Aktualności

Portal Ogłoszeń ARiMR dla wnioskodawców/beneficjentów

W celu zapewnienia wnioskodawcom/beneficjentom PROW 2014 - 2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR przygotowuje specjalny portal, na którym wnioskodawcy / beneficjenci działań / poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014 - 2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe, np. na wykonanie usługi lub zakup maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

W celu zapewnienia wnioskodawcom/beneficjentom PROW 2014 – 2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR przygotowuje specjalny portal, na którym wnioskodawcy / beneficjenci działań / poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014 – 2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe, np. na wykonanie usługi lub zakup maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Posiedzenie Rady LGD


Informujemy, że posiedzenie Rady LGD „Zapiecek” rozpoczęte w dniu 9 stycznia 2017 r. będzie kontynuowane we wtorek 31 stycznia 2017 r. o godzinie 15.00 w biurze LGD „Zapiecek”.

Posiedzenie Rady LGD

Informujemy, że z powodu braku quorum zaplanowane na dzień 24 stycznia 2017 r. posiedzenie Rady LGD „Zapiecek” nie odbyło się.

W związku z powyższym posiedzenie Rady LGD rozpoczęte w dniu 9 stycznia 2017 r. będzie kontynuowane w poniedziałek 30 stycznia 2017 r. o godzinie 15.30 w biurze LGD „Zapiecek”.

Informacja

Informujemy, że posiedzenie Rady LGD Zapiecek rozpoczęte w dniu 9 stycznia 2017 r. będzie kontynuowane we wtorek 24 stycznia 2017 r. o godzinie 15.00 w biurze LGD „Zapiecek”.

Posiedzenie Rady LGD

Informujemy, że 9 stycznia 2017 r. o godzinie 15.00 w biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek”dotyczące oceny wniosków, które wpłynęły w naborze nr 7/2016.

Zakończenie naboru nr 7/2016

Informujemy, że w dniu 30 grudnia zakończyliśmy nabór  wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wpłynęło 7 wniosków na łączną kwotę 128 478,00 zł.

Spotkanie informacyjne

W związku z ogłoszonym naborem o powierzenie grantów na zakup instrumentów muzycznych 21 grudnia 2016 r. w biurze LGD „Zapiecek” odbyło się spotkanie informacyjne.

Wyniki posiedzenia Rady LGD „Zapiecek”

W dniu 15 grudnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek” dotyczące oceny i wyboru do finansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy , które wpłynęły w naborach nr: 3/2016 – „Podejmowanie działalności gospodarczej”, 4/2016 – „Rozwijanie działalności gospodarczej”, 5/2016 -„Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” i 6/2016 -„Zachowanie dziedzictwa lokalnego” .

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.