Wyniki posiedzenia Rady

W dniu 15 grudnia 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek” dotyczące oceny i wyboru do finansowania wniosków, które wpłynęły w naborze nr 2/2023.

Poniżej publikujemy listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju,  listę operacji wybranych oraz protokół z posiedzenia Rady.

 

NABÓR NR 2/2023 Budowa obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru i Lokalną Strategią Rozwoju

Lista operacji wybranych

Protokół