Lubelskie Forum NGO 12-13 października 2023 r.

W imieniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie serdecznie zapraszamy na Lubelskie Forum NGO, które odbędzie się w dniach 12-13 października 2023 roku. To dwudniowa konferencja poświęcona działalności organizacji pozarządowych w województwie lubelskim.

Pierwszy dzień zostanie rozpoczęty konferencją, na której zostaną poruszone m.in. programy rządowe jako źródła finansowania działalności NGO, nowa perspektywa i możliwości wsparcia organizacji pozarządowych jako odbiorców i realizatorów projektów z EFS+ oraz panel dyskusyjny na temat Capacity building. Pierwszego dnia odbędzie się również Gala III Sektora, na której zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia dla lubelskich organizacji pozarządowych. Gala zakończy się koncertem ANNY RUSOWICZ.

Drugi dzień będzie miał charakter praktyczny – to 8 różnorodnych warsztatów tematycznych ściśle związanych z działalnością pozarządową, które poprowadzą praktycy z terenu województwa lubelskiego i nie tylko.

Warunkiem uczestnictwa w Lubelskim Forum jest przesłanie prawidłowo wypełnionego elektronicznego formularza zgłoszeniowego do dnia 9 października 2023 r. do godz. 12.00.

Program Forum NGO

Regulamin rekrutacji 

Formularz zgłoszeniowy

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu:

Iwona Kędziera
Koordynator Projektu
Ekonomia Społeczna – Drogowskaz Rozwoju Społecznego II
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin
tel. 81 5287624