Aktualności

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-doradcze

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o przyznanie pomocy na Rozwijanie działalności gospodarczej zapraszamy na spotkanie informacyjno-doradcze, które odbędzie się w biurze LGD „Zapiecek” w dniu 19 grudnia 2019 r. (czwartek) o godzinie 11.00.

Nabór wniosków

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od 30.12.2019 r. do 17.01.2020 r. na operacje w zakresie Rozwijanie działalności gospodarczej.

Szczegóły w zakładce Nabory / Ogłoszenia.

Kongres „Transformacja kulturowa w małych środowiskach”

Sobota 16 listopada 2019 r. na długo pozostanie w naszej pamięci. Tego dnia miało miejsce niecodzienne wydarzenie – odbył się Kongres „Transformacja kulturowa w małych środowiskach”, który przyciągnął bardzo liczne grono przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu radzyńskiego, a w szczególności Kół Gospodyń Wiejskich.

Integracja sołtysów z obszaru LGD Zapiecek początkiem wyzwań i nowych działań

13-14 listopada 2019 r. zapisał się w pamięci aktywistów samorządowych z poszczególnych sołectw, jako inspiracja do współpracy, poznawania i skutecznych działań.  Czterdziestoosobowa grupa ciekawych świata sołtysów, odwiedziła rejony Przemyśla, gdzie poznawała dobre praktyki w obrębie samorządności i pozyskiwania środków na nowe przedsięwzięcia.

Wyniki posiedzenia Rady

W dniu 24 października 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek” dotyczące oceny i wyboru do finansowania wniosków, które wpłynęły w naborach nr 3/2019, 4/2019 oraz 5/2019.

Poniżej publikujemy listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju, listę rankingową wniosków o powierzenie grantu, listy operacji wybranych, listę operacji niewybranych oraz protokół z posiedzenia Rady.

Posiedzenie Rady LGD „Zapiecek”

Informujemy, że 24 października 2019 r. (czwartek) o godzinie 8.30 w biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek”.

ILOŚĆ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORACH

Informujemy, że w dniu 30 września 2019 r. zakończyliśmy nabory  wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach: