Konsultacje projektu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Szanowni Państwo – mieszkańcy obszaru,

w związku z pracami nad opracowywaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” zaprasza do konsultacji społecznych przygotowywanego dokumentu w zakresie celów i wskaźników LSR.

CELE I WSKAŹNIKI

W celu zapoznania się z cała treścią projektu LSR – zapraszamy na konsultacje bezpośrednie do Punktu konsultacyjnego – Biura LGD w godzinach jego otwarcia.

Udostępniamy Państwu również na stronie LGD projekt LSR do konsultacji.

Wnioski i uwagi należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@lgdzapiecek.pl lub złożyć do Punktu konsultacyjnego – Biura LGD z siedzibą w Radzyniu Podlaskim, ul. Ostrowiecka 17/21 – na załączonym formularzu uwag  w terminie do 1 czerwca 2023 r.

Formularz zgłaszania uwag

Dziękujemy za aktywne zaangażowanie w poszczególne etapy prac na strategią oraz za wszelkie przesłane informacje.