Nasze inicjatywy

Dobre praktyki z zakresu rozwoju turystyki rowerowej

W dniach 26.09 – 28.09.2023 r. przedstawiciele organizacji zajmujących się promocją i rozwojem turystyki, przedsiębiorcy z branży turystycznej oraz osoby odpowiedzialne za promocję regionu partnerskich LGD „Zapiecek” i LGD Nasze Roztocze wzięli udział w wizycie studyjnej na obszarze MAS Horný Šariš Minčol na Słowacji.

Rajd rowerowy „SZLAKIEM GREENWAY”

W dniu 16 września 2023 r. odbył się Rajd rowerowy „SZLAKIEM GREENWAY”, który zgromadził grono miłośników wycieczek rowerowych, aktywnego wypoczynku oraz osób chcących poznać walory przyrodnicze, krajobrazowe oraz historyczno-kulturowe.

Nie zawiodła zarówno pogoda, jak i uczestnicy. Grupa rowerzystów wyruszyła z Radzynia Podlaskiego. Blisko 60 km trasa prowadziła przez Białą, Żabików, Bedlno, Ulan Duży, Zarzec Ulański, Rozwadów, Sętki, Domaszewnicę, Zofibór, Stanisławów, Sobole, Wole Chomejową i Borowe.

Wizyta studyjna

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” zaprasza do udziału w organizowanej w dniach 26-28.09.2023 wizycie studyjnej, której celem jest prezentacja dobrych praktyk w zakresie rozwoju przedsiębiorczości opartej na turystyce rowerowej i tworzeniu szlaków rowerowych. Osoby zainteresowane uczestnictwem w wizycie studyjnej prosimy o zapoznanie się z Regulaminem oraz wypełnienie Formularza zgłoszeniowego.

Zapraszamy na rajd rowerowy

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” serdecznie zaprasza mieszkańców obszaru LGD „Zapiecek” na Rajd rowerowy „Szlakiem Greenway”, który odbędzie się 16 września 2023 r. (sobota).

Zapewniamy profesjonalną kadrę – przewodnika i pilota rajdu, serwis techniczny, opiekę medyczną, posiłek a przede wszystkim wspaniałą atmosferę i ciekawą trasę.

Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń. Zapisy do 15 września 2023 r. lub do wyczerpania miejsc pod nr telefonu 83 352 16 00 bądź też osobiście w godzinach pracy Biura LGD.

Projekt współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

ZAPIECEK OD KUCHNI – HISTORIA Z GARNKAMI W TLE

Miło nam poinformować, iż w  ramach realizacji operacji własnej LGD „Zapiecek” wydała książkę kucharską „ZAPIECEK OD KUCHNI – HISTORIA Z GARNKAMI W TLE”. W publikacji przedstawiono 41 typowych i charakterystycznych potraw i produktów lokalnej kuchni oraz przetwórstwa spożywczego z terenu obszaru działania LGD „ZAPIECEK” w powiązaniu z autorami przepisów, miejscami pamięci, kultury, działalności społecznej i innymi elementami krajobrazu kulturowego oraz funkcjonującymi w ich otoczeniu aktywnymi środowiskami, stowarzyszeniami, grupami nieformalnymi. Prace nad powstaniem książki polegały na odbyciu w każdej gminie spotkań podczas których mogliśmy zdobyć wiedzę i porozmawiać o kuchni regionalnej, potrawach i związanych z nimi tradycjami i znaczeniami. 

Dlaczego warto było utworzyć Uniwersytet Obywatelski

Podejmując inicjatywę zaprojektowania i przeprowadzenia cyklu zdarzeń nazywanych łącznie Uniwersytetem Obywatelskim Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” odwoływała się do doświadczeń innych podmiotów, które funkcjonując poza środowiskiem akademickich zaproponowały liderom społecznym możliwość podnoszenia swoich kompetencji, zdobywania wiedzy i doświadczeń w sposób maksymalnie im przyjazny, łatwy i nie powodujący potrzeby ponoszenia znaczących kosztów i dalekich podróży.

„Zapiecek od kuchni – historia z garnkami w tle” podsumowanie

Miło nam poinformować, że prace nad książką „Zapiecek od kuchni – historia z garnkami w tle” wchodzą w końcową fazę. Autor książki kucharskiej Zbigniew Smółko odbył 41 spotkań w miejscach naszego powiatu, które zostały szczególnie naznaczone przez historię. Spotkał się tam z ludźmi aktywnymi społecznie, Kołami Gospodyń Wiejskich, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, klubami piłkarskimi, stowarzyszeniami, grupami nieformalnymi i rozmawiał z nimi o kulturze kulinarnej regionu. W efekcie takich spotkań zapisał przepisy dań, które same społeczności uznały za ważne i którymi chciały się pochwalić. Autorką zdjęć jest Aneta Sarna-Blachani.

Tak powstawała książka kucharska!

Głównym elementem tworzenia autorskiej książki kucharskiej, mającej również walor przewodnika po miejscach pamięci i kultury oraz prezentującej związane z nimi środowiska, grupy i stowarzyszenia były spotkania z przedstawicielami tych społeczności. W publikacji zostaną przedstawione  41 typowe i charakterystyczne potrawy i produkty lokalnej kuchni oraz przetwórstwa spożywczego z terenu obszaru działania LGD „Zapiecek”  w powiązaniu z autorami przepisów, miejscami pamięci, kultury, działalności społecznej i innymi elementami krajobrazu kulturowego.