Aktualności

Zaproszenie na spotkanie sieciujące dla animatorów i pracowników odpowiedzialnych za koordynowanie działań partnerskich

W związku z realizacją projektu partnerskiego „Forum Aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego przez Partnerstwo w składzie: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie (Lider Projektu) oraz Fundacja Fundusz Współpracy zachęcamy do udziału w ogólnopolskim branżowym/tematycznym spotkaniu sieciującym dla animatorów oraz pracowników odpowiedzialnych za koordynowanie działań partnerskich.

Wyniki posiedzenia Rady LGD

W dniu 26 lutego 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek” dotyczące oceny i wyboru do finansowania wniosków – operacji własnych złożonych przez Lokalną Grupę Działania „Zapiecek”. Informujemy, że wybrane operacje własne są zgodne z opublikowanymi w dniu 29.12.2017 r. informacjami nr 1/OW/2017 oraz 2/OW/2017 o zamiarze realizacji operacji własnych przez Lokalną Grupę Działania „Zapiecek”. Poniżej publikujemy listy operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR, listy operacji wybranych oraz protokół z posiedzenia Rady.

NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO (NABÓR III) w projekcie „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces”

Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Lubelska Fundacja Rozwoju ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego dla uczestników projektu (nabór III). Wnioski wraz z załącznikami można składać w terminie od 23.02.2018 do 08.03.2018 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.