Aktualności

Wyniki posiedzenia Rady

W dniu 15 lutego 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek” dotyczące oceny i wyboru do finansowania wniosków, które wpłynęły w naborach nr 1/2021, 2/2021 oraz 3/2021.

Poniżej publikujemy listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju, listę operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków lub PROW lub LSR,  listy operacji wybranych, listę operacji niewybranych oraz protokół z posiedzenia Rady.

Posiedzenie Rady LGD „ZAPIECEK”

Informujemy, że 15 lutego 2021 r. o godzinie 16.00 w biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek” dotyczące oceny wniosków, które wpłynęły w naborach nr 1/2021, 2/2021 oraz 3/2021.

Wyniki posiedzenia Rady

W dniu 1 lutego 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek” dotyczące oceny i wyboru do finansowania wniosków: operacji własnej złożonej przez Zarząd LGD „Zapiecek” oraz wniosków, które wpłynęły w naborze nr 2/2020 Pasje naszych mieszkańców.

Poniżej publikujemy listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju, listę operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków lub PROW lub LSR,  listy operacji wybranych, listę rankingową wniosków o powierzenie grantu oraz protokół z posiedzenia Rady.

Informacja dla beneficjentów działania „Podejmowanie działalności gospodarczej”

Lokalna Grupa Działania „ZAPIECEK” informuje o możliwości aneksowania umowy o przyznaniu pomocy w zakresie uwzględniającym zmiany wprowadzone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–202 (Dz.U.2019 poz. 664 ze zm.).

Posiedzenie Rady LGD „ZAPIECEK”

Informujemy, że 1 lutego 2021 r. o godzinie 16.00 w biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek” dotyczące oceny operacji własnych oraz grantów.

ILOŚĆ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORACH

Informujemy, że w dniu 18 stycznia 2021 r. zakończyliśmy nabory  wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

Trwają nabory wniosków

Przypominamy, że do 18 stycznia 2021 r. przyjmujemy wnioski o przyznanie pomocy na operacje w zakresie Podejmowanie działalności gospodarczej oraz Rozwijanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szczegóły w zakładce Nabory / Ogłoszenia.

Umowa na realizację projektu współpracy podpisana „Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening” akronim „START”

W dniu 18 grudnia 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego została podpisana umowa na realizację projektu współpracy „Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening” akronim „START”. Celem projektu jest rozwój atrakcyjności turystycznej i promocja szlaków rowerowych na obszarach LGD „Zapiecek” oraz LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.