Posiedzenie Rady

Informujemy, że 28 maja 2024 r. (wtorek) o godzinie 8.00 w biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek”.

Porządek obrad:

1.Otwarcie posiedzenia Rady przez Przewodniczącego Rady LGD „Zapiecek”.
2.Sprawdzenie quorum.
3.Przedstawienie porządku obrad.

4.Głosowanie nad porządkiem obrad.

5.Przedstawienie wniosku Beneficjenta w sprawie wydania opinii Rady.

6. Dyskusja.

7.Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii Rady LGD „Zapiecek”.

8.Wolne wnioski i zapytania.
9.Zamknięcie posiedzenia.

 

Wiceprzewodnicząca Rady

Anna Mróz