Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego – Lubelski Szlak Kulinarny

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 17 marca http://lgdzapiecek.pl/zapytanie-ofertowe-wydawnictwo-lubelski-szlak-kulinarny/ LGD Zapiecek informuje, że wpłynęło sześć ofert spełniających wymogi formalne. Jedynym kryterium oceny była cena brutto. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Edyta Wojciechowska-Jadczak E-BIT, ul. Kołowa 42, 03- 536 Warszawa.