika spółki z o.o.,
 • koszty kwalifikowalne – leasing,
 • dofinansowanie dla fundacji prowadzącej działalność gospodarczą,
 • zatrudnienie osoby przy podejmowaniu działalności gospodarczej,
 • zatrudnianie członków rodziny,
 • podejmowanie działalności – współpraca z osobą, wykonującą działalność gospodarczą o podobnym zakresie,
 • zakup środka transportu przy podejmowaniu działalności gospodarczej,
 • zatrudnianie emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych,
 • możliwość ubiegania się o wsparcie w zakresie rozwijania działalności gospodarczej przez osobę ubezpieczoną w KRUS,
 • podejmowanie działalności gospodarczej przez osobę, która zlikwidowała prowadzoną działalność gospodarczą za granicą,
 • środek transportu jako koszt kwalifikowalny przy podejmowaniu działalności gospodarczej,
 • koszty wynagrodzeń i pochodnych jako koszt niekwalifikowalny,
 • koszt zakupu towarów i materiałów jako koszt niekwalifikowalny,
 • trwałość projektu,
 • wynajem zakupionego sprzętu w ramach przyznanej pomocy w ramach poddziałania 19.2,
 • zakładanie działalności gospodarczej,
 • zakup nieruchomości jako koszt niekwalifikowalny,
 • subsydiowane zatrudnienie,
 • zakup używanego środka transportu.

Pobierz pismo


Pismo dotyczące zagadnień:

 • osoba ubezpieczona w KRUS a rozwijanie działalności gospodarczej,
 • warunki przyznania pomocy na rozwijanie działalności gospodarczej,
 • szkolenia i doradztwo realizowane przez LGD,
 • informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanów.

Pobierz pismo


Pismo z ZUS dot. dobrowolnego zgłoszenia do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego z tytułu  prowadzenia działalności gospodarczej osoby zatrudnionej na umowę o pracę.

Pobierz pismo


Pismo dotyczące obliczania efektu deadweight.

Pobierz pismo