Aktualności

KOLEJNY NABÓR WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na „Działania międzypokoleniowe służące integracji społecznej” oraz „Publikacje”.

Termin składania wniosków: 27.11.2017 – 11.12.2017 r.

Szczegóły w zakładce Nabory->Ogłoszenia

RUSZAJĄ KOLEJNE NABORY WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od 27.11.2017 r. do 11.12.2017 r. na operacje w zakresie „Budowy lub przebudowy obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” oraz „Wyposażenia szlaków rowerowych w infrastrukturę turystyczną”.

Szczegóły w zakładce Nabory / Ogłoszenia.

„Zapiecek” na Targach Pracy i Edukacji

19.10.2017 r. Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” wzięła udział w Targach Pracy i Edukacji, które zorganizowano w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II 2.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ PIŁECZEK ANTYSTRESOWYCH

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” kieruje zapytanie ofertowe dotyczące zakupu 200 szt. piłeczek antystresowych kolorowych (żółty, zielony, pomarańczowy, niebieski, czerwony) z jednolitym nadrukiem wraz z dostawą do biura LGD. Materiał: PU/PCV, średnica min. 6 cm.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.