ILOŚĆ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE NR 1/2022

Informujemy, że w dniu 18 stycznia 2022 r. zakończyliśmy nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Podejmowanie działalności gospodarczej.

Podejmowanie działalności gospodarczej (nabór 1/2022):

  • liczba złożonych wniosków – 18 ( w tym 2 wnioski zostały wycofane)
  • wartość wnioskowanego wsparcia – 1 280 000,00 zł
  • limit dostępnych środków w ramach naboru – 1 149 140,20 zł