Aktualności

Ważne!

W związku z trwającym naborem wniosków nr 1/2020 na „Rozwijanie działalności gospodarczej” – operacja ukierunkowana na innowacje informujemy, że wnioski w ramach trwającego naboru 1/2020 muszą być złożone osobiście w biurze LGD. Wszystkie osoby chcące złożyć wniosek prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr  telefonów: 83 352 16 00 lub 500 146 461.

Rusza nabór wniosków


Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od 26 marca do 9 kwietnia 2020 r. na operacje w zakresie Rozwijanie działalności gospodarczej – operacja ukierunkowana na innowacje.

Szczegóły w zakładce Nabory / Ogłoszenia.

Akademia Rozwoju Lokalnego

W dniu dzisiejszym prezes LGD „Zapiecek” Katarzyna Krupska-Grudzień wraz z wiceprezesem Jarosławem Koczkodajem i skarbnikiem Eulalią Mikołajuk odebrali z rąk Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Michała Mulawy umowę na realizację projektu grantowego „Akademia Rozwoju Lokalnego” o wartości 175 423,00 zł.  Dzięki tej umowie 9 podmiotów z obszaru działania LGD „Zapiecek” zrealizuje szkolenia wzmacniające kapitał społeczny.  Uroczystość zaszczycili ponadto swoją obecnością: Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Ewa Szałachwiej oraz przedstawiciele samorządów będących członkami LGD – starosta Szczepan Niebrzegowski, wójtowie: Anna Mróz, Jarosław Koczkodaj, Wiesław Mazurek. Dziękujemy Staroście Radzyńskiemu za gościnność.

Zaproszenie na szkolenie dla beneficjentów projektu „Lubelskie Lokalnie – Mikrodotacje FIO 4”

    Zapraszamy przedstawicieli młodych organizacji i grup nieformalnych z obszaru LGD „ZAPIECEK” na bezpłatne szkolenie w zakresie aplikowania o dotacje w  konkursie „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 4”.

    Szkolenie odbędzie się 6 marca 2020 r. o godz. 10.00 w biurze LGD „ZAPIECEK”, ul. Warszawska 35/4,  Radzyń Podlaski. Prosimy o telefoniczne (83 352 16 00) lub mailowe (biuro@lgdzapiecek.pl) potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do 4 marca 2020 r. do godziny 15.30.

    Wyniki posiedzenia Rady

    W dniu 30 stycznia 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek” dotyczące oceny i wyboru do finansowania wniosków, które wpłynęły w naborze nr 7/2019 „Rozwijanie działalności gospodarczej”.

    Poniżej publikujemy listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju, listę operacji wybranych oraz protokół.