Aktualności

Jak zdobyć uprawnienia do zamieszczania ogłoszeń na Portalu Ogłoszeń ARiMR?

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR udostępni specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Portal będzie dostępny od 18 marca 2017 r. pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl

Ważne!

Informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” w dniu 15.02.2017 r. podjął uchwałę, że wysokość pomocy przyznanej na jedną operację w zakresie rozwoju przedsiębiorczości przez rozwijanie działalności gospodarczej nie może przekroczyć 120 000,00 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych).

Równocześnie informujemy, że najbliższy nabór na to działanie planowany jest w terminie         od 22.03.2017 r. do 5.04.2017 r.

 

Zaproszenie na konferencję

Informujemy, że w dniu 28 lutego 2017 r. w Lublinie odbędzie się konferencja „W krainie lubelskich produktów tradycyjnych i regionalnych” dotycząca m.in. wymogów i warunków higieniczno – sanitarnych przy wytwarzaniu i dystrybucji żywności tradycyjnej, regionalnej i lokalnej. Udział w konferencji jest bezpłatny. LGD zapewnia transport uczestników na trasie Radzyń–Lublin. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 21 lutego osobiście w biurze LGD lub pod nr telefonu 83 352 16 00.

Program konferencji

 

 

Posiedzenie Rady odwołane

Z powodu wycofania przez wnioskodawcę prośby o ocenę wprowadzonych we wniosku zmian, posiedzenie Rady zaplanowane na dzień 16.02.2017 r. nie odbędzie się.

Posiedzenie Rady

Informujemy, że w czwartek 16 lutego 2017 r. o godzinie 15.00 w biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek”.

Dla beneficjentów PROW

Informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła formularz biznesplanu w formacie exel, który wylicza poszczególne wartości w tabelach finansowych:   7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4.

Wyniki posiedzenia Rady LGD „Zapiecek”

W dniu 31 stycznia 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD, podczas którego dokonano oceny i wyboru do finansowania wniosków o powierzenie grantów złożonych w odpowiedzi na ogłoszony przez LGD nabór.

Portal Ogłoszeń ARiMR dla wnioskodawców/beneficjentów

W celu zapewnienia wnioskodawcom/beneficjentom PROW 2014 - 2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR przygotowuje specjalny portal, na którym wnioskodawcy / beneficjenci działań / poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014 - 2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe, np. na wykonanie usługi lub zakup maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

W celu zapewnienia wnioskodawcom/beneficjentom PROW 2014 – 2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR przygotowuje specjalny portal, na którym wnioskodawcy / beneficjenci działań / poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014 – 2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe, np. na wykonanie usługi lub zakup maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Posiedzenie Rady LGD


Informujemy, że posiedzenie Rady LGD „Zapiecek” rozpoczęte w dniu 9 stycznia 2017 r. będzie kontynuowane we wtorek 31 stycznia 2017 r. o godzinie 15.00 w biurze LGD „Zapiecek”.

Posiedzenie Rady LGD

Informujemy, że z powodu braku quorum zaplanowane na dzień 24 stycznia 2017 r. posiedzenie Rady LGD „Zapiecek” nie odbyło się.

W związku z powyższym posiedzenie Rady LGD rozpoczęte w dniu 9 stycznia 2017 r. będzie kontynuowane w poniedziałek 30 stycznia 2017 r. o godzinie 15.30 w biurze LGD „Zapiecek”.