Aktualności

Wyniki posiedzenia Rady LGD Zapiecek

W dniu 4 stycznia 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek” dotyczące oceny i wyboru do finansowania wniosków o przyznanie pomocy, które wpłynęły w naborach nr 8/2017, 9/2017, 10/2017 oraz 11/2017. Poniżej publikujemy listy operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR, listy operacji wybranych, listy rankingowe wniosków o powierzeniu grantu oraz protokół z posiedzenia Rady.

Informacje o zamiarze realizacji operacji własnych

Informujemy, że w zakładce Nabory->Ogłoszenia opublikowaliśmy informacje o zamiarze realizacji operacji własnych dotyczących wyjazdów studyjnych realizowanych w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Posiedzenie Rady LGD „Zapiecek”

Informujemy, że 4 stycznia 2018 r. o godzinie 15.00 w biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek”dotyczące oceny wniosków, które wpłynęły w naborach nr: 8/2017, 9/2017, 10/2017 oraz 11/2017.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.