Posiedzenie Rady LGD „Zapiecek”

Informujemy, że 15 grudnia 2023 r. o godzinie 8.30 w biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek” dotyczące oceny wniosków, które wpłynęły w naborze nr 2/2023.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia Rady przez Wiceprzewodniczącą Rady LGD „Zapiecek”.
  2. Sprawdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Głosowanie nad porządkiem obrad.
  5. Ocena wniosków złożonych w ramach naboru nr 2/2023.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Wiceprzewodnicząca Rady

Anna Mróz