FORMULARZ ZGŁASZNIA UWAG DO PLANOWANYCH CELÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ

Przypominamy, że w biurze  LGD ,,Zapiecek” cały czas działa punkt konsultacyjny!

Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje społeczne, instytucje publiczne z obszaru gmin: Borki, Czemierniki, Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski, Wohyń, Ulan-Majorat oraz miasta Radzyń Podlaski do zgłaszania swoich sugestii dotyczących planowanych celów i przedsięwzięć do dnia 10 maja 2023 r.

 

Opinie i uwagi należy zgłaszać:

  • za pośrednictwem gotowego formularza – przejdź do formularza
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: nasz adres to biuro@lgdzapiecek.pl
  • za pośrednictwem komunikatora na Facebooku
  • osobiście w Biurze LGD – ul. Ostrowiecka 17/21, 21-300 Radzyń Podlaski
                                                                                       
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
                  Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.1                                                        Wsparcie  przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.