Zapraszamy na warsztaty przyszłościowe

Lokalna Grupa Działania ,,Zapiecek” zaprasza mieszkańców, w szczególności lokalnych liderów, osoby zaangażowane w realizację dotychczasowej LSR, przedsiębiorców, rolników, młodzież, seniorów, przedstawicieli organizacji pozarządowych do włączenia się w proces tworzenia LSR poprzez udział w warsztatach przyszłościowych, na których będziemy pracować nad wyznaczaniem celów, przedsięwzięć i wskaźników nowej LSR stowarzyszenia LGD ,,Zapiecek”.

Warsztaty przyszłościowe  odbędą się 13 kwietnia o godz. 16.30 w PK (Punkcie Konsultacyjnym), który mieści się w biurze LGD ,,Zapiecek” ul. Ostrowiecka 17/21, 21-300 Radzyń Podlaski.

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie się do 12 kwietnia do godz. 13.00 (na maila: biuro@lgdzapiecek.pl lub telefonicznie 83 352 16 00).