Aktualności

Wyniki posiedzenia Rady

W dniu 24 października 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek” dotyczące oceny i wyboru do finansowania wniosków, które wpłynęły w naborach nr 3/2019, 4/2019 oraz 5/2019.

Poniżej publikujemy listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju, listę rankingową wniosków o powierzenie grantu, listy operacji wybranych, listę operacji niewybranych oraz protokół z posiedzenia Rady.

Posiedzenie Rady LGD „Zapiecek”

Informujemy, że 24 października 2019 r. (czwartek) o godzinie 8.30 w biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek”.

ILOŚĆ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORACH

Informujemy, że w dniu 30 września 2019 r. zakończyliśmy nabory  wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-doradcze

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o przyznanie pomocy na Podejmowanie działalności gospodarczej zapraszamy na spotkanie informacyjno-doradcze, które odbędzie się w biurze LGD „Zapiecek” w dniu 11 września 2019 r. (środa) o godzinie 13.00.

Kolejny nabór wniosków

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od 16.09.2019 r. do 30.09.2019 r. na operacje w zakresie Podejmowanie działalności gospodarczej.

Szczegóły w zakładce Nabory / Ogłoszenia.

Operacja „Lokalne Grupy Działania województwa lubelskiego – szanse i wyzwania w perspektywie okresu 2019-2023”

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” wraz z partnerami Lokalną Grupą Działania Ziemi Kraśnickiej, Lokalną Grupą Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina Wokół Lublina” oraz Lokalną Grupą Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zaprasza przedstawicieli lokalnych grup działania z terenu województwa lubelskiego do udziału w operacji pn. Lokalne Grupy Działania woj. lubelskiego – szanse i wyzwania w perspektywie okresu 2019-2023.

Zaproszenie na szkolenie – Rolniczy handel detaliczny

Zapraszamy na szkolenie na temat zasad sprzedaży w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz produktów tradycyjnych przez KGW i osoby indywidualne.  Szkolenie odbędzie się 29 sierpnia 2019 r. o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kąkolewnicy (ul. Lubelska 16, 21-302 Kąkolewnica). Liczba miejsc ograniczona. Prosimy o potwierdzenie przybycia – tel. 83 352 16 00.