Powstały materiały promocyjne – kalendarze trójdzielne na 2024 rok

W ramach realizacji międzynarodowego projektu współpracy pn. „Rozwój oraz promocja turystyki rowerowej na obszarze partnerskich LGD” wydane zostały  materiały promocyjne – kalendarze ścienne trójdzielne.

Kalendarze zostały opracowane i wydane wspólnie z LGD „Nasze Roztocze” oraz Stowarzyszeniem Miestna Akčná Skupina „Horný Šariš – Minčol” ze Słowacji.

Projekt współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zapraszamy mieszkańców obszaru LGD „Zapiecek”  do odbioru bezpłatnych kalendarzy ściennych na rok 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣❗