Aktualności

Informacja dotycząca operacji własnych

Informujemy, że żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do otrzymania wsparcia, w terminie 30 dni od dnia opublikowania INFORMACJI NR 2/OW/2018  O ZAMIARZE REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA „ZAPIECEK” na stronie internetowej www.lgdzapiecek.pl nie zgłosił zamiaru realizacji  operacji własnej.

Informacja dotycząca operacji własnych

Informujemy, że żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do otrzymania wsparcia, w terminie 30 dni od dnia opublikowania INFORMACJI NR 1/OW/2018  O ZAMIARZE REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA „ZAPIECEK” na stronie internetowej www.lgdzapiecek.pl nie zgłosił zamiaru realizacji  operacji własnej.

ILOŚĆ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORACH

Informujemy, że w dniu 14 maja zakończyliśmy nabory  wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

INFORMACJE O ZAMIARZE REALIZACJI OPERACJI WŁASNYCH

Informujemy, że w zakładce Nabory->Ogłoszenia opublikowaliśmy informacje o zamiarze realizacji operacji własnych dotyczących wyjazdów studyjnych realizowanych w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wyniki posiedzenia Rady LGD

W dniu 16 kwietnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek” dotyczące oceny i wyboru do finansowania operacji objętej wnioskiem o przyznanie pomocy, który wpłynął w naborze nr 1/2018 – Budowa lub przebudowa obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Zapraszamy na spotkania informacyjno-doradcze

W związku z naborami wniosków o przyznanie pomocy na podejmowanie działalności (nabór 2/2018) i rozwijanie działalności gospodarczej (nabór 3/2018) zapraszamy na spotkania informacyjno-doradcze. 

LGD „Zapiecek” na Targach Pracy i Edukacji

10.04.2018 r. Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” uczestniczyła w Targach Pracy i Edukacji, które zorganizowano w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II.

Kolejne nabory wniosków

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od 30.04.2018 r. do 14.05.2018 r. na operacje w zakresie Podejmowanie działalności gospodarczej oraz Rozwijanie działalności gospodarczej.

Szczegóły w zakładce Nabory / Ogłoszenia.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.