Aktualności

Wyjazd studyjny 1-2 października 2018 r.

Przedstawiciele LGD „Zapiecek” mieli okazję uczestniczyć w dniach 1-2.10.2018 r. w wyjeździe studyjnym w ramach realizacji projektu „Lokalna Grupa Działania inicjatorem działań wspierających rozwój obszarów wiejskich”.

Pierwszy wyjazd studyjny w ramach realizacji operacji własnej LGD „Zapiecek”

Dzień 27 września 2018 r. dostarczył niezapomnianych wrażeń uczestnikom wyjazdu studyjnego do ciekawych obiektów znajdujących się w powiatach: bialskim i parczewskim. Wyjazd miał na celu ukazanie dobrych  praktyk  w  zakresie  wykorzystania  potencjału  lokalnego danego miejsca i społeczności, wynikającego z jego atrakcyjności  kulturowej i historycznej.

Zapraszamy na nasze stoisko podczas dożynek!

Serdecznie zapraszamy do punktu informacyjno-doradczego Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” podczas Dożynek Gminno-Powiatowych, które odbędą się 9 września 2018 r. w Wohyniu, gdzie pracownicy Biura LGD udzielą informacji na temat zasad pozyskania środków finansowych za pośrednictwem LGD „Zapiecek” w ramach PROW 2014-2020.

WYNIKI POSIEDZENIA RADY LGD

W dniu 13 sierpnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek” dotyczące ponownego rozpatrzenia protestów złożonych w ramach naboru nr 2/2018 -„Podejmowanie działalności gospodarczej” oraz oceny i wyboru do finansowania wniosków o powierzenie grantów, które wpłynęły w naborach nr 4/2018 i 5/2018.

Umowa na operację własną podpisana

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 14 sierpnia 2018 r. Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” podpisała z Województwem Lubelskim umowę na realizację operacji własnej pt. „Bądźmy aktywni”, w ramach której zostaną zorganizowane 4 wyjazdy studyjne.

Projekt : Lokalna Grupa Działania inicjatorem działań wspierających rozwój obszarów wiejskich – szkolenie wraz z wyjazdem studyjno-szkoleniowym dla LGD z woj. lubelskiego

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” wraz z Liderem projektu Lokalną Grupą Działania Ziemi Kraśnickiej oraz Partnerami: Lokalną Grupą Działania na rzecz rozwoju gmin powiatu lubelskiego „Kraina Wokół Lublina”, oraz Lokalną Grupą Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zaprasza przedstawicieli lokalnych grup działania z terenu województwa lubelskiego do udziału w operacji pn. „Lokalna Grupa Działania inicjatorem działań wspierających rozwój obszarów wiejskich”.

PROJEKT : LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA INICJATOREM DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH – WYJAZD STUDYJNO – SZKOLENIOWY DLA LGD Z WOJ. LUBELSKIEGO

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” wraz z Liderem projektu Lokalną Grupą Działania Ziemi Kraśnickiej oraz Partnerami: Lokalną Grupą Działania na rzecz rozwoju gmin powiatu lubelskiego „Kraina Wokół Lublina”, oraz Lokalną Grupą Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zaprasza przedstawicieli lokalnych grup działania z terenu województwa lubelskiego do udziału w operacji pn. „Lokalna Grupa Działania inicjatorem działań wspierających rozwój obszarów wiejskich”.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.