Dlaczego warto było utworzyć Uniwersytet Obywatelski

Podejmując inicjatywę zaprojektowania i przeprowadzenia cyklu zdarzeń nazywanych łącznie Uniwersytetem Obywatelskim Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” odwoływała się do doświadczeń innych podmiotów, które funkcjonując poza środowiskiem akademickich zaproponowały liderom społecznym możliwość podnoszenia swoich kompetencji, zdobywania wiedzy i doświadczeń w sposób maksymalnie im przyjazny, łatwy i nie powodujący potrzeby ponoszenia znaczących kosztów i dalekich podróży.

O sojuszników było łatwo

Uważane początkowo za wyjątkowo ambitne zadanie zebrania grona ekspertów, którzy zechcieli podjąć współpracę z UO okazało się ostatecznie dość proste w realizacji: organizatorzy często słyszeli pozytywne komentarze dotyczące samej idei i pomysłu. Udało się dzięki temu pozyskać prelegentów m.in. w randze sekretarza stanu, prezesa wiodącej firmy regionalnej, liderów znaczących społecznie stowarzyszeń i fundacji oraz osoby ze środowiska akademickiego.

Inspiratoria – otwarcie drzwi

Założeniem organizatorów nie było przekazanie skatalogowanego programem zasobu informacji, lecz bardziej zasygnalizowanie uczestnikom istnienia obszarów wiedzy, refleksji i samorozwoju, które mogą okazać się przydatne w lepszym i pełniejszym rozumieniu otaczającego świata, zachodzących w nim interakcj, zdarzeń i zmian. Istotnym było osadzenie tej wiedzy w kontekście możliwości jej spożytkowania w trakcie aktywności społecznej w bezpośrednim otoczeniu. Stąd konwencja „Inspiratorium” – spotkań, które łączyły ze sobą elementy wykładu, seminarium, dyskusji panelowej, dyskusji przy kawie oraz elementów networkingu – budowania sieci ludzi o różnych kompetencjach, doświadczeniach i predyspozycjach ale też łączącej ich chęci działania na rzecz społeczności lokalnej, otoczenia osobistego, biznesowego czy samorządowo-politycznego. Z perspektywy tygodni od zakończenia tego projektu zamiar ten można uznać za zrealizowany w całości. Zgodnie z formułą akademickiej otwartości zdarzało się, że na poszczególe Inspiratoria uczestnicy przyprowadzali inne osoby szczególnie zainteresowane tematem, na jednym z nich frekwencja przekroczyła 40 osób.

Dyskusje pełne pasji

Sam dobór zaproponowanych uczestnikom obszarów tematycznych był koncepcją autorską bezpośrenich wykonawców, należy jednak uznać go za trafny. Dowodem tego były reakcje samych uczestników – z reguły część wykładowa płynnie przechodziła w panelowo-dyskusyjną, zwykle planowany czas spotkania bywał przekraczany.

Ciąg dalszy powinien nastąpić

Rozmowy z uczestnikami projektu oraz gospodarzami Inspiratoriów jasno wskazały na postulat i potrzebę kontynuowania działań opartych o ideę UO.