Aktualności

Wsparcie na starcie – pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej

Na prośbę Lubelskiej Fundacji Rozwoju poniżej publikujemy informację o programie „Wsparcie na starcie”.

„Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II” – pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej

Lubelska Fundacja Rozwoju rozpoczęła realizację Programu, w ramach którego udzielane są preferencyjne pożyczki dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Zaproszenie do udziału w projekcie „Pod znakiem jabłecznika-dobre praktyki przetwórstwa owoców w UE”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja opracowana przez Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru

Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior –Lokalna Grupa Działania, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” oraz Winnicą Wieczorków Paweł Wieczorek zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym do Hiszpanii w ramach operacji pn. „Pod znakiem jabłecznika-dobre praktyki przetwórstwa owoców w UE” w dniach 25-30 września 2019 roku.

Innowacje szansą na rozwój obszarów wiejskich – wyjazd studyjny

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Zapiecek”, Lubelskim Stowarzyszeniem Miłośników Cydru oraz Lokalną Grupą Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina”  zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym „Hortiterapia  -innowacyjna terapia oparta na zasobach obszarów wiejskich”  w ramach operacji  pn. „Innowacyjność w rolnictwie drogą do sukcesu” w dniach 12-14 września 2019 roku.

Projekt „Lokalne Grupy Działania woj. lubelskiego – szanse i wyzwania w perspektywie okresu 2019-2023”

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” wraz z partnerami Lokalną Grupą Działania Ziemi Kraśnickiej, Lokalną Grupą Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina Wokół Lublina” oraz Lokalną Grupą Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zaprasza przedstawicieli lokalnych grup działania z terenu województwa lubelskiego do udziału w operacji pn. Lokalne Grupy Działania woj. lubelskiego – szanse i wyzwania w perspektywie okresu 2019-2023.

Zakończenie naboru

Informujemy, że w dniu 21 czerwca 2019 r.  zakończyliśmy nabór  wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na operacje w zakresie Podejmowanie działalności gospodarczej – utworzenie nowego przedsiębiorstwa w obszarze turystyki. 

Podpisanie umowy na realizację operacji w ramach KSOW

W dniu 18 czerwca 2019 r. Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” podpisała umowę na realizację operacji pt. „Lokalne Grupy Działania woj. lubelskiego – szanse i wyzwania w perspektywie okresu 2019-2023” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Kwota przyznanego wsparcia wynosi 40 000 zł.

II Forum Przedsiębiorczości „Rafałki Biznesu”

5 czerwca 2019 r. w Sitnie w gm. Borki odbyło się II Forum Przedsiębiorczości „Rafałki Biznesu” – wydarzenie skierowane do przedsiębiorców i osób planujących założenie własnej działalności.

Szlak kulinarny – spotkanie informacyjne

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane tworzeniem szlaku kulinarnego na obszarze powiatu radzyńskiego na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w środę 5 czerwca 2019 r. o godz. 15:00 w biurze LGD „Zapiecek” (ul. Warszawska 35/4, 21-300 Radzyń Podlaski).