„Historia magistra vitae est” – wykład V

W dniu 17.04.2023r. odbyło się kolejne Inspiratorium w ramach Uniwersytetu Obywatelskiego.

Prelegentem był dr Andrzej Szabaciuk historyk i politolog związany z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Instytutem Europy Środkowo-Wschodniej, specjalistą od historii Kościoła, stosunków międzynarodowych w Europie Wschodniej, wykładowca i autor wielu cenionych publikacji.   

Inspiracją do wykładu i dyskusji było łacińskie, przypisywane Cyceronowi zdanie „Historia magistra vitae est” – historia nauczycielką życia.
Dr Szabaciuk opowiedział o historii jako nauce, metodzie badań i studiów historycznych, rozmaitych sposobach uprawiania historiografii, możliwościach i sposobach popularyzacji ustaleń naukowych, perspektywie rozwoju studiów historycznych oraz relacjach między nauką i jej ustaleniami a innymi dziedzinami ludzkiej aktywności, polityką zwłaszcza.
Dyskutowano o roli nauczania historii w systemie edukacji szkolnej i uniwersyteckiej. Wykładowca, specjalista od spraw Rosji, Białorusi i Ukrainy dzielił się swoimi doświadczeniami ze współpracy z placówkami naukowymi tych krajów oraz służebnej roli, jaką prace historyczne w tych krajach pełnią wobec propagandowych potrzeb władzy.
Żywość wyrażanych poglądów i temperatura dyskusji sprawiły, że spotkanie należało do najdłuższych w cyklu.

Moderatorem Inspiratorium był Zbyszek Smółko.