Ogłoszenia do naborów

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2023

„Budowa obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej”

 Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  1. Termin składania wniosków
  • od 20.11.2023 r. do 04.12.2023 r. do godziny 15.30

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 1/2023

„Podejmowanie działalności gospodarczej” 

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

1) Termin składania wniosków:

  • od  04.04.2023 r. do  20.04.2023 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 7/2022

„Rozwijanie działalności gospodarczej” – operacja ukierunkowana na innowacje

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  1. Termin składania wniosków
  • od  14.09.2022 r. do 28.09.2022 r. 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 6/2022

„Rozwijanie działalności gospodarczej” 

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  1. Termin składania wniosków
  • od    14.09.2022 r. do   28.09.2022 r. 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 5/2022

„Podejmowanie działalności gospodarczej” – utworzenie nowego przedsiębiorstwa w obszarze turystyki

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

1) Termin składania wniosków:

  • od  14.09.2022 r. do  28 .09.2022 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 4/2022

„Podejmowanie działalności gospodarczej” 

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

1) Termin składania wniosków:

  • od  14.09.2022 r. do  28 .09.2022 r.

INFORMACJA NR 3/OW/2022 O ZAMIARZE REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA „ZAPIECEK”

Data zamieszczenia informacji na stronie 26.04.2022 r.

Informacja nr 3/OW/2022 o zamiarze realizacji operacji własnej przez Lokalną Grupę Działania „Zapiecek”

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” informuje o zamiarze realizacji operacji własnej dotyczącej Mapy zasobów obszaru LSR realizowanej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

INFORMACJA NR 2/OW/2022 O ZAMIARZE REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA „ZAPIECEK”

Data zamieszczenia informacji na stronie 26.04.2022 r.

Informacja nr 2/OW/2022 o zamiarze realizacji operacji własnej przez Lokalną Grupę Działania „Zapiecek”

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” informuje o zamiarze realizacji operacji własnej dotyczącej utworzenia i prowadzenia Uniwersytetu Obywatelskiego realizowanej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

INFORMACJA NR 1/OW/2022 O ZAMIARZE REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA „ZAPIECEK”

Data zamieszczenia informacji na stronie 26.04.2022 r.

Informacja nr 1/OW/2022 o zamiarze realizacji operacji własnej przez Lokalną Grupę Działania „Zapiecek”

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” informuje o zamiarze realizacji operacji własnej dotyczącej wydania publikacji – książki kucharskiej realizowanej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.