Aktualności

Zaproszenie na spotkanie sieciujące dla animatorów i pracowników odpowiedzialnych za koordynowanie działań partnerskich

W związku z realizacją projektu partnerskiego „Forum Aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego przez Partnerstwo w składzie: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie (Lider Projektu) oraz Fundacja Fundusz Współpracy zachęcamy do udziału w ogólnopolskim branżowym/tematycznym spotkaniu sieciującym dla animatorów oraz pracowników odpowiedzialnych za koordynowanie działań partnerskich.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.