Aktualności

Życzenia świąteczne

Wyniki posiedzenia Rady

W dniu 15 grudnia 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek” dotyczące oceny i wyboru do finansowania wniosków, które wpłynęły w naborze nr 2/2023.

Poniżej publikujemy listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju,  listę operacji wybranych oraz protokół z posiedzenia Rady.

Posiedzenie Rady LGD „Zapiecek”

Informujemy, że 15 grudnia 2023 r. o godzinie 8.30 w biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek” dotyczące oceny wniosków, które wpłynęły w naborze nr 2/2023.

Konferencja podsumowująca dotychczasową pomoc dla polskich przedsiębiorstw

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza wszystkich przedsiębiorców z sektora MŚP, poszukujących inspiracji i praktycznych wskazówek w dziedzinie restrukturyzacji, upadłości oraz wsparcia dla firm w trudnych czasach na niezwykłą konferencję podsumowującą dotychczasową pomoc dla polskich przedsiębiorstw zgodną z Dyrektywą Drugiej Szansy, a także plany kontynuacji wsparcia w nowej perspektywie finansowej UE.

Konkurs „Ludowe ozdoby choinkowe”

Przedszkole Małych Odkrywców w Piaskach i Pan Łukasz Kiełbasa nauczyciel wychowania przedszkolnego jako Organizatorzy V Ogólnopolskiego Rodzinnego Konkursu Plastyczno-Technicznego „Ludowe ozdoby choinkowe” zapraszają do udziału w konkursie.

Konkurs organizowany jest w ramach realizacji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego Piękna Nasza Polska Cała.

W konkursie mogą brać udział dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych wraz z członkami swoich rodzin.

PRZYPOMNIENIE O OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA INFORMACJI MONITORUJĄCEJ Z REALIZACJI BIZNESPLANU / PO REALIZACJI OPERACJI W RAMACH PODDZIAŁANIA 19.2

Przypominamy, iż Beneficjenci którzy zakończyli realizację operacji w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zobowiązani są do złożenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/Informacji po realizacji operacji.

VIII Radzyńska Paraolimpiada – święto integracji i sportu

Jest nam niezmiernie miło, że mogliśmy włączyć się do wspólnego kształtowania wrażliwości na drugiego człowieka podczas VIII Radzyńskiej Paraolimpiady – święta integracji i sportu. 

Serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania składamy na ręce Pani Sylwii Marczuk Prezes Stowarzyszenia „Ósmy Kolor Tęczy” oraz wolontariuszy za wspaniałą organizację tegorocznej paraolimpiady. Wasza praca i poświęcenie włożone w przygotowania do tego wydarzenia zasługują na najwyższe uznanie.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu organizuje „VIII Forum Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu organizuje „VIII Forum Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie”.

Tematem przewodnim wydarzenia jest „Wykorzystanie sztucznej inteligencji, przyszłością rolnictwa?”.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy rolników, przedstawicieli nauki, doradztwa rolniczego, brokerów innowacji, instytucji pracujących na rzecz rolnictwa, przedstawicieli grup operacyjnych EIP, przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Dobre praktyki z zakresu rozwoju turystyki rowerowej

W dniach 26.09 – 28.09.2023 r. przedstawiciele organizacji zajmujących się promocją i rozwojem turystyki, przedsiębiorcy z branży turystycznej oraz osoby odpowiedzialne za promocję regionu partnerskich LGD „Zapiecek” i LGD Nasze Roztocze wzięli udział w wizycie studyjnej na obszarze MAS Horný Šariš Minčol na Słowacji.