Aktualności

Umowa na projekt grantowy podpisana

Informujemy, że 25 sierpnia 2017 r. Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” podpisała z  Województwem Lubelskim umowę na realizację projektu grantowego pn. „Zakup instrumentów muzycznych”.

„Animacje i innowacje – szkolenie i wyjazd studyjny dla LGD z województwa lubelskiego”

LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w partnerstwie z LGD „Kraina wokół Lublina”, LGD „Ziemi Kraśnickiej” oraz LGD „Zapiecek” realizuje projekt „Animacje i innowacje – szkolenie i wyjazd studyjny dla LGD z województwa lubelskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2016-2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Zaproszenie na szkolenia i seminarium w ramach operacji „Z pola do garnka – udział rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw”.

Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie przystępuje do realizacji operacji „Z pola do garnka – udział rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw”.

Szkolenia i seminarium skierowane są do rolników produkujących metodami ekologicznymi i rolników zainteresowanych podjęciem produkcji metodami ekologicznymi lub będących w okresie konwersji, młodych rolników, doradców rolniczych ds. rolnictwa ekologicznego i przedsiębiorczości, przedstawicieli lokalnych grup działania (LGD).