Aktualności

Zaproszenie na konferencję

Szanowni Państwo,

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie serdecznie zaprasza na bezpłatną, międzynarodową konferencję upowszechniającą pt. „Przedsiębiorczość Społeczna w Polsce i w Europie – jak wspierać rozwój podmiotów ekonomii społecznej” organizowaną w ramach projektu „Wsparcie Przedsiębiorczości Społecznej w Europie – SES EU” realizowanego we współpracy z partnerami z Cypru, Włoch, Portugalii oraz Rumunii przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus +.

Posiedzenie Rady

Informujemy, że w czwartek 18 maja 2017 r. o godzinie 15.00 w biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek”.

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Departament Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie wspólnie z Polska Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Urzędem Miejskim w Bełżycach organizują Wojewódzki Finał XVII Edycji Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, który odbędzie się w dniu 10 czerwca 2017 roku (sobota) na terenie Stadionu Miejskiego w Bełżycach.

Zgłoszenie udziału prosimy przesyłać na załączonym formularzu, emailem: rafal.serej@lubelskie.pl, lub na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Rolnictwa i Środowiska, ul. A. Grottgera 4, 20-029 Lublin. Termin nadsyłania zgłoszeń 10 maja 2017 roku.

Poniżej zaproszenie, regulaminy oraz formularz:

ILOŚĆ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORACH

Informujemy, że w dniu 28 kwietnia zakończyliśmy nabory  wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

Projekty niekomercyjne o wartości powyżej 50 000,00 zł:

ILOŚĆ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORACH

Informujemy, że w dniu 24 kwietnia zakończyliśmy nabory  wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

Podejmowanie działalności gospodarczej (nabór 1/2017):

  • liczba złożonych wniosków – 17
  • wartość wnioskowanego wsparcia – 1 360 000,00 zł
  • limit dostępnych środków w ramach naboru – 400 000,00 zł

Rozwijanie działalności gospodarczej (nabór 2/2017):

  • liczba złożonych wniosków – 5
  • wartość wnioskowanego wsparcia – 598 401 ,00 zł
  • limit dostępnych środków w ramach naboru – 510 000,00 zł

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”, Partner Projektu  „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces” zaprasza osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy zainteresowane dotacją na rozpoczęcie działalności gospodarczej do składania formularzy zgłoszeniowych do udziału w projekcie.

Nabór Kandydatów/Kandydatek prowadzi Beneficjent – Lubelska Fundacja Rozwoju oraz Partnerzy Projektu. Formularze rekrutacyjne w ramach I naboru  należy składać w terminie od  4 do  19 maja 2017 r.

Wzory dokumentów znajdują się poniżej oraz na stronach internetowych Partnerów Projektu 

Ważne!

Informujemy, że 21 kwietnia 2017 r. (piątek) jest ostatnim dniem doradztwa świadczonego w biurze LGD w ramach trwających naborów nr 1/2017 i 2/2017 (Podejmowanie działalności gospodarczej i Rozwijanie działalności gospodarczej).

Informacje telefoniczne i e-mail będą udzielane w miarę możliwości i dyspozycyjności pracowników biura.

Przypominamy, że termin składania wniosków upływa w dniu 24 kwietnia 2017 r. o godz. 15.00. Przy przyjmowaniu wniosku konieczne jest zweryfikowanie ilości załączników oraz potwierdzenie zgodności z oryginałem kopii dokumentów, co wydłuża czas rejestracji wniosku. Zalecamy więc, aby nie zwlekać ze złożeniem wniosku do ostatniego dnia naboru.