Aktualności

NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO (NABÓR III) w projekcie „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces”

Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Lubelska Fundacja Rozwoju ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego dla uczestników projektu (nabór III). Wnioski wraz z załącznikami można składać w terminie od 23.02.2018 do 08.03.2018 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

PRZEDŁUŻENIE NABORU FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH W PROJEKCIE „MÓJ POMYSŁ – MÓJ BIZNES – MÓJ SUKCES”

Do 16 lutego 2018 r.  przedłużamy nabór  formularzy zgłoszeniowych od osób zainteresowanych dotacjami na rozpoczęcie działalności gospodarczej!

Rekrutację do projektu „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces” (mieszkańcy woj. lubelskiego) prowadzi Lubelska Fundacja Rozwoju, Lublin, Rynek 7, tel. 81 528 53 18, 81 528 53 16, 81 528 53 19 oraz partnerzy projektu:

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD „ZAPIECEK”

W imieniu Zarządu LGD „Zapiecek” zapraszamy na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 26 lutego o godz. 15.00 w Radzyniu Podlaskim w Restauracji Manhattan ul. Warszawska 37.

Warsztat refleksyjny

W dn. 22.01.2018 r. odbył się warsztat refleksyjny poprowadzony przez p. Mariusza Wachowicza, w którym wzięli udział członkowie Rady, przedstawiciele JST oraz pracownicy biura. Na spotkaniu gościliśmy p. Mateusza Winiarskiego – Zastępcę Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim. 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.