Konsultacje z seniorami

W okresie od 13 grudnia 2022 do 9 stycznia 2023 r. przeprowadziliśmy spotkania konsultacyjne z seniorami z obszaru LGD „Zapiecek”.

Spotkania z mieszkańcami miały na celu zdiagnozowanie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru oraz przeprowadzenie analizy SWOT – dla potrzeb opracowania założeń Lokalnej Strategii Rozwoju na kolejny okres programowania na lata 2023-2027. Pozyskane informacje posłużą nam do zaplanowania działań skierowanych do osób starszych.

Wszystkim uczestnikom spotkań serdecznie dziękujemy za przybycie i zaangażowanie!