Nasze inicjatywy

ZAPIECEK OD KUCHNI – HISTORIA Z GARNKAMI W TLE

Miło nam poinformować, iż w  ramach realizacji operacji własnej LGD „Zapiecek” wydała książkę kucharską „ZAPIECEK OD KUCHNI – HISTORIA Z GARNKAMI W TLE”. W publikacji przedstawiono 41 typowych i charakterystycznych potraw i produktów lokalnej kuchni oraz przetwórstwa spożywczego z terenu obszaru działania LGD „ZAPIECEK” w powiązaniu z autorami przepisów, miejscami pamięci, kultury, działalności społecznej i innymi elementami krajobrazu kulturowego oraz funkcjonującymi w ich otoczeniu aktywnymi środowiskami, stowarzyszeniami, grupami nieformalnymi. Prace nad powstaniem książki polegały na odbyciu w każdej gminie spotkań podczas których mogliśmy zdobyć wiedzę i porozmawiać o kuchni regionalnej, potrawach i związanych z nimi tradycjami i znaczeniami. 

Dlaczego warto było utworzyć Uniwersytet Obywatelski

Podejmując inicjatywę zaprojektowania i przeprowadzenia cyklu zdarzeń nazywanych łącznie Uniwersytetem Obywatelskim Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” odwoływała się do doświadczeń innych podmiotów, które funkcjonując poza środowiskiem akademickich zaproponowały liderom społecznym możliwość podnoszenia swoich kompetencji, zdobywania wiedzy i doświadczeń w sposób maksymalnie im przyjazny, łatwy i nie powodujący potrzeby ponoszenia znaczących kosztów i dalekich podróży.

„Zapiecek od kuchni – historia z garnkami w tle” podsumowanie

Miło nam poinformować, że prace nad książką „Zapiecek od kuchni – historia z garnkami w tle” wchodzą w końcową fazę. Autor książki kucharskiej Zbigniew Smółko odbył 41 spotkań w miejscach naszego powiatu, które zostały szczególnie naznaczone przez historię. Spotkał się tam z ludźmi aktywnymi społecznie, Kołami Gospodyń Wiejskich, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, klubami piłkarskimi, stowarzyszeniami, grupami nieformalnymi i rozmawiał z nimi o kulturze kulinarnej regionu. W efekcie takich spotkań zapisał przepisy dań, które same społeczności uznały za ważne i którymi chciały się pochwalić. Autorką zdjęć jest Aneta Sarna-Blachani.

Tak powstawała książka kucharska!

Głównym elementem tworzenia autorskiej książki kucharskiej, mającej również walor przewodnika po miejscach pamięci i kultury oraz prezentującej związane z nimi środowiska, grupy i stowarzyszenia były spotkania z przedstawicielami tych społeczności. W publikacji zostaną przedstawione  41 typowe i charakterystyczne potrawy i produkty lokalnej kuchni oraz przetwórstwa spożywczego z terenu obszaru działania LGD „Zapiecek”  w powiązaniu z autorami przepisów, miejscami pamięci, kultury, działalności społecznej i innymi elementami krajobrazu kulturowego.

Uniwersytet Obywatelski – podsumowanie realizacji operacji własnej

W dniu 15 czerwca odbyło się podsumowanie realizacji operacji własnej pn. „Utworzenie i prowadzenie Uniwersytetu Obywatelskiego”.

Prezes LGD „Zapiecek” Pan Jarosław Koczkodaj pogratulował słuchaczom Uniwersytetu, wręczył dyplomy oraz w imieniu pomysłodawców, organizatorów, wykładowców i partnerów Uniwersytetu Obywatelskiego podziękował za okazane zaufanie, poświęcony czas, życzliwość, cierpliwość i miłą atmosferę.

Wyzwania gospodarcze na przykładach lokalnych – wykład X

22 maja 2023 r. odbyło się ostatnie spotkanie w ramach Uniwersytetu Obywatelskiego. Gospodarzem Inspiratorium pt. „Wyzwania gospodarcze na przykładach lokalnych” był p. Paweł Gaca, Prezes Zarządu SM Spomlek. Moderatorem spotkania był p. Mateusz Orzechowski.

Rola mediów w życiu współczesnego człowieka, na przykładzie mediów lokalnych – wykład IX

18 maja 2023 r. odbyło się kolejne Inspiratorium w ramach Uniwersytetu Obywatelskiego  pt. „Rola mediów w życiu współczesnego człowieka, na przykładzie mediów lokalnych”. Prelegentem spotkania był p. Piotr Piotrowicz, prezes renomowanego wydawnictwa prasy lokalnej które od lat odgrywa kluczową rolę w dostarczaniu aktualnych informacji i budowaniu społeczności lokalnej. Ponadto, Piotr Piotrowicz pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia Mediów Lokalnych, gdzie angażuje się w promowanie i ochronę roli prasy lokalnej. Moderatorem spotkania był p. Mateusz Orzechowski.

Różnice kulturowe w dobie globalizacji -wykład VIII

11 maja 2023 r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach Uniwersytetu Obywatelskiego. Gospodynią Inspiratorium pt. „Różnice kulturowe w dobie globalizacji” była p. dr. Ewelina Bańka z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.