Aktualności

Zaproszenie na warsztaty winiarskie „Innowacje w winiarstwie”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, serdecznie zaprasza na warsztaty winiarskie  pt. „Innowacje w winiarstwie”.

Data i miejsce warsztatów:

7-8 czerwca 2021 r. –  Dwór Sanna Wierzchowiska Drugie 16, 23-310 Modliborzyce

Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)

W związku z prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi procedurą zmian w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020, w ramach której planuje się zwiększenie budżetu działania Leader i podwyższenie wysokości środków finansowych na poddziałania 19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  oraz 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji, Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” rozpoczyna proces konsultacji społecznych mających na celu dokonanie zmian w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania „ZAPIECEK” w perspektywie finansowej 2014-2020.

Konkurs Kobieta Gospodarna Wyjątkowa

Zachęcamy wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenia z obszaru LGD „ZAPIECEK” do wzięcia udziału w organizowanej przez Województwo Lubelskie trzeciej edycji Konkursu Kobieta Gospodarna Wyjątkowa.

Smakuj Lubelskie i nakręć film!

Smakuj Lubelskie i nakręć film! Rusza I edycja Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego „Lubelskie. Smakuj życie!” na najlepszy film promujący region lubelski. Celem konkursu jest zachęcenie turystów do podróżowania po regionie lubelskim, utrwalania najpiękniejszych momentów i dzielenia się swoimi historiami z innymi.  Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody w postaci kart zakupowych o wartości: od 500 zł do 2000 zł. 

Informacja dla beneficjentów

Przypominamy, iż w związku ze zmianami warunków przyznania i wypłaty pomocy wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającym rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła formularz aneksu do umowy o przyznaniu pomocy.

 

Ważne

Uprzejmie informujemy Państwa, że w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenieniem się choroby COVID – 19, a także zaleceniami Ministra Zdrowia dot. pracy zdalnej, biuro LGD „Zapiecek” od dnia 29.03.2021 r. do 09.04.2021 r. będzie czynne w godzinach  7.30 -10.30. Kontakt z pracownikami LGD w późniejszych godzinach możliwy jest pod numerem telefonu 83 352 16 00 lub adresem poczty e-mail biuro@lgdzapiecek.pl.

 

 

 

 

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Zachęcamy wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich z województwa lubelskiego do udziału w Konkursie o nagrodę Małżonki Prezydenta RP – organizowanym przez Kancelarię Prezydenta RP.
Głównym celem Konkursu jest ukazanie różnorodnej działalności Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym, a także przekazywanie zainteresowania twórczością ludową kolejnym pokoleniom i wychowanie młodzieży w duchu poszanowania tradycyjnych wartości.

Posiedzenie Rady

Informujemy, że 12 marca 2021 r. o godzinie 8.00 w biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek”.

Konkurs na wielkanocne rękodzieła

Jesteś członkiem Koła Gospodyń Wiejskich województwa lubelskiego? Weź udział w konkursach na wielkanocne rękodzieła i wygraj atrakcyjne nagrody!

Mając na celu kultywowanie i upowszechnianie zwyczajów oraz tradycji Świąt Wielkiej Nocy, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego serdecznie zaprasza mieszkańców obszarów wiejskich, działających w Kołach Gospodyń Wiejskich do udziału w konkursach wielkanocnych: