Aktualności

II Forum Przedsiębiorczości „Rafałki Biznesu”

5 czerwca 2019 r. w Sitnie w gm. Borki odbyło się II Forum Przedsiębiorczości „Rafałki Biznesu” – wydarzenie skierowane do przedsiębiorców i osób planujących założenie własnej działalności.

Szlak kulinarny – spotkanie informacyjne

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane tworzeniem szlaku kulinarnego na obszarze powiatu radzyńskiego na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w środę 5 czerwca 2019 r. o godz. 15:00 w biurze LGD „Zapiecek” (ul. Warszawska 35/4, 21-300 Radzyń Podlaski).

Wyniki posiedzenia Rady

W dniu 31 maja 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek” dotyczące oceny i wyboru do finansowania wniosków – operacji własnej złożonej przez Zarząd LGD „Zapiecek” oraz wniosków, które wpłynęły w naborze nr 1/2019 „Rozwijanie działalności gospodarczej”.

Poniżej publikujemy listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju, listy operacji wybranych oraz protokół.

Drugi termin posiedzenia Rady

Informujemy, iż na podstawie rozdziału IV pkt 20 Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR posiedzenie Rady LGD Zapiecek odbędzie się w drugim terminie tj. 31 maja 2019 r. o godz. 12.00 w biurze LGD Zapiecek.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD „ZAPIECEK”

W imieniu Zarządu LGD „Zapiecek” zapraszamy na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 12 czerwca 2019 r. o godz. 17.00 w Domu Biesiadnym Biały Zakątek w Radzyniu Podlaskim, ul. Lubelska 7a.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Informujemy, że w trakcie przeprowadzonych w dniach 14-24 maja 2019 r. konsultacji społecznych dotyczących zmian w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania „ZAPIECEK” w perspektywie finansowej 2014-2020 nie  wpłynęły żadne uwagi.

Nabór wniosków na utworzenie nowych przedsiębiorstw w obszarze turystyki

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od 07.06.2019 r. do 21.06.2019 r. na operacje w zakresie Podejmowanie działalności gospodarczej – utworzenie nowego przedsiębiorstwa w obszarze turystyki.

Szczegóły w zakładce Nabory / Ogłoszenia.