Aktualności

Zapraszamy na spotkanie informacyjne

W związku z ogłoszonymi naborami wniosków o przyznanie pomocy na Podejmowanie działalności gospodarczej oraz Rozwijanie działalności gospodarczej zapraszamy do biura LGD „Zapiecek” na spotkania informacyjne w zakresie:

Rozwijanie działalności gospodarczej – 17 grudnia (czwartek) o godzinie 9.00

Podejmowanie działalności gospodarczej17 grudnia (czwartek) o godzinie 11.00

Z uwagi na ograniczenia epidemiologiczne obowiązuje limit osób. W związku z tym prosimy o wcześniejsze zgłoszenie się pod adresem e-mail biuro@lgdzapiecek.pl w terminie do środy 16 grudnia 2020 r. do godz. 12.00.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Kolejne nabory wniosków

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od 28.12.2020 r. do 18.01.2021 r. na operacje w zakresie Podejmowanie działalności gospodarczej oraz Rozwijanie działalności gospodarczej.

Szczegóły w zakładce Nabory / Ogłoszenia.

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dot. grantów

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, KGW, GOK oraz instytucji z terenu powiatu radzyńskiego na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu, w którym będą przyznawane granty na działania Pasje naszych mieszkańców.

Informacje o zamiarze realizacji operacji własnych

Informujemy, że w zakładce Nabory->Ogłoszenia opublikowaliśmy informacje o zamiarze realizacji operacji własnych dotyczących: utworzenia i prowadzenia Uniwersytetu Obywatelskiego, mapy zasobów obszaru LSR oraz wydania publikacji w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

NABÓR WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres tematyczny projektu grantowego – Pasje naszych mieszkańców.

Termin składania wniosków: od 30.11.2020 r. do 14.12.2020 r.

Szczegóły w zakładce Nabory->Ogłoszenia

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

w związku ze wzrostem zagrożenia epidemicznego spowodowanego wirusem SARS-CoV-2 i koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności jesteśmy zmuszeni ograniczyć do minimum osobisty kontakt z pracownikami biura LGD.

Walne Zebranie Członków LGD „Zapiecek”

W imieniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” na podstawie § 18 ust. 3 pkt 4 Statutu LGD „Zapiecek” z/s w Radzyniu Podlaskim zwołuję Walne Zebranie Członków LGD „Zapiecek” na dzień 10 września 2020 r. (czwartek) na godz. 16:00 w Restauracji MANHATAN w Radzyniu Podlaskim, ul. Warszawska 37.

Konsultacje zmian w kartach oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” ogłasza konsultacje społeczne mające na celu dokonanie zmian w Karcie oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działania – Projekty grantowe oraz w Karcie oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działania – operacje własne.