ZAPIECEK OD KUCHNI – HISTORIA Z GARNKAMI W TLE

Miło nam poinformować, iż w  ramach realizacji operacji własnej LGD „Zapiecek” wydała książkę kucharską „ZAPIECEK OD KUCHNI – HISTORIA Z GARNKAMI W TLE”. W publikacji przedstawiono 41 typowych i charakterystycznych potraw i produktów lokalnej kuchni oraz przetwórstwa spożywczego z terenu obszaru działania LGD „ZAPIECEK” w powiązaniu z autorami przepisów, miejscami pamięci, kultury, działalności społecznej i innymi elementami krajobrazu kulturowego oraz funkcjonującymi w ich otoczeniu aktywnymi środowiskami, stowarzyszeniami, grupami nieformalnymi. Prace nad powstaniem książki polegały na odbyciu w każdej gminie spotkań podczas których mogliśmy zdobyć wiedzę i porozmawiać o kuchni regionalnej, potrawach i związanych z nimi tradycjami i znaczeniami. 

Książka powstała dzięki pomysłowi i zachęcie Katarzyny Krupskiej – Grudzień, przedwcześnie zmarłej założycielce i długoletniej prezesce „Zapiecka”. Jej inspiracja wynikała także z tego, że Kasia nie tylko uwielbiała atmosferę i wspólnotę stołu, będąc wrażliwą słuchaczką i współbiesiadniczką ale sama była też świetną kucharką i gospodynią. Ceniła sobie bardzo kulturę i historię lokalną a nade wszystko ludzi dbających o te wartości. Dlatego też, jako cała społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek”, niniejszą publikację poświęcamy właśnie pamięci Kasi.

Książka kucharska dostępna jest również w wersji elektronicznej.