Aktualności

Posiedzenie Rady LGD „Zapiecek”

Informujemy, że 18 czerwca 2018 r. o godzinie 15.00 w biurze LGD „Zapiecek” odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek”.

Pojedź z nami na X Forum Kobiet Aktywnych

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”  organizuje 1 lipca wyjazd do Nałęczowa, gdzie odbędzie się X Forum Kobiet Aktywnych.

Zaproszenie skierowane jest do lokalnych liderek działających na obszarze LGD.

Informacja dotycząca operacji własnych

Informujemy, że żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do otrzymania wsparcia, w terminie 30 dni od dnia opublikowania INFORMACJI NR 2/OW/2018  O ZAMIARZE REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA „ZAPIECEK” na stronie internetowej www.lgdzapiecek.pl nie zgłosił zamiaru realizacji  operacji własnej.

Informacja dotycząca operacji własnych

Informujemy, że żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do otrzymania wsparcia, w terminie 30 dni od dnia opublikowania INFORMACJI NR 1/OW/2018  O ZAMIARZE REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA „ZAPIECEK” na stronie internetowej www.lgdzapiecek.pl nie zgłosił zamiaru realizacji  operacji własnej.

ILOŚĆ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORACH

Informujemy, że w dniu 14 maja zakończyliśmy nabory  wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

INFORMACJE O ZAMIARZE REALIZACJI OPERACJI WŁASNYCH

Informujemy, że w zakładce Nabory->Ogłoszenia opublikowaliśmy informacje o zamiarze realizacji operacji własnych dotyczących wyjazdów studyjnych realizowanych w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wyniki posiedzenia Rady LGD

W dniu 16 kwietnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek” dotyczące oceny i wyboru do finansowania operacji objętej wnioskiem o przyznanie pomocy, który wpłynął w naborze nr 1/2018 – Budowa lub przebudowa obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.