Aktualności

Inicjatywa POLSKI e-BAZAREK

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego realizuje kampanię informacyjną pod nazwą „Cudze chwalicie, swoje poznajcie”, która promuje polskiebazarek.pl.

Lubelskie rowerowe z KSOW-em

Już 25 lipca, Marszałek Województwa Lubelskiego – Jarosław Stawiarski serdecznie zaprasza na Rajd rowerowy z grą terenową pod nazwą „Lubelskie rowerowe z KSOW-em”. Rajd przeznaczony jest dla mieszkańców obszarów wiejskich z województwa lubelskiego, a na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Start rajdu przewidziany jest na godzinę 10:00, rejestracja uczestników od godziny 9:00.

Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Planu działania

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” zaprasza do wzięcia udziału w kolejnym etapie konsultacji mających na celu dokonanie zmian w Planie Działania będącym załącznikiem do Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania „ZAPIECEK” w perspektywie finansowej 2014-2020.

Dodatkowe środki – na jakie operacje powinny zostać przeznaczone? Zachęcamy do wypełnienia ankiety!

Budżet LGD „Zapiecek” wzrośnie o dodatkowe 500 tys. zł. Te środki można przeznaczyć na dowolny zakres wsparcia wskazany w Lokalnej Strategii Rozwoju. Zapraszamy do anonimowego wypełnienia ankiety, która pomoże nam zaplanować wydatkowanie dodatkowych środków finansowych w ramach budżetu STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „ZAPIECEK” W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020.

Walne Zebranie Członków LGD „Zapiecek”

W imieniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” na podstawie § 18 ust. 3 pkt 4 Statutu LGD „Zapiecek” z/s w Radzyniu Podlaskim zwołuję Walne Zebranie Członków LGD „Zapiecek” na dzień 22 czerwca 2020 r. (poniedziałek) na godz. 15:30 w sali konferencyjnej OHP w Radzyniu Podlaskim,  ul Lubelska 25.

Szkolenie – Zarządzanie czasem

W dniach 4-5 czerwca 2020 r. członkowie organów LGD „Zapiecek” oraz przedstawiciele samorządów, na obszarze których realizowana jest Lokalna Strategia Rozwoju dla LGD „Zapiecek” uczestniczyli w szkoleniu „Zarządzanie czasem”.

Wyniki posiedzenia Rady

W dniu 21 maja 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek” dotyczące oceny i wyboru do finansowania wniosków, które wpłynęły w naborze nr 1/2020 „Rozwijanie działalności gospodarczej” – operacja ukierunkowana na innowacje.

Poniżej publikujemy listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju, listy operacji wybranych oraz protokół.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRZYWILEJÓW PRZYSŁUGUJĄCYCH BENEFICJENTOM LGD, KTÓRZY SKORZYSTALI Z DOFINANSOWANIA W RAMACH PODDZIAŁANIA 19.2 PROW 2014-2020 W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONTEKŚCIE OBOWIĄZUJĄCEJ TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ NA TERENIE POLSKI

Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącego ulg przysługujących beneficjentom LGD, którzy skorzystali z dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 wynikających ze stanu epidemii w Polsce w zakresie::

– zachowania terminu realizacji operacji,
– podlegania ubezpieczeniom społecznym, zarówno przy samozatrudnieniu, jak i przy zatrudnieniu pracowników w ramach 19.2,
– wykonywania działalności gospodarczej,
– osiągnięcia 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług,
– utrzymania liczby pracowników w ramach operacji,
– poniesienia kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji,
– zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej

Posiedzenie Rady LGD „ZAPIECEK”

Informujemy, że posiedzenie Rady LGD „Zapiecek” dotyczące oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2020 odbędzie się 21 maja 2020 r. (czwartek) o godzinie 9.00 w Restauracji Manhatan.