Dobre praktyki z zakresu rozwoju turystyki rowerowej

W dniach 26.09 – 28.09.2023 r. przedstawiciele organizacji zajmujących się promocją i rozwojem turystyki, przedsiębiorcy z branży turystycznej oraz osoby odpowiedzialne za promocję regionu partnerskich LGD „Zapiecek” i LGD Nasze Roztocze wzięli udział w wizycie studyjnej na obszarze MAS Horný Šariš Minčol na Słowacji.

Wizyta studyjna została zorganizowana w ramach projektu współpracy pn. „Rozwój oraz promocja turystyki rowerowej na obszarach partnerskich LGD”, którego celem głównym jest wzrost znaczenia turystyki rowerowej w rozwoju przedsiębiorczości na obszarze partnerskich LGD poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej, realizację działań promocyjnych oraz wymianę dobrych praktyk.
Celem wizyty była prezentacja i poznanie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości opartej na turystyce rowerowej i tworzeniu szlaków rowerowych.
Tradycje, historia, najczystsze powietrze na Słowacji, mnóstwo źródeł  mineralnych, Dunajec, wodolecznictwo oraz magiczna przyroda… Wszystko to kryje w sobie region Północny Spisz i Pieniny. Ten niewielki zakątek Słowacji został obdarzonym licznymi atutami, dzięki którym stanowi atrakcyjną destynację turystyczną.
Uczestnicy wyjazdu spotkali się z przedstawicielami Regionalnej Organizacji Turystycznej Północny Spisz Pieniny, którzy zaprezentowali atrakcje turystyczne i perspektywy rozwoju turystyki aktywnej regionu północnego Spisza i Pienin, gdzie funkcjonuje partnerska MAS Horný Šariš Minčol. Odbyło się także spotkanie z przedstawicielami organizacji Cyklostopy  zajmującej się budową i utrzymaniem infrastruktury rowerowej na tym obszarze. W regionie tym znajduje się ponad 222 km znakowanych szlaków turystycznych, wiele tras rowerowych i singletracków. Ważnym produktem turystycznym regionu, który mieliśmy okazję poznać jest spływ tratwami Dunajcem połączony z powrotnym przejazdem trasą rowerową Velo Dunajec. To doskonałe połączenie dwóch aktywności jednego dnia, cieszące się coraz większą popularnością wśród turystów i mieszkańców obszaru pogranicza polsko – słowackiego.
Podczas wizyty mieliśmy okazję także odwiedzić wyjątkowe obiekty, które przyciągają turystów aktywnie wypoczywających w regionie – zabytkowy Czerwony Klasztor, zamek w Lubowli wraz ze skansenem i wystawą militarną a także diabelski labirynt oraz miejsca gdzie powstają produkty lokalne.
Dziękujemy przedstawicielom partnerskiej MAS Horný Šariš Minčol za pomoc w organizacji programu wizyty i przekazanie nam cennych informacji, które z pewnością będą przydatne w kolejnych działaniach przewidzianych w projekcie.

Projekt współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.