Ankieta

Ankieta dla beneficjentów monitorująca realizację projektów objętych dofinansowaniem ze środków EFRROW w ramach realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek”. Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Ankieta_monitorujaca_LGD_ZAPIECEK_Microsoft_Excel

Ankieta_monitorujaca_LGD_ZAPIECEK_pdf

 

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.