Mapa zasobów obszaru LSR – operacja własna

„Mapa zasobów obszaru LSR”

„Mapa zasobów obszaru LSR” to projekt, który został zrealizowany jako operacja własna przez LGD „Zapiecek” w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Mapa ma wspierać diagnozę i planowanie różnego typu projektów społecznych i kulturalnych. Dzięki wizualizacji na mapie bazy danych zawierających informacje o różnorodnych podmiotach, pozwala zorientować się w istniejących zasobach instytucjonalnych i doświadczenia aktywności społecznej na terenie LGD “Zapiecek”.

Zaproszenie na konferencję „Mapa zasobów obszaru LSR”

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” zaprasza na konferencję prezentującą internetową Mapę zasobów obszaru LSR.
Mapę stworzono w ramach realizacji przez Lokalną Grupę Działania „Zapiecek” operacji własnej pn. „Mapa zasobów obszaru LSR”.
Najważniejsze cele jej powstania to chęć zwiększania partycypacji w tworzeniu i zwiększania dostępności diagnoz społecznych dla naszych mieszkańców.

Ankieta do zgłaszania zasobów

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do wspólnego tworzenia Mapy Zasobów Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) z terenu LGD Zapiecek poprzez wprowadzenie danych o zasobach z terenu Państwa gminy,  które w obecnej bazie danych nie zostały jeszcze ujęte.

Aby zgłosić zasób prosimy wypełnić poniższą ankietę. Ankietę można wypełniać wielokrotnie, pamiętając że dla każdego zgłaszanego zasobu trzeba wypełnić odrębną ankietę.

Link do ankiety:https://forms.gle/NJ2nwe2Nmf5Q7ko28

Zaproszenie na spotkanie

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” zaprasza zainteresowane osoby z terenu LGD, na otwarte spotkanie dotyczące partycypacyjnego tworzenia internetowej Mapy Zasobów LGD Zapiecek. Mapa ma wspierać realizację Lokalnej Strategii Rozwoju. Będzie też  ogólnodostępnym narzędziem pomagającym planować i realizować nasze lokalne inicjatywy społeczne i kulturalne. 

Zaproszenie na spotkania dotyczące tworzenia „Mapy zasobów obszaru LSR”

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania “Zapiecek” prowadzi prace nad skonstruowaniem “Mapy Zasobów Obszaru LSR”. Ma to być narzędzie określania i katalogowania kluczowych zasobów społecznych występujących na obszarze LGD „Zapiecek”. Pozwalające ono na ich przegląd i grupowanie, co w konsekwencji posłuży do organizowania lepszej współpracy oraz kreowania nowych rozwiązań z wykorzystaniem mechanizmu synergii.