LSR 2023-2027

Zapraszamy na warsztaty budżet partycypacyjny!

Lokalna Grupa Działania ,,Zapiecek” zaprasza do udziału w kolejnym spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, wyznaczającej kierunki wsparcia w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Spotkanie ma charakter otwarty, przeprowadzone będzie metodą warsztatów partycypacyjnych.  Na warsztatach zostaną przedstawione wnioski z dotychczas uzyskanych danych i ostatecznie ustalony kształt budżetu. Na warsztaty zapraszamy wszystkich  mieszkańców, którzy chcieliby się podzielić swoimi uwagami, opiniami dotyczącymi propozycji przedsięwzięć i budżetu LSR.   

FORMULARZ ZGŁASZNIA UWAG DO PLANOWANYCH CELÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ

Przypominamy, że w biurze  LGD ,,Zapiecek” cały czas działa punkt konsultacyjny!

Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje społeczne, instytucje publiczne z obszaru gmin: Borki, Czemierniki, Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski, Wohyń, Ulan-Majorat oraz miasta Radzyń Podlaski do zgłaszania swoich sugestii dotyczących planowanych celów i przedsięwzięć do dnia 10 maja 2023 r.

Punkt konsultacyjny (PK)

Przypominamy, że w biurze  LGD ,,Zapiecek” cały czas działa punkt konsultacyjny!

Serdecznie zapraszamy Wszystkich Mieszkańców Obszaru LGD „Zapiecek” do udziału w pracach nad nową strategią  poprzez czynny udział w przekazywanie swoich uwag i pomysłów w celu określenia celów i wskaźników w odniesieniu do opracowania LSR oraz opracowania planu działania. Uwagi można zgłaszać osobiście jak również za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczta e-mail, komunikator Messenger).

Fiszka projektu dostępna online

Szanowni Państwo,
udostępniamy link do wypełnienia fiszki projektu online https://forms.gle/MfbvgVm5cgBVxiZH7
Chcemy aby każdy z Państwa miał możliwość w jak najprostszy sposób przedstawić nam swoje pomysły na projekty do realizacji na terenie Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” na które chcieliby Państwo otrzymać wsparcie finansowe.
Zachęcamy do wypełnienia fiszki i z góry dziękujemy za poświęcony czas!
Fiszkę można również złożyć za pomocą:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@lgdzapiecek.pl
  • za pośrednictwem komunikatora na Facebooku (Messenger)
  • osobiście w Biurze LGD – ul. Ostrowiecka 17/21, 21-300 Radzyń Podlaski

Fiszka do pobrania 

Działanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.1„Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju                                                                          Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zapraszamy na warsztaty przyszłościowe

Lokalna Grupa Działania ,,Zapiecek” zaprasza mieszkańców, w szczególności lokalnych liderów, osoby zaangażowane w realizację dotychczasowej LSR, przedsiębiorców, rolników, młodzież, seniorów, przedstawicieli organizacji pozarządowych do włączenia się w proces tworzenia LSR poprzez udział w warsztatach przyszłościowych, na których będziemy pracować nad wyznaczaniem celów, przedsięwzięć i wskaźników nowej LSR stowarzyszenia LGD ,,Zapiecek”.

Warsztaty przyszłościowe  odbędą się 13 kwietnia o godz. 16.30 w PK (Punkcie Konsultacyjnym), który mieści się w biurze LGD ,,Zapiecek” ul. Ostrowiecka 17/21, 21-300 Radzyń Podlaski.

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie się do 12 kwietnia do godz. 13.00 (na maila: biuro@lgdzapiecek.pl lub telefonicznie 83 352 16 00).

Zachęcamy do wypełnienia fiszki projektu

Szanowni Państwo,

w związku z opracowywaniem Lokalnej Strategii Rozwoju 2023–2027 zachęcamy Państwa do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek”, na które chcieliby Państwo otrzymać wsparcie finansowe. Zapraszamy do wypełnienia fiszki projektu, na której można przedstawić pomysły na projekty dotyczące dużych zadań inwestycyjnych jak i tzw. miękkich (wydarzenia kulturalne, edukacyjne, sportowe, rekreacyjne, wspieranie przedsiębiorczości i rolnictwa). Wypełnione fiszki pomogą w określeniu celów i kierunków działań Lokalnej Strategii Rozwoju.

Konsultacje społeczne – fotorelacja

W okresie od 6 do 29 września 2022 r. przeprowadziliśmy 10 spotkań. Konsultacje były prowadzone bezpośrednio na zorganizowanych spotkaniach w gminach członkowskich. Spotkaliśmy się z mieszkańcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami organizacji społecznych oraz instytucji publicznych z obszaru gmin: Ulan-Majorat, Borki, Kąkolewnica, Radzyn Podlaski, Komarówka Podlaska, Wohyń, Czemierniki i miasto Radzyń Podlaski.

Konsultacje z seniorami

W okresie od 13 grudnia 2022 do 9 stycznia 2023 r. przeprowadziliśmy spotkania konsultacyjne z seniorami z obszaru LGD „Zapiecek”.