Unieważnienie zapytania ofertowego

Lokalna Grupa Działania „ZAPIECEK” informuje, iż unieważnia  zapytanie ofertowe z dnia 28 lipca 2021 r. dotyczące realizacji usługi polegającej na przygotowaniu graficznym (skład) i druku publikacji – przewodnika po obszarze działania LGD – powiecie radzyńskim.