Aktualności

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-doradcze

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o przyznanie pomocy na Podejmowanie działalności gospodarczej zapraszamy na spotkanie informacyjno-doradcze, które odbędzie się w biurze LGD „Zapiecek” w dniu 11 września 2019 r. (środa) o godzinie 13.00.

Kolejny nabór wniosków

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od 16.09.2019 r. do 30.09.2019 r. na operacje w zakresie Podejmowanie działalności gospodarczej.

Szczegóły w zakładce Nabory / Ogłoszenia.

Operacja „Lokalne Grupy Działania województwa lubelskiego – szanse i wyzwania w perspektywie okresu 2019-2023”

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” wraz z partnerami Lokalną Grupą Działania Ziemi Kraśnickiej, Lokalną Grupą Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina Wokół Lublina” oraz Lokalną Grupą Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zaprasza przedstawicieli lokalnych grup działania z terenu województwa lubelskiego do udziału w operacji pn. Lokalne Grupy Działania woj. lubelskiego – szanse i wyzwania w perspektywie okresu 2019-2023.

Zaproszenie na szkolenie – Rolniczy handel detaliczny

Zapraszamy na szkolenie na temat zasad sprzedaży w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz produktów tradycyjnych przez KGW i osoby indywidualne.  Szkolenie odbędzie się 29 sierpnia 2019 r. o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kąkolewnicy (ul. Lubelska 16, 21-302 Kąkolewnica). Liczba miejsc ograniczona. Prosimy o potwierdzenie przybycia – tel. 83 352 16 00.

Umowa na operację własną podpisana

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 9 sierpnia 2019 r. Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” podpisała z Województwem Lubelskim umowę na realizację operacji własnej pt. „Kierunek dobre praktyki” – wyjazdy studyjne dla mieszkańców obszaru LGD „Zapiecek”.

NABÓR WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW – SZKOLENIA

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na szkolenia.

Termin składania wniosków: od 19.08.2019 r. do 06.09.2019 r.

Szczegóły w zakładce Nabory->Ogłoszenia

Wsparcie na starcie – pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej

Na prośbę Lubelskiej Fundacji Rozwoju poniżej publikujemy informację o programie „Wsparcie na starcie”.

„Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II” – pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej

Lubelska Fundacja Rozwoju rozpoczęła realizację Programu, w ramach którego udzielane są preferencyjne pożyczki dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Zaproszenie do udziału w projekcie „Pod znakiem jabłecznika-dobre praktyki przetwórstwa owoców w UE”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja opracowana przez Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru

Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior –Lokalna Grupa Działania, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” oraz Winnicą Wieczorków Paweł Wieczorek zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym do Hiszpanii w ramach operacji pn. „Pod znakiem jabłecznika-dobre praktyki przetwórstwa owoców w UE” w dniach 25-30 września 2019 roku.