Aktualności

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Informujemy, że w trakcie przeprowadzonych w dniach 14-24 maja 2019 r. konsultacji społecznych dotyczących zmian w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania „ZAPIECEK” w perspektywie finansowej 2014-2020 nie  wpłynęły żadne uwagi.

Nabór wniosków na utworzenie nowych przedsiębiorstw w obszarze turystyki

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od 07.06.2019 r. do 21.06.2019 r. na operacje w zakresie Podejmowanie działalności gospodarczej – utworzenie nowego przedsiębiorstwa w obszarze turystyki.

Szczegóły w zakładce Nabory / Ogłoszenia.

Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” w związku z potrzebą aktualizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania „ZAPIECEK” w perspektywie finansowej 2014-2020, rozpoczyna proces konsultacji społecznych mających na celu dokonanie zmian w wyżej przywołanym dokumencie.

ILOŚĆ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE 1/2019

Informujemy, że w dniu 7 maja 2019 r.  zakończyliśmy nabór  wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

Informacja dotycząca operacji własnych

Informujemy, że żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do otrzymania wsparcia, w terminie 30 dni od dnia opublikowania INFORMACJI NR 1/OW/2019  O ZAMIARZE REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA „ZAPIECEK” na stronie internetowej www.lgdzapiecek.pl nie zgłosił zamiaru realizacji  operacji własnej.

Nabór wniosków tylko do 7 maja!

 

Przypominamy, że do 7 maja 2019 r. trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w zakresie Rozwijanie działalności gospodarczej.

Wszelkie potrzebne informacje związane z naborem znajdą Państwo w zakładce Nabory->Ogłoszenia.

Szkolenie członków organów LGD „Zapiecek” – relacja

W dniach 10-12 kwietnia członkowie organów LGD oraz przedstawiciele samorządów, na obszarze których realizowana jest Lokalna Strategia Rozwoju dla LGD „Zapiecek” uczestniczyli w szkoleniu „Współpraca i komunikacja jako niezbędne elementy rozwoju społeczności lokalnych” .