Posiedzenie Rady LGD „ZAPIECEK”

Informujemy, że 17 lutego 2022 r. o godzinie 16.00 w biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek” dotyczące oceny wniosków, które wpłynęły w naborze nr 1/2022 – Podejmowanie działalności gospodarczej.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Rady przez Przewodniczącego Rady LGD „Zapiecek”.
  2. Sprawdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Głosowanie nad porządkiem obrad.
  5. Ocena wniosków złożonych w ramach naboru 1/2022.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie  posiedzenia.       

                                                        Przewodniczący Rady

                                                      Ireneusz Demianiuk