Aktualności

Spotkanie informacyjne dla KGW – podsumowanie

6 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie informacyjne dla przedstawicieli kół gospodyń wiejskich zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania „Zapiecek” we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Biuro Powiatowe w Radzyniu Podlaskim. Tematem spotkania było omówienie możliwości rejestracji Kół Gospodyń Wiejskich w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich, na mocy której koła zyskają osobowość prawną.

Zapraszamy na wyjazd studyjny 7-8 grudnia 2018 r.

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” zaprasza mieszkańców powiatu radzyńskiego zainteresowanych tematyką wytwarzania i sprzedaży produktów lokalnych i tradycyjnych do udziału w bezpłatnym wyjeździe studyjnym w dniach 7-8 grudnia 2018 r.

Umowy na realizację projektów grantowych podpisane

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 07 listopada 2018 r. Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” podpisała z Województwem Lubelskim 2 umowy na realizację projektów grantowych, w ramach których zostaną wydane publikacje dotyczące obszaru działania LGD „Zapiecek” oraz zostaną przeprowadzone działania międzypokoleniowe służące integracji.

Spotkanie Biznes Lubelskie 2018 – 6 listopada 2018 r.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na spotkanie z cyklu Biznes Lubelskie 2018 do Białki k. Radzynia Podlaskiego 6 listopada. Biznes Lubelskie to bezpłatna konferencja skierowana do przedsiębiorców, pracodawców i pracowników mikroprzedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego i instytucji otoczenia biznesu.

Wyjazd studyjny 1-2 października 2018 r.

Przedstawiciele LGD „Zapiecek” mieli okazję uczestniczyć w dniach 1-2.10.2018 r. w wyjeździe studyjnym w ramach realizacji projektu „Lokalna Grupa Działania inicjatorem działań wspierających rozwój obszarów wiejskich”.

Pierwszy wyjazd studyjny w ramach realizacji operacji własnej LGD „Zapiecek”

Dzień 27 września 2018 r. dostarczył niezapomnianych wrażeń uczestnikom wyjazdu studyjnego do ciekawych obiektów znajdujących się w powiatach: bialskim i parczewskim. Wyjazd miał na celu ukazanie dobrych  praktyk  w  zakresie  wykorzystania  potencjału  lokalnego danego miejsca i społeczności, wynikającego z jego atrakcyjności  kulturowej i historycznej.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.