Ankieta

Ankieta dla beneficjentów monitorująca realizację projektów objętych dofinansowaniem ze środków EFRROW w ramach realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek”. Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Ankieta monitorująca LGD ZAPIECEK Microsoft Excel

Ankieta monitorująca LGD ZAPIECEK Open Office

Ankieta monitorująca LGD ZAPIECEK pdf

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.