PARP ogłasza nabór wniosków dla MŚP z sektora HoReCa

Już od maja przedsiębiorcy mogą składać wnioski o wsparcie na rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w branżach: hotelarstwo, gastronomia, turystyka lub kultura.
Dofinansowanie obejmować będzie inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, w tym np. roboty budowlane, zakup maszyn i urządzeń, działania związane z zieloną transformacją czy wykorzystaniem technologii cyfrowych.

W ramach wsparcia możliwe będzie podnoszenie kwalifikacji pracowników: szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, w szczególności w związku z rozszerzaniem lub zmianą profilu działalności przedsiębiorstwa.
Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich firm, które prowadziły i prowadzą przeważającą działalność gospodarczą określoną odpowiednim kodem PKD, potwierdzoną wpisem do właściwego rejestru w jednej z branż: hotelarstwo, gastronomia, turystyka, kultura.
W ramach naboru do objęcia wsparciem może zostać zgłoszone i wybrane jedno przedsięwzięcie dla jednej firmy.
Więcej informacji na temat naboru na stronie PARP
Wnioski będzie można składać wyłącznie w postaci elektronicznej przez Lokalny System Informatyczny PARP
Termin: od 6️⃣ maja 2024 r. do 5️⃣ czerwca 2024 r.