Aktualności

PROJEKT : LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA INICJATOREM DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH – WYJAZD STUDYJNO – SZKOLENIOWY DLA LGD Z WOJ. LUBELSKIEGO

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” wraz z Liderem projektu Lokalną Grupą Działania Ziemi Kraśnickiej oraz Partnerami: Lokalną Grupą Działania na rzecz rozwoju gmin powiatu lubelskiego „Kraina Wokół Lublina”, oraz Lokalną Grupą Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zaprasza przedstawicieli lokalnych grup działania z terenu województwa lubelskiego do udziału w operacji pn. „Lokalna Grupa Działania inicjatorem działań wspierających rozwój obszarów wiejskich”.

Zmiana terminu posiedzenia Rady

Informujemy, że posiedzenie Rady zaplanowane na 9 sierpnia 2018 r. (czwartek) nie odbędzie się. Nowy termin posiedzenia Rady to 13 sierpnia 2018 r. (poniedziałek) godz. 8.30. 

Protokół z posiedzenia Rady

W dniu 10 lipca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek” dotyczące rozpatrzenia protestów złożonych w ramach naboru nr 2/2018 -„Podejmowanie działalności gospodarczej” .

Posiedzenie Rady LGD Zapiecek

Informujemy, że 10 lipca 2018 r. o godzinie 8.30 w biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek”.

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTU LUBELSKIE LOKALNIE 3 – MIKRODOTACJE FIO w 2018r.

 

Jeśli działasz w młodej organizacji pozarządowej lub grupie nieformalnej z obszaru LGD „Zapiecek” i chcesz się dowiedzieć, jak zdobyć 5000 zł – Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej”  i Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych ogłaszają KONKURS GRANTOWY w ramach projektu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3” i zapraszaja na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się 10 lipca 2018 r. o godz. 14:00 w biurze LGD  przy ul. Warszawskiej 35/4 ( Manhatan) w Radzyniu Podlaskim.

Ogłoszenie konkursu grantowego

Regulamin konkursu

Wyniki posiedzenia Rady LGD

W dniu 18 czerwca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek” dotyczące oceny i wyboru do finansowania wniosków – operacji własnych złożonych przez Zarząd LGD „Zapiecek” oraz wniosków, które wpłynęły w naborach nr 2/2018 – „Podejmowanie działalności gospodarczej” i 3/2018 – „Rozwijanie działalności gospodarczej”.

Poniżej publikujemy listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju , listę operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków lub PROW lub LSR, listy operacji wybranych, listę operacji niewybranych oraz protokół z posiedzenia Rady.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.