Konsultacje społeczne – fotorelacja

W okresie od 6 do 29 września 2022 r. przeprowadziliśmy 10 spotkań. Konsultacje były prowadzone bezpośrednio na zorganizowanych spotkaniach w gminach członkowskich. Spotkaliśmy się z mieszkańcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami organizacji społecznych oraz instytucji publicznych z obszaru gmin: Ulan-Majorat, Borki, Kąkolewnica, Radzyn Podlaski, Komarówka Podlaska, Wohyń, Czemierniki i miasto Radzyń Podlaski.

Spotkania z mieszkańcami miały na celu zdiagnozowanie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru oraz przeprowadzenie analizy SWOT – dla potrzeb opracowania założeń Lokalnej Strategii Rozwoju na kolejny okres programowania na lata 2023-2027.

Wszystkim uczestnikom spotkań serdecznie dziękujemy za przybycie i zaangażowanie!