Uniwersytet Obywatelski – podsumowanie realizacji operacji własnej

W dniu 15 czerwca odbyło się podsumowanie realizacji operacji własnej pn. „Utworzenie i prowadzenie Uniwersytetu Obywatelskiego”.

Prezes LGD „Zapiecek” Pan Jarosław Koczkodaj pogratulował słuchaczom Uniwersytetu, wręczył dyplomy oraz w imieniu pomysłodawców, organizatorów, wykładowców i partnerów Uniwersytetu Obywatelskiego podziękował za okazane zaufanie, poświęcony czas, życzliwość, cierpliwość i miłą atmosferę.

Wierzymy, ze nasz wspólny projekt będzie kontynuowany w nieodległej przyszłości i stanie się okazją do kolejnych spotkań. 

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim uczestnikom Uniwersytetu Obywatelskiego!

Na czym polegał projekt?

W ramach realizacji operacji własnej przez LGD „Zapiecek” został utworzony Uniwersytet Obywatelski. Celem Uniwersytetu było stworzenie przestrzeni do dyskusji, wymiany poglądów i wiedzy oraz szeroko rozumianego rozwoju osobistego dla mieszkańców obszaru LGD „Zapiecek”, budowanie i wzmacnianie obecnych i przyszłych elit zarządzających lokalnym biznesem, administracją, instytucjami pozarządowymi, samorządowymi i społecznymi. 

Cykl zdarzeń, nazwanych całościowo Uniwersytetem Obywatelskim, obejmował organizację dziesięciu kilkugodzinnych spotkań, nazwanych na potrzeby projektu Inspiratoriami.

Każde z nich prowadzone było przez innego wykładowcę, eksperta w swojej dziedzinie, łączącego wiedzę z dorobkiem praktycznym i umiejętnością jej przekazania. W trakcie każdego Inspiratorium odbyło się krótkie wprowadzenie moderatora, wykład, moderowana dyskusja i rozmowa przy kawie.

Przedmiotem Inspiratoriów było dziesięć bloków tematycznych:

I ROZWÓJ OSOBISTY JAK POZNAĆ I WYKORZYSTAĆ WŁASNY POTENCJAŁ

II POZIOM DEBATY PUBLICZNEJ WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE

III GRAFIKA UŻYTKOWA

IV AKTUALNE WYZWANIA DLA PAŃSTWA PRAWA

V „HISTORIA MAGISTRA VITAE EST”

VI KULTURA WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU

VII GEOPOLITYKA I BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE. CZY GROZI NAM WOJNA?

VIII RÓŻNICE KULTUROWE W DOBIE GLOBALIZACJI

IX ROLA MEDIÓW W ŻYCIU WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA, NA PRZYKŁADZIE MEDIÓW LOKALNYCH

X WYZWANIA GOSPODARCZE NA PRZYKŁADACH LOKALNYCH

 

Operacja własna pn. „Utworzenie i prowadzenie Uniwersytetu Obywatelskiego” realizowana przez LGD „Zapiecek” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.