Kultura wobec wyzwań XXI wieku – wykład VI

Nowoczesna opowieść o świecie, którego nie ma
 
Inspiratorium „Kultura wobec wyzwań XXI wieku” 21 kwietnia miało charakter wyjazdowy i odbyło się w Lublinie w Ośrodku Brama Grodzka Teatr NN. W pierwszej części spotkania p. dr Joanna Zętar w trakcie spaceru wokół Zamku Lubelskiego zaprezentowała topografię Starego Miasta tak, jak wyglądała ona przed II wojną światową, miejsca związane ze śladami pamięci po lubelskich Żydach.

Następnie w Bramie Grodzkiej p. Witold Dąbrowski i towarzyszących mu dwóch muzyków wystawiło mini-spektakl dotyczący lubelskiej perspektywy Zagłady. W trakcie zwiedzania Ośrodka szczególne zainteresowani wzbudziła makieta dawnego Lublina oraz bogaty zbiór różnorakiej, pieczołowicie zbieranej przez lata dokumentacji w różnych formach. We wspólnie prowadzonej prelekcji gospodarze spotkania wyjaśnili swoją koncepcję funkcjonowania kultury w XXI wieku jako istotnej przestrzeni dialogu społecznego, badawczego i edukacyjnego, zarówno w kontekście makro jak i regionalnym. W trakcie sesji pytań zaprezentowano też rozmaite inicjatywy podejmowane przez Ośrodek w przestrzeni internetowej, która wykorzystana jest nie tylko jako miejsce prezentacji ogólnodostępnego archiwum ale i miejscem współpracy.