Różnice kulturowe w dobie globalizacji -wykład VIII

11 maja 2023 r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach Uniwersytetu Obywatelskiego. Gospodynią Inspiratorium pt. „Różnice kulturowe w dobie globalizacji” była p. dr. Ewelina Bańka z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Pani doktor jest cenioną wykładowczynią, specjalistką od literatury Indian Ameryki Północnej, zwłaszcza Nawaho.  Oprócz stałych studentów Uniwersytetu Obywatelskiego pojawiło się liczne grono „wolnych słuchaczy”, co świadczy o otwartym, prawdziwie uniwersyteckiej charakterze naszego przedsięwzięcia. Zajęcia, prowadzone metodą seminaryjno-dyskusyjną oparte były o doświadczenie kontaktu między cywilizacjami europejskiego Zachodu i korzennych plemion Ameryki Północnej i środkowej. Gospodyni przedstawiła kształtowanie się podstawowych pojęć politycznych, społecznych i językowych dotyczących zetknięcia i relacji kultur, och ogląd z różnych perspektyw oraz funkcjonowanie w przebiegu historycznym. Zwieńczeniem była relacja z pobytu w rezerwacie Nawahów oraz zbudowanych w jego czasie relacji na poziomie akademickim, zawodowym i osobistym. Dyskusja, wymiana opinii oraz refleksji wykroczyły poza zaplanowane ramy czasowe, co jest dla organizatorów powodem do satysfakcji.