Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na organizację wyjazdu studyjnego 4-5.04.2019

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” kieruje zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na organizacji wyjazdu studyjno – szkoleniowego dotyczącego dobrych praktyk w zakresie wykorzystania potencjału lokalnego skierowanego do 25 osób – lokalnych liderów w szczególności członków zespołów ludowych śpiewaczych, Kół Gospodyń Wiejskich, NGO w dniach 4-5.04.2019 r. 

Zapytanie ofertowe na organizację wyjazdu

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” kieruje zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na organizacji wyjazdu studyjno – szkoleniowego dotyczącego dobrych praktyk w zakresie wykorzystania potencjału lokalnego na przykładzie produktu lokalnego w dniach 7-8.12.2018 r. dla grupy 30 osób.

Zapytanie ofertowe na organizację wyjazdu

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” kieruje zapytanie ofertowe dotyczące organizacji jednodniowego wyjazdu studyjnego dotyczącego dobrych praktyk w zakresie wykorzystania potencjału lokalnego w dniu 27.09.2018 r. dla grupy 50 osób.