Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu organizuje „VIII Forum Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu organizuje „VIII Forum Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie”.

Tematem przewodnim wydarzenia jest „Wykorzystanie sztucznej inteligencji, przyszłością rolnictwa?”.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy rolników, przedstawicieli nauki, doradztwa rolniczego, brokerów innowacji, instytucji pracujących na rzecz rolnictwa, przedstawicieli grup operacyjnych EIP, przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

W ramach Forum zaplanowano przeprowadzenie konkursu pn. „Najciekawsze innowacyjne rozwiązania w rolnictwie”.

Celem konkursu jest promowanie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich oraz innowacyjnych technik i technologii, które mogą być wykorzystane w celu efektywniejszego zarządzania gospodarstwem rolnym.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie projektów / produktów / rozwiązań do ww. konkursu.

Zgłoszenie do udziału w konkursie odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego 

Szczegóły znajdziecie Państwo poniżej:

Regulamin

Program

Zgłoszenia projektów konkursowych należy przesłać do dnia 31 października 2023 r.

Osoby odpowiedzialne merytorycznie:

Bartłomiej Kołacz, tel. 48 365 69 39, e-mail: b.kolacz@cdr.gov.pl

Monika Mrożek tel. 48 365 69 35, e-mail: m.mrozek@cdr.gov.pl