Aktualności

Zapraszamy na rajd rowerowy

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” serdecznie zaprasza mieszkańców obszaru LGD „Zapiecek” na Rajd rowerowy „Szlakiem Greenway”, który odbędzie się 16 września 2023 r. (sobota).

Zapewniamy profesjonalną kadrę – przewodnika i pilota rajdu, serwis techniczny, opiekę medyczną, posiłek a przede wszystkim wspaniałą atmosferę i ciekawą trasę.

Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń. Zapisy do 15 września 2023 r. lub do wyczerpania miejsc pod nr telefonu 83 352 16 00 bądź też osobiście w godzinach pracy Biura LGD.

Projekt współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zaproszenie na warsztaty pt. „Opracowanie technologii produkcji przetworów z owoców i warzyw przydatnych do produkcji w małej skali + warsztaty”

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Zaproszenie na warsztaty

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, serdecznie zapraszają na warsztaty pt. „Opracowanie technologii produkcji przetworów z owoców i warzyw przydatnych do produkcji w małej skali + warsztaty” w ramach operacji „Przetwórstwo na małą skalę szansą dla niewielkich producentów rolnych”.

Ruszyła już trzecia edycja Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego „Lubelskie. Smakuj życie!”

Smakuj Lubelskie i nakręć film! Ruszyła już trzecia edycja Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego „Lubelskie. Smakuj życie!” na najlepszy film promujący Województwo Lubelskie.

Jeśli podróże są dla Was pasją szukania, odkrywania, chodzenia mniej oczywistymi ścieżkami – zapraszamy do odwiedzenia Lubelskiego i nakręcenia filmu. Czekamy na Wasze opowieści, które mogą bawić lub wzruszać. Pokażcie nam Lubelskie widziane z Waszej perspektywy.

Konferencja w ramach operacji pn.  „Produkty lokalne szansą na rozwój przedsiębiorczości inspirowanej dziedzictwem”

Szanowni Państwo,

Partner KSOW: Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej wraz z Powiatem Myszkowskim, Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie, Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior- Lokalna Grupa Działania zaprasza do udziału  w konferencji w ramach operacji pn.  „Produkty lokalne szansą na rozwój przedsiębiorczości inspirowanej dziedzictwem” w dniach 22 -23 września 2023 roku
w Hotelu Mercure Vestil*** w Piotrkowie Trybunalskim.

Celem operacji jest upowszechnienie wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie inicjatyw zwiększających konkurencyjność na terenach wiejskich.

Szkolenie „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych”

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego do udziału w czwartej edycji szkolenia pt. „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych”. Szkolenie jest elementem kampanii społecznej pt. „Dostępne NGO = NGO bez barier”, realizowanej w ramach projektu pt. „Dostępne NGO na PLUS”, sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

Praca Biura LGD 14 sierpnia 2023 r.

Informujemy, że w dniu 14 sierpnia 2023 r. (poniedziałek) Biuro LGD „Zapiecek” będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy i zapraszamy już 16 sierpnia (środa).

Zaproszenie na wyjazd studyjny pn. Współpraca łączy regiony- dobre praktyki szansą rozwoju obszarów wiejskich w województwie podkarpackim

Partner KSOW: Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej wraz z Powiatem Myszkowskim, Lokalną Grupą Działania „ Puszcza Kozienicka”, Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior- Lokalna Grupa Działania zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym  pn. Współpraca łączy regiony- dobre praktyki szansą rozwoju obszarów wiejskich w województwie podkarpackim
w dniach 3-6 października 2023 w ramach operacji „Współpraca łączy regiony-dobre praktyki szansą rozwoju obszarów wiejskich”

Konkurs pn. „Lubelski Lider Ekonomii Społecznej”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie ogłasza Konkurs pn. „Lubelski Lider Ekonomii Społecznej”. Działanie realizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego: „Ekonomia Społeczna – Drogowskaz Rozwoju Społecznego II” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem Konkursu jest nagrodzenie jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych z terenu województwa lubelskiego, samorządowców, lokalnych liderów oraz przedstawicieli lokalnych mediów za zaangażowanie w rozwój ekonomii społecznej w województwie lubelskim, w tym m.in. skuteczne stosowanie klauzul społecznych, jako zachęta do dalszej współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej i promocja ekonomii społecznej w województwie lubelskim.