Zrealizujemy projekt „Zasmakuj w Tradycji – Lubelski Szlak Kulinarny”

Wczoraj Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” podpisała w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie umowę dotyczącą realizacji projektu współpracy „Zasmakuj w Tradycji – Lubelski Szlak Kulinarny”. W jego efekcie nasi partnerzy, restauratorzy, producenci żywności itd. utworzą oznaczoną, certyfikowaną, posiadającą własne tabliczki, loga, metody komunikacji, gadżety reklamowe sieć placówek, umożliwiającą łatwe dotarcie do tego, co nasza kuchnia i tradycja kulinarna mają najlepszego. Liderem projektu jest Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego –  „Kraina wokół Lublina”.

Celem projektu jest upowszechnienie turystyki kulinarnej oraz zaangażowanie lokalnych producentów, przetwórców, właścicieli agroturystyk, restauracji i innych obiektów gastronomicznych w promowanie produktów regionalnych i tradycyjnych z terenu Lubelszczyzny. Innowacyjność tego projektu polega na wprowadzeniu na teren partnerskich LGD nowej formy turystyki – turystyki kulinarnej, jako instrumentu wpływającego na rozwój lokalny w oparciu o branże związane z produkcją, przetwórstwem oraz wprowadzaniem na rynek wysokiej jakości produktów żywnościowych charakterystycznych dla regionu.
W ramach projektu zaplanowane są:
– wyjazdy studyjne – zapoznanie z dobrymi praktykami w zakresie działania szlaku kulinarnego,
– pokazy kulinarne- organizowane w obiektach znajdujących się na szlaku,
– warsztaty kulinarne,
– festiwale kulinarne na terenie partnerskich LGD,
– film, przewodnik oraz inne publikacje promujące szlak kulinarny,
– udział w największych targach branży turystycznej w Polsce – WORLD TRAVEL SHOW w Warszawie.
Wszystkie działania związane z realizacją projektu zaplanowane są od marca do grudnia 2022 roku.

Budżet całego projektu wynosi: 587 972,00 zł

Operacja pn.: „Zasmakuj w Tradycji-Lubelski Szlak Kulinarny” wspófinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego „Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″ Instytucja Zarządzająca PROW 2014 – 2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.