Konkurs „Ludowe ozdoby choinkowe”

Przedszkole Małych Odkrywców w Piaskach i Pan Łukasz Kiełbasa nauczyciel wychowania przedszkolnego jako Organizatorzy V Ogólnopolskiego Rodzinnego Konkursu Plastyczno-Technicznego „Ludowe ozdoby choinkowe” zapraszają do udziału w konkursie.

Konkurs organizowany jest w ramach realizacji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego Piękna Nasza Polska Cała.

W konkursie mogą brać udział dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych wraz z członkami swoich rodzin.

Celem konkursu jest zainteresowanie rodzin tradycją ludową, ochrona przed zapomnieniem dziedzictwa kultury ludowej, wspólne działanie dzieci wraz członkami rodziny oraz pobudzenie inwencji twórczej. Przedmiotem konkursu są ludowe ozdoby choinkowe – np. łańcuchy z bibuły, papieru, słomy, zabawki z bibuły, słomy, materiałów naturalnych (np. aniołki, gwiazdki, koszyczki) itd. Ocenie konkursowej podlegają również takie ozdoby jak pająki czy podłaźniczki. Ocenie nie podlegają stroiki – ozdoby stojące a nie wiszące.

Prace – maksymalnie 3 sztuki z jednej placówki, listę zbiorczą uczestników z danej placówki (załącznik nr 1), klauzulę informacyjną dla rodziców/opiekunów prawnych (załącznik nr 2) oraz klauzulę informacyjną dla nauczyciela (załącznik nr 3) należy dostarczyć do Przedszkola Małych Odkrywców w Piaskach, ul. Braci Jaroszów 1A lub przesłać na adres:

Przedszkole Małych Odkrywców w Piaskach
ul. Braci Jaroszów 1A
21-050 Piaski
do 1 grudnia 2023r. (tj. piątek)
z dopiskiem Ludowa ozdoba choinkowa
Decyduje data dotarcia pracy do placówki.

Kontakt w sprawie konkursu z Organizatorem: tel. 815821044, l.kielbasa36@gmail.com

Regulamin konkursu