Aktualności

Posiedzenie Rady LGD „ZAPIECEK”

Informujemy, że 1 lutego 2021 r. o godzinie 16.00 w biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek” dotyczące oceny operacji własnych oraz grantów.

ILOŚĆ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORACH

Informujemy, że w dniu 18 stycznia 2021 r. zakończyliśmy nabory  wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

Trwają nabory wniosków

Przypominamy, że do 18 stycznia 2021 r. przyjmujemy wnioski o przyznanie pomocy na operacje w zakresie Podejmowanie działalności gospodarczej oraz Rozwijanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szczegóły w zakładce Nabory / Ogłoszenia.

Umowa na realizację projektu współpracy podpisana „Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening” akronim „START”

W dniu 18 grudnia 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego została podpisana umowa na realizację projektu współpracy „Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening” akronim „START”. Celem projektu jest rozwój atrakcyjności turystycznej i promocja szlaków rowerowych na obszarach LGD „Zapiecek” oraz LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.

Informacja dotycząca operacji własnej

Informujemy, że żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do otrzymania wsparcia, w terminie 30 dni od dnia opublikowania INFORMACJI NR 3/OW/2020 O ZAMIARZE REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA „ZAPIECEK” na stronie internetowej www.lgdzapiecek.pl nie zgłosił zamiaru realizacji  operacji własnej.

Informacja dotycząca operacji własnej

Informujemy, że żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do otrzymania wsparcia, w terminie 30 dni od dnia opublikowania INFORMACJI NR 2/OW/2020 O ZAMIARZE REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA „ZAPIECEK” na stronie internetowej www.lgdzapiecek.pl nie zgłosił zamiaru realizacji  operacji własnej.

Informacja dotycząca operacji własnej

Informujemy, że żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do otrzymania wsparcia, w terminie 30 dni od dnia opublikowania INFORMACJI NR 1/OW/2020 O ZAMIARZE REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA „ZAPIECEK” na stronie internetowej www.lgdzapiecek.pl nie zgłosił zamiaru realizacji  operacji własnej.