Zapytanie ofertowe – Szlak Kulinarny – wyjaśnienie

Zamawiający niniejszym wyjaśnia, że w Zapytaniu Ofertowym pojęcie „publikacja klejona” obejmuje również zastosowanie oprawy szyto-klejonej. W związku z publikacją niniejszego wyjaśnienia termin składanie ofert zostaje przedłużony do 28 marca 2022 godz. 14.