Aktualności

Wynik zapytania ofertowego – zakup szafy

Informujemy, że na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu szafy biurowej aktowej metalowej wraz z dostawą do biura LGD „Zapiecek” http://lgdzapiecek.pl/zapytanie-ofertowe-na-zakup-i-dostawe-szafy-aktowej-biurowej-2/ wpłynęły trzy oferty. Najniższą ofertę cenową złożyła firma EMI PLUS Sp. J. Maciej Dobrowolski i Mirosław Topolski za cenę 1768,99 zł

Protokół z dnia 27 lipca 2021

Zapraszamy na spotkanie informacyjne w sprawie konkursu grantowego FIO

W poniedziałek 19 lipca o godzinie 14.00 w naszym biurze na Warszawskiej 35/4 odbędzie się spotkanie informacyjno – promocyjne dotyczące tegorocznej edycji Konkursu Grantowego w ramach Projektu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5 – (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich). Istnieje możliwość pozyskania przez młode organizacje, grupy nieformalne i grupy samopomocowe grantów w wysokości od 3 do 6 tys. zł.  W załączniku Regulamin Konkursu. Informacji udziela w biurze LGD animator lokalny Zbigniew Smółko. Zapraszamy!

Zmiany w Zarządzie LGD „Zapiecek”

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „ZAPIECEK” działając na podstawie par. 18 ust. 2 Statutu na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2021 r. podjął uchwałę o podziale funkcji. Prezesem wybrano Jarosława Koczkodaja, wiceprezesem Zbigniewa Smółko, sekretarzem Edytę Zabielską, skarbnikiem pozostała Eulalia Mikołajuk a członkiem Magdalena Pomorska.

Odeszła Katarzyna Krupska-Grudzień – Prezes LGD „ZAPIECEK”

W niedzielę po długiej chorobie odeszła nasza prezes i dyrektor biura a przede wszystkim Przyjaciółka Katarzyna Krupska –  Grudzień. Założycielka LGD Zapiecek, jego  szefowa, największa siła i dobry duch, do końca starająca się nas wspierać swoją wiedzą, pracowitością i dobrocią. Nie potrafimy opowiedzieć co czujemy ani się w tym odnaleźć.

Pogrzeb odbędzie się we wtorek 22 czerwca o godzinie 10.00 w kościele św. Trójcy w Radzyniu Podlaskim.

Rodzina prosi, żeby zamiast kwiatów dokonać wpłat na konto stowarzyszenia Ósmy Kolor Tęczy.

 

 

 

Konkurs „Ryba na talerzu”

Województwo Lubelskie ogłasza konkurs dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat na opis własnych produktów, potraw i dań kulinarnych przygotowanych z wykorzystaniem ryb słodkowodnych.

Celem konkursu „Ryba na talerzu” jest promowanie dziedzictwa kulinarnego regionu oraz odkrywanie, poznawanie i prezentowanie kulinarnych tradycji ziemi lubelskiej związanej z rybami słodkowodnymi.

WAŻNA INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW

Ostateczny termin na uzupełnienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach PROW 2014 – 2020 i pozostawionych bez rozpatrzenia w związku z Covid-19 upływa w dniu 14 lipca 2021r.

W dniu 14 maja 2021 r. opublikowana została ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. poz. 904), która weszła w życie w dniu 15 maja 2021 r. z wyjątkiem art. 2, który wchodzi w życie z dniem 12 czerwca 2021 r.

Zaproszenie na warsztaty zielarskie „Innowacje w zielarstwie i kosmetyce naturalnej”

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, serdecznie zaprasza na warsztaty zielarskie  pt. „Innowacje w zielarstwie i kosmetyce naturalnej”

Data i miejsce warsztatów: 16-17 czerwca 2021 r. –  Pensjonat Uroczysko Zaborek, Kolonia Janów Podlaski 28, 21-505

Do udziału w warsztatach zapraszamy rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, osoby zainteresowane tematyką z terenu województwa lubelskiego.