Zapytanie ofertowe – przewodnik

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” zaprasza do składania ofert na realizację usługi polegającej na przygotowaniu graficznym oraz składzie i druku publikacji – przewodnika promującego obszar działania LGD „Zapiecek”.

Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania projektu graficznego oraz skład i druk przewodnika promującego obszar działania Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” tj. powiat radzyński, realizowana w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zapytania ofertowe

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Klauzula informacyjna RODO